Familiegjenforening

Med familiegjenforening menes at et familiemedlem i utlandet får komme til Norge for å bo sammen med ett eller flere familiemedlemmer som allerede bor her eller skal bosette seg her.

Hvem kan søke?

Tillatelse til familiegjenforening gis først og fremst til nære familiemedlemmer som:

  • Ektefelle, registrerte partnere likestilles med ektefeller
  • Samboere gjennom to år
  • Barn under 18 år

Det er enkelte andre familiemedlemmer som kan få opphold i Norge:

  • Samboere som har eller venter barn sammen, selv om de ikke har vært samboere i over to år
  • Enslig mor eller far over 60 år uten noen av sine nærmeste i hjemlandet
  • Barn over 18 år med spesielle omsorgsbehov eller uten omsorgspersoner i hjemlandet
  • Helsøsken under 18 år uten foreldre eller omsorgspersoner i hjemlandet
  • Andre familiemedlemmer, når sterke menneskelige hensyn tilsier det

Søknad om familiegjenforening skal som regel fremmes fra søkers hjemland, og av søker personlig. Behandlingstiden er opp til 14 måneder (se UDIs nettsider for nærmere informasjon).

Det er ikke anledning til å søke om familiegjenforening fra Norge dersom søker har kommet til Norge på besøksvisum (type C) eller nasjonalt visum. Utlendinger som under slike vilkår gifter seg i Norge og ønsker å bosette seg i Norge sammen med sin ektefelle, må returnere til hjemlandet og derfra fremme søknad om familiegjenforening.

7-dagers D-visum
I spesielle tilfeller kan utenlandsk ektefelle søke om et begrenset innreisevisum (såkalt 7-dagers D-visum). D-visumet tillater at utenlandsk ektefelle reiser til Norge og fremmer søknad om familiegjenforening hos norsk politimyndighet innen 7 dager, og at søker får oppholde seg i Norge så lenge søknaden er under behandling. Merk at søker ikke har rett til skolegang, norskopplæring og enkelte andre stønader i påvente av at søknaden blir behandlet. Søker kan heller ikke ta arbeid mens søknaden er til behandling, med mindre det foreligger foreløpig arbeidstillatelse.

Et 7-dagers D-visum vil kun utstedes dersom søker har dokumentert at forholdet er av langvarig og seriøs karakter. Dersom den norske borgeren tidligere har vært gift med en utlending fra et land der det kreves visum for å besøke Norge, eller dersom søkeren tidligere har vært gift med en norsk borger, vil D-visumet ikke utstedes.


Les mer om dette på UDIs sider