torsdag 28. april 2011

Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justisministeren

Spørsmål
Trine Skei Grande (V): FNs komité for barnets rettigheter har flere ganger uttrykt bekymring over norsk utvisningspraksis, senest i sin rapport fra 29. januar 2010. I denne rapporten skriver FN at de er betenkt over at prinsippet om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ikke gjelder alle områder som angår barn i Norge, som f.eks. i utlendingssaker. Barneombudet har også i lang tid vært bekymret for at innvandringsregulerende hensyn synes å bli vektlagt tungt i saker der den ene forelderen har brutt utlendingsloven. Oftest dreier bruddene på utlendingsloven seg om ulovlig opphold i riket. Stortinget har gitt signaler om at det skal legges stor vekt på barnets beste i saker om utvisning. Likevel ser vi stadig eksempler på at utlendingsmyndighetene lar innvandringsregulerende hensyn gå foran. Mener statsråden at barnets beste blir ivaretatt på tilstrekkelig måte i utlendingssaker?


Funnet her

1 kommentar:

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.