torsdag 28. april 2011

UTVISNING 2001

Utvisning av utlendinger med barn i Norge 2001

I 200l var det totalt 26 utlendinger med mindre-årige barn i Norge som ble utvist, 18 av disse varig. Disse 26 utvisningene rammet 46 barn under 18 år, hvorav 34 barn fikk sin far varig utvist.
Ved en gjennomgang av sakene fant man at sam¬vær med barn ikke var avgjørende der den ilagte straffen hadde en strafferamme på mer enn 3 års fengselsstraff. I saker der strafferammen lå under 3 år vurderte myndighetene konkret i hver enkelt sak i hvilken grad utlendingen hadde kontakt med barna. Dersom de vurderte at kontakten hadde vært god, lot de dette få betydning ved avgjørelsen.
Ved avgjørelsen om en person med barn skal utvises skal det tas hensyn til hvilke konsekvenser dette vil ha for barnet og om vedtak om utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak. Disse konsekven-sene utredes svært sjelden. I 2001 ble bare 8 av sakene utredet. Ingen av disse utredningene var initiert av utlendingsforvaltningen, og utlendings-myndighetene viste ikke i noen av sakene til disse barnefaglige uttalelsene, bortsett fra i enkelte saker som dokumentasjon på god kontakt og jevnlig samvær med barn.

Irene Palm Hansen og Gunhild Bolstads: ”Utvisning 2001”
Les hele undersøkelsen her: En undersøkelse av utlendingsmyndighetenes praksis i utvisningssaker i 2001

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.