mandag 31. mai 2010

Siv Jensen støtter Navrud-saken

I går kveld engasjerte Siv Jensen seg i Navrud-saken. Hun skrev dette på sin Facebook-profil:

Siv Jensen: "UDI burde heller anstrenge seg for å få kastet ut alle kriminelle ulovlige asylsøkere, fremfor å plage Filipinske Laila som jobber, betaler sin skatt og er godt integrert."

Til nå har uttalelsen fått 121 kommentarer og 857 liker dette.
Så nå får vi se hva pressen sier til dette. Politikerne skal jo ikke gå inn i enkeltsaker. Dette er stort!

Foto: Privat

Svar fra Ole Kristian til Siv Jensen:

Ole Kr Navrud : Tusen, tusen takk Siv, Din uttalelse betydde enormt mye for Min familie og meg, håper innderlig at det vil skje noe raskt fremover. Mvh Ole Kr Navrud

Laila og Kent Oscar får bli i landet inntil videre

Utlendingsnemnda har bestemt seg for å se på saken til Laila Navrud på nytt.

Utlendingsnemnda har utsatt utsendelsen av Laila Navrud og hennes seks måneder gamle sønn.

– I praksis betyr det at Laila og sønnen kan bli i Norge til det kommer en endelig avgjørelse i saken, sier familien advokat, Arne Seland til TV2 Nyhetene.

Utlendingsnemnda kan ikke si hvor lang tid det vil ta å gå gjennom saken på nytt, men Seland håper saken har høy prioritet.

Les mer herOle Kristian Navrud med sønnen Kent Oscar. Foto: Privat

onsdag 26. mai 2010

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har kommet ut med et hefte på over 60 sider som tar for seg artikkel 8 i Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) Den finner du her1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

Tvangsseparering kontra retten til familieliv

Er retten til familieliv kun forbeholdt etniske norske i Norge? Skal det automatisk være avslag på familiegjenforening dersom personen tidligere har fått avslag på asylsøknad og brutt utlendingsloven?

INNVANDRINGSPOLITISKE HENSYN VIKTIGERE ENN Å OPPFYLLE MENNESKERETTIGHETER?

Det å gi feil identitet, er det et brudd på loven så grovt at man kan splitte mann og kone, og skille steforeldre og stebarn, eller foreldre og barn ?


Les mer på Multikulturelle familiers forening


Bilde er lånt fra Multikulturelle Familiers Forening

Det hjerteløse direktoratet

Historien til Maria Antonia Suarez Hernandez har opprørt mange i Stavanger. Heldigvis er hjertelaget og empatien i orden hos folk flest, mens Utlendingsdirektoratet med åpne øyne bryter FNs barnekonvensjon og framstår umenneskelig.

Les mer her

Bønnfaller Manuela Ramin Osmundsen

Innvandrerrådet ber barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen stanse utvisningen av en tobarnsfar.

Vi vet at barna og deres far har sterk tilknytning til hverandre. Utvisningen vil ryste familien til de grader. Det vil kunne få alvorlige ettervirkninger, advarer leder for Drammen Innvandrerråd Ali Duymaz. (...)

Utvisningen er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon, som fastholder barns rett til stabilt og varig samvær med sine foreldre, påpeker Duymaz.

Manuela Ramin Osmundsen sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men hun lover å se nærmere på de prinsipielle siden ved Moke Mutulu-saken.


Les mer her

"Stans utvisningen"

Lise Christoffersen (Ap) mener Moke Mutulu bør få bli i Drammen av hensyn til barna. Ulf Erik Knudsen (Frp) viser ingen nåde.

-Hvis det jeg var jeg som skulle ha fattet vedtak i denne saken, ville jeg latt ham få bli. Magefølelsen sier at hensynet til barna veier tungt. Derfor bør utvisningen stanses, sier Lise Christoffersen. (...)

-Fem år er lang tid. Når barn er involvert, bør det tas menneskelige hensyn, sier Ap-politikeren som vektlegger at barnefaren har bodd seks år i Norge.
-Når ting har tatt såpass lang tid, barn fødes og familier slår røtter, bør det vises litt romslighet, sier Christoffersen, som minner om at Norge har ratifisert FNs Barnekonvensjon.

Les mer her

- Det verste jeg har sett

Advokat Arne Seland har ikke sett maken til dårlig skjønn i noe sak, som Utlendingsnemnda har utvist i Navrud-saken.

– Utlendingsnemda (UNE) mener Lailia Navrud har liten tilknytning til Norge og at det er uproblematisk å sende henne ut. Hun er gift, har barn, har lært seg norsk, er stemor til to gutter. Hvis ikke det er en god tilknytning til Norge så vet ikke jeg, tordner advokat Seland.

Han har arbeidet med utlendingssaker i en årrekke, men sier han aldri har opplevd maken til dårlig skjønn.

Les mer her

tirsdag 25. mai 2010

Familien Navrud vs. UDI

Drammens Tidende og TV2-Nyhetene har fortalt historien om familien Navrud, der kone og sønn må ut av landet pga. en uforståelig UDI-kode stemplet i passet. Men jeg forstår ikke hvordan feilen kunne oppstå – og hvorfor den ikke er oppdaget tidligere. (...)

Den nidkjære statssekretæren
finnes imidlertid. Han heter Pål K. Lønseth, representerer Arbeiderpartiet og er statssekretær i Justisdepartementet (der Knut Storberget er sjef). Lønseth uttalter til TV2-nyhetene: “– Det systemet vi ønsker er at kriminelle utvises. Og så er det sånn at også mindre brudd på utlendingsloven og brudd på tillatelser fra tid til annen vil medføre utvisning, sier statssekretæren.” (...)

Laila Navrud har knapt gjort annet enn å jobbe siden hun kom til Norge. Hun har betalt skatt, giftet seg, fått barn, lært seg norsk. Hun har gjort alt riktig. Likevel skal hun altså kastes ut.

Les bloggen her

Kasta ut av landet

Biri-kvinna Elisabeth Skundberg Darren er fortvila over at politiet utan varsel henta mannen hennar tysdag kveld, og har nå sendt han ut av landet.

Louis Darren, som opphavleg er frå Nigeria, har budd i Noreg sida 2001, her er han gift og har ei dotter som vart fødd i september i fjor.

Advokat Arild Humlen meiner det er uakseptabelt at Darren vart henta utan varsel. Han seier årsaka til at Darren blir sendt ut, er at han manglar arbeidsløyve. Humlen vil be UNE gripe inn og stoppe utsendinga. (...)

- Saka er eit groteskt døme på den linje som styresmaktene har lagt seg på i samband med brot på utlendingslova, som er både uakseptabel og inhuman, seier Humlen.Les mer her


Kjærligheten vant i retten

Ekteparet Louis Darren (26) og Elisabeth Skundberg (27) får leve sammen i Norge. Utlendingsnemnda får sterk kritikk i dommen fra Oslo tingrett.

Staten ved utlendingsnemnda (UNE) tapte saken på alle punkter og må betale saksomkostninger. (...)

- Vi føler stor lettelse etter to og et halvt års kamp. Nå skal vi feire at vi får leve sammen. Nå kan vi begynne å planlegge livet vårt som et vanlig ektepar, sier Louis og Elisabeth. (...)

- Retten sier at utvisning innebærer familiesplittelse. Når nemndas representant hevder at paret kan holde kontakt per brev og telefon, er det en krenkelse av familielivet. Denne saken viser at det er nødvendig at domstolen går aktivt inn og vurderer utviklingen av praksis i nemnda, sier Humlen.

Les mer her

Til retten for kjærligheten

I morgen møter Louis Darren (26) og Elisabeth Skundberg (27) i Oslo tingrett. Rettssalen er ekteparets siste sjanse til å få leve sammen i Norge.

Advokat Arild Humlen mener saken er et eksempel på stivbeint saksbehandling og regelrytteri fra Utlendingsdirektoratets (UDIs) side.

- Siden UDI ikke vil ta saken vår opp til ny vurdering, er rettssak mot staten vår siste utvei, sier Louis Darren og Elisabeth Skundberg.

Les mer her

Utviser forskere, fedre og mødre

Det er ikke bare eksperter og forskere som rammes av firkantet regeltolkning, mener Jerad. Godt integrerte fedre skilles fra sine barn, gravide må ut og skilsmisse er utvisningsgrunn.

Nadejda Sokolova er det siste eksempelet på høyt kvalifisert arbeidskraft som ikke fikk bli i Norge, til tross for at behovet for hennes ekspertise er stort.

Begrunnelsen for utvisningsvedtaket var at Sokolova skal ha brutt utlendingsloven siden hun pendlet til Oslo og Trondheim mens hun bodde i Kristiansand. Loven understreker at det ikke er tillatt å pendle dersom man har fått opphold som følge av familiegjenforening, dette for å forhindre proformaekteskap.

Les mer her

fredag 21. mai 2010

Fortsatt håp for Laila

Justisdepartementet skal se på lovverket.

Ordfører Terje Bråthen tok opp Navrudsaken med statsminister Jens Stoltenberg lørdag. Nå vil justisdepartementet se på lovverket.

Stoltenberg ville ikke kommentere denne enkeltsaken, men åpnet allerede lørdag for at det kan være lurt å se på regelverket en gang til hvis praksisen på området får uheldige konsekvenser.

Les mer her


torsdag 20. mai 2010

Nytt håp for Darren-familien: Menneskrettighets-domstolen tar saken

Saken til Louis Darren kom gjennom nåløyet og skal behandles i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Mandag kveld fikk Elisabeth Skundberg Darren fra Biri det glade budskap fra advokat Arild K. Humlen om at saken til ektemannen Louis er tatt opp i menneskerettighetsdomstolen. Familien Darren har nå fått et stort håp om å bli gjenforent i Norge.

Les mer her

Pappa kastes ut av landet

Louis Darren (27) og Elisabeth Skundberg (28) er gift og har ett barn sammen. Onsdag morgen blir Darren tvangsutsendt av Norge.

(...)

Tirsdag morgen ble Louis hentet av fire politimenn under påskudd å skulle til avhør på den lokale politistasjonen.

Elisabeth forsøkte å komme i kontakt med mannen utover dagen, men fikk beskjed av politiet om at han ville ringe henne.

Etter mange timer i uvisshet fikk hun vite at han var fraktet til Trandum asylmottak for å sendes ut av landet onsdag morgen.

- Nå sitter mannen min på asylmottak på Gardermoen, og blir sendt ut av landet i morgen tidlig klokken fem, sier Elisabeth til Nettavisen. Hun forteller at mannen er fortvilet.


Les mer her

Ingen nåde for Louis (27)

Nigerianske Louis Darren ble sendt ut av Norge. Hans norske kone og deres datter på fem måneder ble igjen på Mortensrud i Oslo.

- Han ringte fra Frankfurt og var helt ute av seg for han ikke vet hva han kommer til. Det er en skam å være norsk statsborger når dette landet behandler gode mennesker på denne måten, sier kona Elisabeth Skundberg til Nettavisen.

(...)

Den lille familien har anket saken i flere omganger, og etter å ha vunnet i retten første gang, tapte de runde to mot Utlendingsnemnda (UNE).

Saken anket de deretter inn for menneskerettighetsdomstolen, der den har kommet gjennom den første av i alt tre runder.

På tross av at saken nå behandles i menneskerettighetsdomstolen, har UNE allikevel bestemt seg for å opprettholde utkastelsen.

Les mer her

Kjemper med folket i ryggen

De kjemper en innbitt kamp mot norske myndigheter og lever i stor uvisse, søstrene Mina og Maryam Mozafari og Elisabeth Skundberg Darren med datteren Selma. Ventetida er tung, men i lokalsamfunnet finner kvinnene styrke.

(...)

Elisabeth Skundberg Darren møtte kjærlighten da hun traff nigerianske Louis i 2001. De giftet seg i 2003 og fikk datteren Selma i 2006. I mellomtida hadde han fått avslag på søknad om opphold. Giftermål og datter har ikke vært gode nok grunner til å få bli i landet. Tidlig morgen 7. mars i år kom fire politibetjenter til leiligheten til familien på Biri. Louis ble påført håndjern og fraktet ut av landet på under 24 timer.

Les mer her

Splitter familie med et lite barn

Utlendingsnemnda splitter en familie i Skien på grunn av mistanke om lovbrudd. Faren Rihan Haxhiu fra Makedonia er utvist fra Norge til tross for at han har en datter som bor i Skien på tre år.

(...)

Udi mener Rihan har gjort seg skyldig i brudd på utlendingsloven ved å gi uriktige opplysninger til politiet, noe som anses som grovt tillitsbrudd. Han er ikke straffet eller siktet for andre kriminelle forhold.

Da han fikk avslag på asylsøknaden, anket han saken til Utlendingsnemnda. Une opprettholdt avslaget og Rihan er dermed utvist fra Norge.

Les mer her

Om utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket

En utlending som har hatt ulovlig opphold i riket i mindre enn to år, skal som hovedregel ikke utvises på dette grunnlaget, dersom
a) utlendingen har barn i Norge som vedkommende har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med av et visst omfang, jf. § 9-3 annet og tredje ledd,
b) utlendingen skal bo fast sammen med barnet, og
c) vilkårene for familiegjenforening med norsk barn i lovens § 44 er oppfylt, eller den andre av barnets foreldre er referanseperson som nevnt i lovens § 40 første ledd og utlendingen fyller vilkårene for rett til oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer med vedkommende i lovens § 40 og § 41.
Dersom utlendingen i en periode ikke har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med barnet, jf. første ledd bokstav a, kan dette tillegges vekt når det vurderes om utvisning vil være et uforholdsmessig tiltak.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke
a) ved brudd på plikten til å forlate riket etter avslag på søknad i medhold av lovens § 56 sjette ledd, når avslaget ble fattet etter at søkeren fikk barn her, eller
b) dersom det ikke er uforholdsmessig å forutsette at familielivet kan videreføres i et annet land enn Norge.

Les mer her

Splitter familien

Samme dagen som de ble foreldre, fikk mannen vite at han skal vises ut av landet.

I juni ble Guri Skjæran Moe fra Brønnøysund mor for første gang. Men det som skulle være den lykkeligste dagen i hennes liv ble til et mareritt. For samme dag kom vedtaket om at barnefaren, hennes russiske ektemann, skulle vises ut av landet. (...)

UDI opplyser at saker hvor den som risikerer utvisning har ektefelle og barn ofte er vanskelige, men at det å ha ektefelle og barn ikke automatisk gir rett til opphold. Kollstrøm avviser imidlertid at de ikke har tatt hensyn til familien i denne saken.

- I denne saken har vi også lagt vekt på at han har ektefell og barn. Derfor er utvisningen satt til fem år. Normalt ville han blitt varig utvist på grunn av lovbruddet som foreligger her, sier hun.

Les mer her

Mrav føler seg lurt

Mrav Avetyan (46) fikk den tunge beskjeden om at kona er permanent utvist fra Norge.

Han var forespeilet en snarlig gjenforening med sin kone Olga og datteren Paulina.

Datteren Polina har fått innvilget familiegjenforening, men kona har fått avslag. UDI har besluttet at hun får ikke komme tilbake til Norge.

Les mer her

Lawin mister snart sin far

En tre-åring i Sarpsborg kommer til å miste faren sin om kort tid.

Lawin har et spesielt nært forhold til pappaen sin. Men siden hans far løy om alderen da han kom til Norge for sju år siden risikerer Lawin å miste den viktigste han har i livet. Pappaen er maktesløs og fortvilet.

– Jeg angrer på det, men det er for sent. Det er vanskelig for meg å forlate Norge på grunn av sønnen min, sier Ismail Suleiman. (...)

– Norske myndigheter er nå så opptatte av å håndheve reglene om ut visning at de hopper over og bryter internasjonale regler som Norge også er bundet av, sier advokat Ane Sofie Tømmerås.

Les mer her

Ga sin støtte til Francis

Hjemsendelse av irakiske Francis Oushana engasjerte i Mysen

I 1991 søkte Francis om opphold i Sverige, men fikk avslag. Til de svenske myndighetene oppga han falskt navn. Det koster ham dyrt i dag. (...)

Fredag ble det arrangert fakkeltog i Mysen sentrum og mange møtte opp for å gi sin støtte til Francis, hans kone og deres tre barn.

Les mer her

Pappa utvises til Irak

Moren får bli. Barna får bli. Men ikke faren. Han skal sendes tilbake til Irak.

– Vi er fortvilet. Hvordan skal barna kunne vokse opp uten sin far, sier Nhrin Iounkha (32).

Hun, ektemannen Francis (41) og deres to sønner kom til Norge som asylsøkere i 2001. En datter på seks er født her i landet senere. Nhrin og sønnene fikk oppholdstillatelse i 2004, men ikke ektemannen.

Les mer her

Tilknytning til riket

I følge utlendingsloven kan du ikke utvises dersom "det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene".
Hva som er et "uforholdsmessig tiltak" er en skjønnsmessig vurdering, der det straffbare forhold skal veies opp mot tilknytningen til riket. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Justisdepartementet som foretar vurderingen av hva som er uforholdsmessig i hvert enkelt tilfelle. Vurderingen som blir foretatt er konkret, slik at det er vanskelig å si generelt hva som skal til for at en utvisning kan anses som et "uforholdsmessig tiltak". (...)

- gjentakelsesfaren
Dersom det er mulig å sannsynliggjøre liten gjentakelsesfare, er dette et viktig moment. Du bør derfor prøve å få frem alle poenger som taler for at du ikke vil begå nye forbrytelser i fremtiden. Slike argumenter er stabil livssituasjon med kone og/eller barn, mange permisjoner, tilsagn om arbeid, at du behersker det norske språk, at du skal utdanne deg eller liknende. (...)

- Tilknytning til riket
I følge loven skal alvoret av den straffbare handling vurderes opp mot din tilknytning til Norge. Det er særlig to momenter som vil være av betydning her. For det første ser man på hvor lenge du har bodd i Norge, og for det andre hva slags tilknytning du har til andre personer her i landet. (...)

- ektefelle, samboer og barn
Ekteskap, samboerskap og barn, er alle sterke tilknytningsmomenter. Du får imidlertid ikke nødvendigvis bli i Norge selv om du har familie her. Hvor mye vekt som legges på familietilknytning avhenger av momenter som ekteskapets varighet, hvor stabilt og forpliktende samlivet er, og hvor god kontakt du har med barna.
Samboerskap tillegges i utgangspunktet mindre vekt enn ekteskap. Her vil det få betydning hvor langvarig og stabilt samboerforhold du har hatt. Det er viktig at du kan dokumentere samboerforholdet ditt. Det kan du gjøre ved å få et bosteds-bevis fra folkeregisteret.
I følge utlendingsloven er det ikke bare hensynet til den som vurderes utvist som skal tas i betraktning, men også hensynet til den nærmeste familie. Dersom du har barn her i landet, men ikke bor sammen med den som har daglig omsorg, må du
kunne vise til at du har regelmessig samvær med barnet for å unngå utvisning av denne grunn.
Det er viktig at du får nedfelt samværs-ordningen i en skriftlig samværsavtale(...)

Ved vurderingen av om det er et uforholdsmessig inngrep i forhold til familien å utvise deg, kan utlendingsmyndighetene legge vekt på at det vil være mulig for din ektefelle/samboer og dine barn å flytte sammen med deg til hjemlandet. Dersom det er vanskelig for familien din å følge etter bør du fremheve dette og forklare hvorfor det er vanskelig. Slike momenter kan være økonomi, boligsituasjon, utdanning, språk, arbeidsmuligheter m m. Det stiller seg ofte annerledes dersom din familie er norsk. Myndighetene antar at det er en større belastning for nordmenn å flytte til et fremmed land og oppdra sine barn der, enn for en tidligere borger av landet.Jussbuss - Utvisning, oversikt over regler og prosedyrer

Kurdisk trebarnsfar utvises

En kurdisk trebarnsfar bosatt i Oppdal har fått avslag på sin søknad om oppholdstillatelse og blir utvist fra Norge. Kona og de tre barna får bli.

Utlendingsnemnda har vedtatt å utvise Taha Ahmed Mamand fordi han har oppholdt seg ulovlig i landet etter at han fikk avslag på sin asylsøknad. Mamand har søkt om opphold på både humanitært grunnlag og fått avslag på familiegjenforening.

Les mer her

Komiteen for barnets rettigheter

Dette er en rapport fra 2000, og fortsatt er ikke dette forandret på.

Atskillelse fra foreldre

30.Komiteen er betenkt over at barnets beste, særlig barnets rettigheter i forbindelse med atskillelse fra foreldre, ikke fullt ut ivaretas når det gjelder å opprettholde kontakt med foreldre som soner fengselsstraff. Komiteen er videre betenkt over at man i forbindelse med vedtak om utvisning av utlendinger som er dømt for straffbare forhold, til tross for positive anstrengelser fra partens side ikke systematisk henviser til og vektlegger sakkyndige vurderinger av de virkninger slike vedtak kan ha på barn av den utviste.
31.Komiteen anbefaler parten å være mer fleksibel i sin omgang med reglene om familiekontakt for innsatte personer, for derved å sikre at barn beholder et personlig forhold og direkte kontakt med en innsatt forelder når dette er til barnets beste. Komiteen anbefaler også at parten ser nærmere på beslutningsprosessen i utvisningssaker for å sikre at barnets beste ivaretas når utvisning vil medføre at et barn blir atskilt fra en av sine foreldre.

Les mer her

Hensynet til barns rettigheter

Faktaark om ny utlendingslov

Dagens utlendingslov slår fast at loven skal håndheves i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av. I 2003 ble barnekonvensjonen gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgivning gjennom menneskerettsloven.

Regjeringen foreslår i den nye utlendingsloven en rekke særskilte bestemmelser for å styrke og sikre barns rettsposisjon:

 • Forslaget om å innføre et utvidet flyktningbegrep, vil medføre at flere får flyktningstatus og derved unntak fra underholdskravet ved familiegjenforening.
 • Styrket rett til familiegjenforening for samværsforeldre lovfestes.
 • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når man vurderer om det skal gis adgang til familiegjenforening, også utenfor de tilfeller hvor en rett til slik gjenforening er nedfelt i loven.
 • Lovfesting av at flyktningvurderingen må legge særlig vekt på om søkeren er barn.
 • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når man vurderer om det skal gis oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. I denne sammenheng er det også foreslått en presisering i loven om at det kan være grunn til å innvilge opphold til barn selv om situasjonen ikke er så alvorlig at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen.
 • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i utvisningssaker som berører barn, dvs. i saker hvor barnet selv eller en av barnets foreldre, vurderes utvist.

Barnekonvensjonen artikkel 12 pålegger statene å la barn fritt gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører dem. Spørsmålet om høring av barn i utlendingssaker reiser en rekke dilemmaer. Det er foreslått en egen bestemmelse i loven som synliggjør behovet for å utforme nærmere forskriftsregler om høring av barn.

For øvrig er forhold som gjelder barn, drøftet flere steder i proposisjonen, og det er i denne sammenheng foretatt presiseringer som har til hensikt å trygge barns rettssikkerhet.


Justis- og politidepartementet

Får hjelp av innvandrerrådet

Drammen Innvandrerråd starter i dag en underskriftskampanje for å hindre at to mindreårige barn skilles fra sin far.

-Vi ber nå alle innvandrerorganisasjoner gå sammen om en solidaritetsaksjon. Det gjør fordi vi mener alle barn har rett til å være sammen med sine foreldre, sier leder av Drammen Innvandrerråd, Ali Duymaz.

Han mener Moke Mutulus forbrytelse - å oppgi falsk identitet - er mild sammenlignet med blant andre Mullah Krekar, flykaprere og heroinsmuglere som har fått bli i landet.

Les mer her

Savner pappa i jula

I høst ble Oslo City-kaptein Kevin David utvist fra Norge. Igjen sitter en fortvilt samboer og et tre år gammelt barn som savner pappan sin. De vet fremdeles ikke når de får se ham igjen.

Kevin David kom til Norge fra Nigeria som asylsøker i 2004. I januar 2005 fikk han avslag på søknaden, men gla’gutten hadde allerede funnet lykken i Norge. Ikke bare storkoste han seg med fotball i Oslo City, men han hadde også truffet Karen Eliassen fra Furuset. Sammen fikk de sønnen Charley i desember 2006.

Da bestemte den lille familien seg for å søke om at Kevin kunne få bli i landet via familiegjenforening.

Les mer her

Retten til et familieliv

I Den europeiske menneskerettsdomstolsaken mellom B. v. UK (no. 9840/82) av 8 juli 1987, er følgende slått fast i premiss 60 flg:

”The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life. It follows – that the Authority’s decisions resulting from the procedures at issue amounted to interferences with the applicant’s right to respect for her family life.

61. According to the Court’s established case-law:(a) an interference with the right to respect for family life entails a violation of Article 8 [ art. 8 ] unless it was “in accordance with the law”, had an aim or aims that is or are legitimate under Article 8 § 2 (art. 8-2) and was “necessary in a democratic society” for the aforesaid aim or aims (see notably, mutatis mutandis, the Gillow judgment of 24 November 1986, Series A no. 109, p. 20, § 48);”

Dette viser at staten bryter EMK artikkel 8 ved utvisning. En utkastelse kan hindres ved å anvende regel 39 hvor Den europeiske menneskerettsdomstol pålegger staten å suspendere vedtaket dersom det er i strid med EMK art 8.

onsdag 19. mai 2010

Alle barn like mye verdt?

Det synes å være en selvfølgelighet. Vi husker fra barndommen barnas rettigheter; "Alle barn har rett til..." En tar det for gitt at FNs barnekonvensjon følges, slik dette flotte landet vi bor i har forpliktet seg til å gjøre, men en gruppe barn faller utenfor. En gruppe barn gis ikke de samme rettighetene som andre tar forgitt.

FNs barnekonvensjon er formelt gitt forrang i norsk lov, men allikevel settes den til side til fordel for "innvandringspolitiske hensyn" i utlendingsmyndighetenes saksbehandlinger.
Familiefedre som ikke har gjort annet galt enn å være til stede for sine familier blir utvist i flere år, og levner barna uten noen mulighet for regelmessig samvær med begge sine foreldre.
Artikkel 3 i FNs barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Direktoratet legger til grunn at hensynet til barns beste vil være et vesentlig moment ved den forhåndsvurderingen som skal foretas etter utlendingslovens paragraf 29, annet ledd.

På tross av dette blir barnas beste totalt neglisjert i utvisningssaker. Hvilket barn får det bedre ved at en hengiven og tilstedeværende pappa plutselig forsvinner? En pappa redusert til en stemme på telefonen, på en dårlig telefonlinje fra et fjernt land. Er separasjons angst, savn, usikkerhet og en hverdag uten begge foreldre tilstede til barnets beste?
Den separasjonen som oppstår ved en utvisning kan på mange måter sammenlignes med et samlivsbrudd, det fører med seg mange av de samme stressfaktorene og en kan anta at det forverres av at samvær umuliggjøres. Både for barn og foreldre kan det føre til stress og negative opplevelser, og dette øker faren for at barna utvikler psykososiale problemer. Disse faktorene påvirker hverandre og bidrar til at kvaliteten på omsorgen og oppdragelsen av barna blir skadelidende. (Dyregrov, Lorentzen og Raaheim 2001)

Norske myndigheter gjør disse barna en stor urett når de bryter inn i det trygge hverdagslivet, og tar fra de en av de nærmeste omsorgspersonene. Loven gir myndighetene hjemmel for å utvise far eller mor i opptil 5 år, i tillegg må en søke om familiegjenforening etter endt utvisning, noe som i følge udis nettsider har en behandlingstid på 12 måneder. I realiteten snakker vi om en tvungen separasjonstid på omlag 6 år. En hyller kjærnefamilien, men skaper aleneforeldre. Selv de sterkeste kjærlighetsforhold blir satt på prøve under en så lang separasjon, og i de værste tilfellene er separasjonen direkte årsak til skilsmisse.

Vi kan rett og slett ikke sitte å se på at en slik urett gjøres mot norske barn i 2009. Det er valgår, flere politiske parti fronter slagordet "alle barn er like mye verdt" på sine websider. Mener de det virkelig? Hvem snakker for de flerkulturelle barna?

Av Lise Berg og Marthe C Olaisen
Barnestemmene

Marthes historie

Hvem straffes mest?

To mennesker har møtt hverandre, forelsket seg og blitt et par. Sammen har de fått den mest urolige gaven av alle; et barn.

Man lever alle under ett tak, som en samlet familie og har det bra sammen, men man har en stor svart sky hengende over seg, noen vil spitte familien fra hverandre. Far er ikke Norsk og har oppholdt seg ulovlig i landet over en periode for å holde familien samlet.

Norske myndigheter ser på dette som en grov forbrytelse da dette er brudd på utlendingsloven. Dette er noe de straffer med 2-5 års innreiseforbud til Norge og alle andre schengen land. Det vil si at de vil sende far ut av landet der hans kjæreste/kone og barn bor for 2-5 år. Når en får innreiseforbud kan han ikke reise til schengen for å møte eller se sin familie på de årene UDI/UNE bestemer seg for er en passende straff. Når årene er gått kan en på nytt søke om familiegjennforening, og kanskje da kan familien få bli sammlet igjen.

Myndighetene ser på hvor stor tilknyttning utlendingen har til riket, i dette tilfellet Norge. Vi opplever til en stadighet at familie og barn i et land ikke er sterkt nok. Så hva er sterk tilknyttning til riket? Det er noe jeg gjerne skulle hatt svar på. For i mine øyne er det akurat familie og barn man har sterkest tilknyttning til, uansett land.

Selv er jeg født og oppvokst i Norge. Jeg trodde aldri selv når jeg vokste opp at jeg komme til å forelske meg i en som ikke er norsk, men jeg en dag møtte jeg min kjære. Vi ble kjent og forelsket oss i hverandre, og med tiden bestemte vi oss for å satse på et kjæresteforhod. Tiden gikk og vi ble samboere. Etter en stund ble vi gravide, og vi bestemte oss for å beholde barnet da vi begge følte vi var klare for dette.

Det vi ikke var ikke klare for den psykiske torturen som lå oss i vente. Vi søkte om familiegjennforening da jeg enda var gravid, og siden det har vi fått avslag etter avslag, men fortsatt å kjempe videre. Vi står i vår siste kamp nå som vil avgjøre om vi får familiegjennforening eller ikke. Vi har kjempet i 2,5 år nå og er ikke kommet lengre. Dette har endt med at jeg ble anbefalt av helsesøster, som har hatt helsesjekk på vårt barn siden hun ble født, til å gå til psykolog. Hun så hvor hardt dette gikk ut over meg psykisk. Jeg hadde ikke økonomi til å gå til psykolog, så hun kontaktet familievernkontoret for å hendvise med dit. Der fikk jeg en psykolog som jeg har gått til i over 1 år nå. Jeg har slitt med en del angst og depresjon.

Jeg er redd for at når UNE nå tar sitt endelige valg velger de å sende ut min mann, og far til vår datter på 2 år ut av landet. Blir han sendt ut blir han sendt til Afrika for minst 2 år. Dette vil snu alle våre liv på hodet.

Jeg jobber på en heldøgns omsorgsbolig, der jeg jobber i en skiftordning. Datteren vår går i barnehage mandag - fredag, og stortrives der. Jobber jeg dag henter jeg henne i barnehagen og vi tilbringer ettermiddagen sammen hjemme eller ute. Jobber jeg ettermiddag er det han som henter henne fra barnehagen og de tilbringer dagen alene sammen. Det hender seg ofte at far og datter er sammen da jeg jobber ettermiddag og helger. Når fødselspermisjonene var over var han alene hjemme sammen med vår datter i over ett halvt år før hun begynte i barnehagen. Så jeg kan si med hånden på hjertet at vi har fått ei pappa-jente.

Blir pappa sendt ut av landet må jeg si opp jobben og prøve å finne med en ny jobb med bare dagvakter. Jeg blir da alenemor mot min vilje. Datteren vår vil miste en stor del av seg selv. Hun vil miste muligheten sin til å lære seg sin fars språk og en go del av sin afrikanske kultur. Og ikke minst hun vil miste den nære kontakten hun nå har til sin pappa.

Jeg snakker med andre som har mistet sin mann på samme måte, og hører hva dette gjør med deres barn, og jeg blir på gråten.

Jeg gruer meg til å måtte svare min datter hvorfor pappa ikke er her. Hvorfor pappa ikke får være sammen med oss lengre.

Vi som foreldre må være sterke for våre barn, men min frykt er at jeg ikke vil være sterk nok for vår datter. Jeg er en utrolig følsom person og er ikke så flink til å gjemme mine følelser. Jeg er redd for at jeg skal bli kraftig nedbrutt om de sender mannen min til Afrika. Han holder meg sterk, han får meg til å føle meg trygg og elsket. Vi har ett bra familie liv og dette vil norske myndiheter ta fra oss. Hvor er mine rettigheter som norsk statsborger?

Men mest av alt , hvor er vår datters rettigheter til å få vokse opp i ett trygt hjem med sin mor og far?

Rettighetene til vår datter blir satt til sides for utlendingsloven. Ja, han gjorde et overgrep på utlendingsloven da han ble i landet ulovlig og holdt familien samlet. Men hva er den største forbrytelsen? Å oppholde seg ulovlig i et land for å være nær sin datter og kone? Eller å frarøve et barn sin far?

Norske myndigheter syns de gir en mild straff når de gir innreiseforbud på 2 år. De mener barn kan holde kontakt med far over telefonsamtaler og feriesamvær, noe som i praksis ikke fungerer siden små barn ikke egentlig skjønner stort av hvordan en telefon fungerer, og det ikke alltid lar seg gjøre å reise på lange ferier med en alenemors økonomi.

Er det en liten periode? Vår datter er 2 år, hun har levd like lenge som far skal være borte. for min datter er de 2 årene hele livet. Du kan spørre en hver barnepedagog og få det samme svaret; 2 år er mye for ett barn.

De første årene av ett barns liv har mye å si for barnets utvikling. Det er da de nære relasjoner bygges, språk utvikles og personligheten formes. Barn er i denne perioden av livet sensitive for forandringer i hverdagen, og kan lide store traumer når en av de nærmeste omsorgspersonene plutselig forsvinner.

Større barn skjønner mer av hva som skjer, men påvirkes i like stor grad av den uretten de blir utsatt for.

Så hvem straffes mest? Far som blir utvist, eller barnet som sitter igjen i Norge uten å forstå hvorfor far er borte?


BARNESTEMMENE
- barnas rett til å vokse opp med begge sine foreldre.
- er en organisasjon for flerkulturelle barnefamilier.


Tvangsskilt av norsk asylpolitikk

Katrine Tungland Simsek feiret sin tre års bryllupsdag alene, mens ektemannen Saban sitter i et hus i Istanbul i Tyrkia. Han ble tvangssendt tilbake til hjemlandet.

- Jeg føler meg presset ut av mitt eget land, sier 23 år gamle Katrine Tungland Simsek til Aftenbladet.

26. mai vinket hun trist farvel til 22-åringen hun har vært gift med siden 2. juni 2001. Han satte seg på et fly til Tyskland og Tyrkia to dager før utløpet av fristen politiet hadde gitt ham til å forlate Norge og Schengen-området.

Saban Simsek er utvist fra Norge - og hele Schengen - for fem år framover. Grunn: Han oppga falskt navn og identitet da han kom til Norge som asylsøker for fem år siden.

Les mer her

Ikke nok å være gift hvis du har løyet om navnet ditt

Ingen skal utvises fra Norge hvis det er et «uforholdsmessig tiltak» overfor vedkommende eller den nærmeste familien, ifølge utlendingsloven. Myndighetene skal blant annet holde seg innenfor den europeiske menneskerettskonvensjonen, som har en artikkel om rett til privat- og familieliv. Likevel ble tyrkisk-kurdiske Saban Simsek utvist fra landet. Årsaken er at han oppga falsk navn i politiavhør da han kom til Norge i 1999. Dette skriver Stavanger Aftenblad i dag.

Bakgrunnen for saken er at Simsek oppga falskt navn og løy om sin bakgrunn i politiavhør da han søkte asyl i Norge i 1999. Den 26. mai i år forlot Simsek Sauda, Norge og kona gjennom tre år, Katrine Tungland Simsek. Men først prøvde han alle andre muligheter og klaget blant annet til Utlendingsnemnda for å få vedtaket om utvisning omgjort. Men det nyttet lite, løgnen i politiavhøret veide tyngre enn hensynet til kona.

Les mer her

En av de triste historiene

Funnet på Diskusjon.no

Jeg møtte En mann i oslo i begynnelsen av 2006, vi ble kjærester og flyttet ganske raskt sammen han var da asylsøker. i 2007 fikk han avslag på asyl. Vi kontaktet en advokat og begynte ankeprosessen. I mellomtiden ble vi mere og mere seriøse, begynte å snakke om barn hus og båt...I bunn og grunn bestemte vi oss for at det ble oss for fremtiden jeg var da 26. Egentlig naiv i mange forstander. Jeg hadde en viss ide om rettferdighet og en blind tro på systemet. som følge ov våre avgjørelser trakk vi så tilbake asylanken og bestemte oss for å reise til hans hjemland å gifte oss. Vi så på det som å ikke utsette problemene og få ordnet opp sånn at vi raskest mulig kunne fortsette vårt samliv uten å ha en eventuell adskillelse hengede over oss. Vel alt bra så langt. Vi satte oss på flyet med nesen mot fremtiden og den tredje verden.

Les mer her

Frykter adskillelse

Det pågår et asylsøkerdrama i Stjørdal. Far skal sendes ut av landet mens mor og to barn blir igjen.

Småbarnsfar Jonas Oripova frykter hver dag at politiet skal komme og kaste han ut av landet. Han har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse, og må regne med å bli skilt fra resten av familien. Enn så lenge bruker han mye av tida til å leke med barna sine, Adokade på to år og Juldus som snart fyller ett.

Les mer her

"Skal ikke hvite og mørke få gifte seg?"

Blandingsektepar møter så stor mistenksomhet når de søker familiegjenforening at Organisasjonen motoffentlig diskriminering mener det er snakk om ren diskriminering.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er ikke vant til å bli nedrent av etniske nordmenn. I all hovedsak har det vært ikke-vestlige innvandrere som har søkt hjelp fra OMOD etter å ha blitt diskriminert. Det siste året har det forandret seg.
– Vi har en stor økning i henvendelsene fra etnisk norske. Nesten alle sakene dreier seg om avslag på familiegjenforening, etter ekteskap med en utlending, sier organisasjonssekretær Anita Rathore i OMOD.

Les mer her

- Norske myndigheter er feige

- Det er feigt av norske myndigheter å la allmennpreventive hensyn gå foran hensynet til hvert enkelt barn i utvisningssaker.

Det mener Foreningen for Fangers Pårørende (FFP).
De får ofte henvendelser om saker der utviste utlendinger har familie i Norge.

- Det er ikke så mange det rammer, og Norge trenger ikke å endre hele utvisningspraksisen for å ta hensyn til de barna det handler om, sier rådgiver Kjersti Holden i FFP. (...)

Fars utvisning går i stor grad utover barna som er uskyldige, og har rett til å være sammen med faren sin, legger FFP-rådgiveren til.

Les mer her

Pappa får ikke bo med barna

Norske myndigheter nekter Sulejman (5) og Selma (3) å bo sammen med faren sin.

Familien Molliqaj blir splittet som følge av norsk utvisningspraksis. Etter at faren Selim fra Kosovo ble utvist fra Norge, har familien kjempet en hard kamp for å få pappa hjem igjen.

Forstår ikke hvorfor
Han er ikke alene. Hvert år opplever utenlandske menn å bli utvist fra Norge som følge av større eller mindre lovbrudd. Dette fører til at familier blir splittet, og mange barn vokser opp uten fedre. (...)

- Vi mener at dersom en person som har barn i Norge, og har begått brudd på utlendingsloven på grunn av ulovlig opphold i landet eller ulovlig arbeid, skal vedkommende som regel ikke bli utvist. Derfor er sakskomplekset sendt til høring, sier statssekretæren.


Les mer her

Utvises med ufødt barn

Jan Starheims ufødte barn og hans høygravide samboer fra Brasil (24) nektes å bli i Norge.

- Jeg er en norsk statsborger, og vedtaket betyr at UDI kaster barnet til en norsk statsborger ut av landet, sier en opprørt og dypt rystet Jan Starheim (44).

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at hans høygravide samboer reiser tilbake til Brasil og søker om arbeidstillatelse og familiegjenforening derfra.

Les mer her

Vern om barnekonvensjonen og retten til familieliv

Vern om barnekonvensjonen og retten til familieliv i norsk utlendingsforvaltning! FN og Europarådets kritikk må få følger for praksisen i Norge. Flere organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, har skrevet et opprop til innvandringsansvarlige i regjeringspartiene, likestillingsministeren, integreringsministeren samt direktørene i Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet. Oppropet skal overleveres 23.november (2005).

(...)

KRAV 1: Når man har inngått ekteskap i Norge med norske myndigheters velsignelse under sin rette identitet, så må dette gi grunnlag for et positivt vedtak i familiegjenforeningssøknad. Foreligger det forhold som tilsier utvisning så må vigselsmyndigheter gjøres oppmerksom på dette og ta det med i en vurdering i forkant av inngåelse av ekteskapet. Etter ekteskapsinngåelse må det foretas en selvstendig vurdering av familiegjenforening basert på ekteskapet.

KRAV 2: Barnekonvensjonen må få en sterkere stilling i norsk utlendingsforvaltning enn hva tilfellet er i dag. Ved utvisningsvedtak må barns beste være det avgjørende moment.

Organisasjonene bak kravene:

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Norsk Folkehjelp
 • Agenda X
 • Antirasistisk senter
 • Afrikan Youth in Norway
 • Human Etisk Forbund
 • Den norske kirke
 • SEIF
 • LNU (støtter krav om barnekonvensjonen)
 • Mira
 • Redd Barna

Les mer her

Vern om barnekonvensjonen

- Myndighetene må verne om barnekonvensjonen og retten til familieliv i norsk utlendingsforvaltning, sier rådgiver Janne Raanes i Redd Barna. Oppfordringen er levert i et opprop fra flere organisasjoner, deriblant Redd Barna, til norske myndigheter. Norge har fått kritikk både fra FN og Europarådet for sin utlendingsforvaltning.

Kritikken fra FN og Europarådet må endre praksis i norsk utlendingsforvaltning, sier Raanes. Flere organisasjoner, deriblant Redd Barna, har levert oppropet til innvandringsansvarlige i regjeringspartiene, likestillingsministeren, integreringsministeren samt direktørene i Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI). (...)

Organisasjonene har eksempler på saker der UNE konkluderer med at det å ha barn i Norge ikke vurderes som særlig tilknytning til riket, selv om regelmessig samvær er dokumentert. Hvordan skal man forklare for et barn at Norge ikke anser at hun gir grunnlag for at pappa har tilknytning til riket?


Les mer her

UDI splitter familier

Norge utviser stadig flere innvandrere. Ekteskap med en nordmann og felles barn er ingen garanti for å få opphold. Innvandringspolitiske hensyn kan veie tyngre enn retten til et familieliv. Nå har berørte familier startet opp en forening.

Hun er fra Norge, han er fra Syria, Etiopia, Tyrkia eller Kazakstan. De giftet seg lovlig i Norge og har felles barn. Likevel får paret ikke bo sammen i Norge. Brudd på utlendingsloven er nok for å utvise en familiefar. For eksempel hvis han oppga feil identitet ved innreisen. Eller hvis han har forelsket seg og fått barn med en norsk kvinne mens asylsøknaden ble behandlet (kan ta år!) og så fått avslag.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) drukner for tiden i henvendelser fra familier som blir splittet på grunn av vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

— Det er et omfattende problem. Vi jobber med saker fra hele landet. Vi har fått langt flere henvendelser enn vi har kapasitet til, sier rådgiver Ingjerd Hansen til Utrop.

Ann-Kristin Arebi Haugen og Tonje Nathalie Hall har nå tatt initiativ til å danne foreningen “Multikulturelle familiers forening”. Ann-Kristin Arebi Haugen har selv i flere år kjempet mot at ektemannen sin blir utvist - hittil uten hell. Muneer heter han, kommer fra Lybia og er en av de mange asylsøkerne som fulgte et dårlig råd og oppga feil identitet ved ankomst i Norge. Han rettet det opp før de giftet seg, men det viste seg å være for sent.

Les mer her

Avslag på familiegjenforening og to års utvisning

Hei...vi er en liten familie paa snart fire. Min mann er naa utvist fra Shengen i to aar,og det er egentlig uklart hvorfor han er utvist.

Han kom til norge i 2005,sokte asyl pga problemer med en gruppe paa universitetet det han studerte i Nigeria. Han sokte arbeidstillatelse i 2006 engang og fikk aldri noe svar paa dette.Tiden gikk,og han bodde med en kamerat i Bergen.

Les mer her

Den nye utlendingsloven

Den nye Utlendingsloven tredde i kraft 1. januar 2010.

Den finner du herRundskriv om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010

Kapittel 8. Utvisning § 66. Utvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

En utlending uten oppholdstillatelse kan utvises

a) når utlendingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt en eller flere bestemmelser i loven her, forsettlig eller grovt uaktsomt har gitt vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger i en sak etter loven, eller unndrar seg gjennomføringen av et vedtak som innebærer at vedkommende skal forlate riket

b) når utlendingen for mindre enn fem år siden i utlandet har sonet eller er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder. Tilsvarende gjelder ved en ilagt særreaksjon som følge av et straffbart forhold som nevnt

c) når utlendingen her i riket er ilagt straff eller særreaksjon for et forhold som kan føre til fengselsstraff i mer enn tre måneder, eller flere ganger i løpet av de siste tre årene er ilagt fengselsstraff

d) når en administrativ myndighet i et Schengenland har truffet en endelig avgjørelse om bortvisning eller utvisning av utlendingen på grunn av manglende overholdelse av landets bestemmelser om utlendingers innreise eller opphold

e) når utlendingen har overtrådt straffeloven §§ 147 a eller 147 b, eller har gitt trygt tilholdssted til noen som utlendingen kjenner til at har begått en slik forbrytelse

f) når grunnleggende nasjonale interesser gjør det nødvendig.


§ 70. Krav til forholdsmessighet

En utlending kan ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.Les mer av den nye Utlendingsloven som tredde i kraft 01.01 2010

§ 14-1 Om utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket

I forskriftens § 14-1 er det innført en ny bestemmelse om utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i Norge. Bestemmelsen er i hovedsak i tråd med praksis etter tidligere regelverk, som igjen bygger på retningslinjer som ble gitt av Justisdepartementet i brev av 15. mai 19991 til Utlendingsdirektoratet.
Bestemmelsen fastslår i første ledd at en utlending som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig opphold i riket i mindre enn to år, dersom følgende (kumulative) vilkår er oppfylt:

 • utlendingen har barn i Norge som vedkommende har bodd fast sammen med eller har utøvd samvær med av et visst omfang, jf. § 14-1 første ledd bokstav a. Utlendinger som venter barn i Norge, er ikke omfattet av det utvidete utvisningsvernet i § 14-1, jf. at det er et vilkår at utlendingen må ha barn i Norge. Hvorvidt det bør unnlates å utvise også når utlendingen venter barn, må avgjøres konkret i hver enkelt sak. Relevan-te momenter i denne forbindelse, vil blant annet kunne være varigheten av forholdet med den andre forelderen og hvor lenge det er til termin.

 • utlendingen skal bo fast sammen med barnet, jf. § 14-1 første ledd bokstav b. Dersom utlendingen bare skal ha samvær med barnet, er dette ikke tilstrekkelig for å falle inn under bestemmelsen. Dette følger også av § 14-1 første ledd bokstav c, som fastsetter at de øvrige vilkårene for familiegjenforening må være oppfylt; etter lovens § 52 (fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn) er det et vilkår at søkeren har oppholdt seg i riket med tillatelse det siste året. Dette vil ikke være tilfelle når utlen-dingen har ulovlig opphold her. Saker hvor utlendingen bare skal ha samvær med barnet, vurderes derfor ikke etter forskriftens § 14-1, men må vurderes konkret etter den generelle bestemmelsen om uforholdsmessighetsvurderingen i lovens § 70.

 • vilkårene for familiegjenforening etter nærmere lovbestemmelser er oppfylt, jf. § 14-1 første ledd bokstav c. Vilkårene for familiegjenforening må vurderes prejudisielt i forbindelse med utvisnings-saken, i de tilfellene hvor søknad om familiegjenforening ikke er fremsatt. Det bemerkes at bestemmelsene om fireårskravet (lovens § 40 a) og underholdskravet (lovens § 58) ikke er nevnt i § 14-1 første ledd bokstav c. Utlendingen skal således som hovedregel ikke ut-vises selv om fireårskravet eller underholdskravet ikke er oppfylt. Utlendingen kan imid-lertid ikke få regularisert sitt opphold her før disse kravene er oppfylt, og kan derfor få plikt til å forlate riket i slike tilfeller.

Les masse mer her

Egne regler for utenlandske statsborgere som har barn i Norge

 • Dersom du har barn i Norge, vil du som hovedregel ikke bli utvist på grunn av ulovlig opphold i Norge i mindre enn to år. Du må enten bo fast sammen med barnet eller ha tilstrekkelig samvær med barnet ditt etter barneloven. (Vanlig samværsrett er en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jule- eller påskeferie). Du må også fylle vilkårene for å få oppholdstillatelse. Du kan likevel bli utvist dersom barnet kan følge med deg tilbake til hjemlandet ditt, eller dersom du har brutt plikten til å søke fra hjemlandet.

 • Dersom du har barn i Norge, vil du som hovedregel ikke bli utvist med varig innreiseforbud på grunn av straffbare forhold. Du må enten bo fast sammen med barnet eller ha tilstrekkelig samvær med barnet ditt etter barneloven. Vanlig samværsrett er en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jule- eller påskeferie. Du kan likevel bli utvist med varig innreiseforbud dersom du har begått grove og/eller gjentatte lovbrudd, eller dersom barnet kan følge med deg tilbake til hjemlandet ditt.

Les mer her

tirsdag 18. mai 2010

Vil kjempe mot utvisning

Stortingsrepresentanter skal ikke blande seg inn i avgjørelser til Utledingsdirektoratet, likevel støtter nå Hallgeir Langeland (SV) en kvinne fra Nicaragua som er utvist i fem år.

Maria Antonia Suarez kom til Norge for tre år siden, og giftet seg.
Ekteskapet varte bare noen måneder, fordi hun mener mannen forandret seg på kort tid.
Men da kvinnen fra Nicaragua stod med flybillett tilbake til hjemlandet så å si i hånden, møtte hun Jon Kåre Håland fra Stavanger.

Nå har samboerparet ett barn, og venter sitt andre.

Les mer her

– Lite hjelp for Maria

– Juridisk sett kan en ikke ta barne- konvensjonen til inntekt for at Maria skal få bli, sier Jon G. Reinholdt, seniorrådgiver i FN-sambandet.

Ifølge barnekonvensjonen har barn som er atskilt fra en eller begge sine foreldre rett til å opprettholde personlig forbindelse. Jon G. Reinholdt, seniorrådgiver i FN-sambandet, understreker at både foreldre og myndigheter har ansvar for at FNs barnekonvensjon følges. Han påpeker at Maria Antonia Suarez Hernandez faller inn under en lovtekst som gjør at hun blir utvist.

Les mer her


Les også:

Gravid må forlate Norge

– UDI styres av fremmedfrykt

– UDI tar ikke hensyn til barna

– Ungene vil tape mest på utvisningen av moren deres, sier Jon Kåre Håland.

Jon Kåre Håland fortviler over at det ikke blir tatt hensyn til Jon Kåre jr. og barnet som er ventet.

– Ungene vil miste faren sin. Utlendingsdirektoratet tar ikke hensyn til barna. Det er ungene som vil tape mest på denne saken, sier han.

– Hensynene til barna bør veie tungt når det er snakk om utvisning, sier Kari Stenquist, som er personlig rådgiver i Barneombudet.

Les mer her

Utvist for fem år

En papirfeil har fått dramatiske konsekvenser for James Douglas Bauer i Sandnessjøen. Nå er han utvist fra Norge i fem år.

- Denne saken har vært svært tøff for oss, og vi er veldig slitne akkurat nå. Det sier James (Jim) og Monica Bauer.

Paret har siden de i april plutselig ble gjort kjent med at Bauer blir utvist fra landet, kjempet en hard kamp mot UDI og Utlendingsnemda for å få omgjort vedtaket om utvisning i påvente av at klagesaken skal behandles. Så langt har de ikke lykkes. 7. juli kom beslutningen om i ikke gi utsatt iverksetting fra Utlendingsnemda (UNE)

Les mer her

Christinas historie!

Hei vet ikke hvor jeg skal begynne engang jeg..:(

her er iallfall vår historie:

Møtte mannen min i 2002 og vi forelsket oss:) vi var da 19 og 17 :) Året etter sommer 2003 giftet vi oss og fikk våres eget sted og bo:)
Alt var fryd og gammen..:) Søkte familie gjenforening fordi mannen min er fra irak. fikk familiegjenforening det første året og vi trakk en asyl søknad som han hadde inne hos udi fordi vi trengte ikke denne.

Vi giftet oss i norge og som alle som skal gifte seg ble det prøvet og det var inget problem..... familiegjenforeningen gikk helt fint det første året og vi var lykkelige:)
Så begynte 7 år med helvete fra udi og une og klager fram og tilbake og opp i mente....

Han fikk beskjed av udi om å komme å ta en tanntest som de utførte , noe han da selfølgelig gjorde. Den kom tilbake om de påstår at han er født i 78 noe han ikke er han er født i 84. Som de da selvfølgelig ikke trodde på. han hadde jo da hentet fødselsattest fra hjem landet sitt når vi skulle gifte oss... tok de ikke hensyn til han fikk da hentet pass noe som de ikke trodde på fordi det passet var visst lett å forfalske og fikk da beskjed om å hente et nytt type pass som de ville ha fordi d ikke gikk ann å forfalske da... Da gjorde han det men det har de ikke sett på engang... de har rett og slett bare bestemt seg for at han juger... okey??? helt vilt egentlig... der har han gjort alt de ber om og hentet to pass som forklarer hans id men de har bare bestemt seg... det har vært mange år fram og tilbake med klager og søknader osv... Hva mer kan han gjøre lissom??? vi har jo gjort alt de har bedt oss om??!!!

Måtte bare da etterhvert begynne å prøve å leve et forholdsvis normalt liv... han hadde arb og opphold tillatelse mens søknader var inne hos udi og han har ialle år jobbet og betalt skatt som hvem som helst vanlig nordmann.. Han er en godt integrert utlending i Norge.

2007 Så kjøpte vi oss hus og fikk da som alle andre i norge gjeld selfølgelig... og nå i 2009 kom vår vakre lille prins:) Familien vår er komplett:)

får da videre et brev fra une om at han ikke får bli og at han må reise hjem... Sønnen hans kan han ha kontakt med pr telefon brev internett osv fikk vi beskjed om i brevet.......... har dere hørt???????????? sønnen vår er 8 mnd lissom åssen i allverden kan han ha kontakt med han da??? dette er helt vilt vi søkte om omgjøring med brev fra helsestasjonen sønnen vår hører til og fra arb giver om at han hadde fast jobb dersom han fikk tilbake arb. tillatelsen sin.... men allikevel velger de å ikke høre på oss... når jeg prøver å ringe dit får jeg ikke snakke med noen og de er bare helt sprengt i hue hele gjengen... Har ikke ord på dette engang...:(

Så da blir jeg sittende igjen her med sønnen vår masse gjeld som må betales hver mnd alene.... noe som man vanligvis skulle vært to om... sønnen våres får ikke bli kjent med pappan sin på den måte han skulle og alt er bare dritt................. HATER UDI OG UNE.........................

dette er vår historie.... håper alle som har problemer med de kommer fram og vi får satt en stopper for dette...... Det er masse kriminelle og pikk pakk som ikke burde være her som de kunne sendt ut først assa....


vennlig hilsen en knust og snart splittet familie:(

Styrking av barns rettigheter over landegrensene

Arbeidsdepartementet foreslår lovendringer for å styrke behandlingen av bidragssaker over landegrensene. Endringene er tilpasninger til en ny Haag-konvensjon på området.

– Den nye konvensjonen gir konkrete pålegg til medlemsstatene om administrativt samarbeid. Dette vil styrke fastsettelse og innkreving av bidrag over landegrensene. Vi bør unngå at barn blir rettløse fordi bidragspliktige bor i et annet land, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Endringene innebærer økt adgang til å gi opplysninger om partene i en bidragssak til myndighetene i andre konvensjonsland. Videre foreslås en ordning for godkjenning av private bidragsavtaler, slik at de kan innkreves etter konvensjonen. Dette er ikke mulig etter de eldre Haag-konvensjonene.
"Enslige småbarnsforeldre opplever å bli nektet overgangsstønad og utvidet barnetrygd mens ektefellen er utvist i opptil 5 år, uten evne til å betale bidrag. I tillegg blir de fortalt at dersom de mottar bidragsforskudd fra Norge, må alt betales tilbake etterpå, selv om bidragsevnen er lik null.

Har den utviste ektefellen gjeld til Norge (pga bidragsforskudd), får h*n ikke komme tilbake til Norge før gjelden er betalt. NAV har en stor jobb å gjøre for å lære opp de ansatte til å gi riktig hjelp til de som trenger det og ikke minst har krav på det!

Mennesker havner på sosialen på grunn uvitende NAV-ansatte...."
Kommentar av Greta Moland

søndag 16. mai 2010

Jens vet å sanke stemmer når han har dårlige kort!

I saken om Laila Navrud og hennes familie har nå Jens Stoltenberg snakket med ordføreren i bygda. Å gi en AP ordfører som engasjerer seg en fjær i hatten vil helt klart bli sett på som en fordel, men det som er merkelig er å se at at en regjering kan sitte på saker som dette i fleng uten å gjøre noe. Det er svært få som kommer i mediene fordi hovedpersonene er engstelige for represalier fra UDI og UNE.
Jens Stoltenberg er klokere i dag enn har var for et par dager siden da saken eskalerte i mediene. Da var han ikke tilstede og hadde ingen kommentarer . Nå skjønner han at folk blir opprørt ! Burde han ikke fattet det for lenge siden ? Ikke bare denne saken , men av en av de mange andre sakene av samme karakter som er brakt fram for ham og hans regjeringskolleger gjennom flere år?

Les mer her


Av Freddy Stangnes

- Viktig med rimelig regelverk

Jens Stoltenberg kan ikke hjelpe familien Navrud. Men han åpner for å se på regelverket.

(...)

Statsministeren mener det er viktig at regelverket er rimelig. Han understreker også at det er viktig for ham å opptrå ryddig i slike saker. Statsministeren vil ikke gripe inn personlig i enkeltsaker.

- Det er viktig med ryddighet. Det ville vært feil om jeg som statsminister skulle overprøvd jobben til Utlendingsnemda, sier Stoltenberg.

Han skjønner at saken er fortvilt for paret Navrud som også har felles sønn.

- Jeg skjønner det. Vi har flere tusen enkeltsaker hvert år, ofte er barn involvert. Alt er menneskeskjebner, sier Stoltenberg.

Les mer her

Stoltenberg: – Laila-saken gir grunn til å vurdere regelverket

– Men en lovendring må gjelde alle, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg har forståelse for at utvisningen av Laila Navrud opprører mange mennesker. (...)


– Det er alltid klokt å være åpen for å se på regelverk når vi får opp enkelteksempler. Samtidig er jeg veldig opptatt av at det skal være likhet for loven. Det betyr at hvis vi endrer regelverket så må det gjelde for alle, sier han.

Les mer her

Advokat tar Lailas sak gratis

Laila Navrud (28) får hjelp fra uventet hold i utvisningssaken.

Etter å ha sett saken om Laila Navrud på TV 2 Nyhetene, bestemte advokat Fridtjof Feydt seg for å hjelpe. Han vil gi gratis juridisk hjelp til familien og vil stevne staten for retten.

Les mer her

Mistolket stempel i passet – blir kastet ut

Laila Navrud er norskgift, har en sønn på 6 måneder og har bodd og jobbet i Norge i over to år. Nå kastes hun ut av landet.

(...)

– Tanken på å miste de viktigste årene i Kent Oscars oppvekst er smertefull. Jeg skal ikke få lov til å se ham ta de første skrittene eller si de første ordene. Det er veldig vondt, sier far Ole Kristian Navrud. (...)

– Alt tyder på at hun har handlet i god tro. Denne straffen er svært streng og det er svært urimelig og uforholdsmessig å fatte et vedtak nå om utvisning i lys av den tilknytning hun har til Norge med sin ektemann og sitt barn, sier advokat Halvor Frihagen som har forsøkt å få omgjort vedtaket, uten hell.

Han mener myndighetene har lagt seg på en ny alt for streng linje i innvandringsspørsmål som rammer helt feil.

– Dette er et godt eksempel på hvor ubarmhjertige en del utvisningssaker nå er blitt, sier Frihagen. (...)

Konsekvensen for Laila er altså den samme som om hun skulle ha begått et ran eller en alvorlig narkotikaforbrytelse.

– Er det et slikt system regjeringen ønsker?

– Det systemet vi ønsker er at kriminelle utvises. Og så er det sånn at også mindre brudd på utlendingsloven og brudd på tillatelser fra tid til annen vil medføre utvisning, sier statssekretæren.

Les mer her

Laila (28) skal kastes ut – får massiv støtte

Folk er opprørte etter at kone og spedbarn kastes ut av landet på grunn av formell feil ved oppholdstillatelsen.

TV 2 nyhetene fortalte torsdag hvordan Laila Navrud som har bodd og jobbet i Norge i over to år nå kastes ut av landet.

Feiltolket stempelkode
Laila er gift med Ole Kristian Navrud og har sammen en sønn på seks måneder. Da hun skulle søke om ny generell oppholds- og arbeidstillatelse gikk det kort tid før hun fikk nytt stempel i passet der det sto at hun hadde arbeidstillatelse, samt en tallkode bak. (...)

Utlendingsmyndighetene bestemte at Laila skulle utvises innen 3. juni.

Les mer her

fredag 14. mai 2010

«Bondeviks skilsmissebyrå»

Regjeringen Bondevik opererer som skilsmissebyrå i asylpolitikken, sier SVs Hallgeir Langeland til Aftenbladet.

- Presten Kjell Magne Bondevik representerer et parti som forsvarer ekteskapet med hud og hår, men i asylpolitikken opererer regjeringen Bondevik som skilsmissebyrå.
Det sier SV-politikeren på Stortinget Hallgeir Langeland.

Les mer her

Ikke nok å være gift hvis du har løyet om navnet ditt

Ingen skal utvises fra Norge hvis det er et «uforholdsmessig tiltak» overfor vedkommende eller den nærmeste familien, ifølge utlendingsloven. Myndighetene skal blant annet holde seg innenfor den europeiske menneskerettskonvensjonen, som har en artikkel om rett til privat- og familieliv. Likevel ble tyrkisk-kurdiske Saban Simsek utvist fra landet. Årsaken er at han oppga falsk navn i politiavhør da han kom til Norge i 1999. Dette skriver Stavanger Aftenblad i dag.

Bakgrunnen for saken er at Simsek oppga falskt navn og løy om sin bakgrunn i politiavhør da han søkte asyl i Norge i 1999. Den 26. mai i år forlot Simsek Sauda, Norge og kona gjennom tre år, Katrine Tungland Simsek. Men først prøvde han alle andre muligheter og klaget blant annet til Utlendingsnemnda for å få vedtaket om utvisning omgjort. Men det nyttet lite, løgnen i politiavhøret veide tyngre enn hensynet til kona.

Les mer her

Katrine velger kjærligheten

Etter fem år i Norge utvises ektemannen hennes Salman Haji (22). Katrine (23) velger kjærligheten, og flytter med ham fra Sauda til Tyrkia.

STAVANGER (Dagbladet): Det er snart tre år siden Katrine Tungland Haji giftet seg med den jevngamle kurderen som gikk under navnet Salman Haji. Femten år gammel flyktet han fra tyrkisk Kurdistan til Tyskland. I 1999 kom han til Norge, og etter hvert til industribyen Sauda. Der lærte han språket og fikk fast jobb.

Les mer her

Katrines historie!

Hei

Jeg heter Katrine og er 29 år gammel.
Giftet meg i 2001 med min mann fra Kurdistan, Tyrkia som er like gammel som meg.
Han var den gang asylsøker men denne saken stoppet vi da vi giftet oss og søkte om familiegjenforening.
Bodde sammen og hadde det fint i 3 år, da vi i 2003 fikk vedtak om utvisning på livstid pga han kom inn i landet med falsk identitet som 17 åring.
Anket saken og saken gikk til UNE da Udi opprettholdt vedtaket. Gikk til media (Dagbladet og 2 andre aviser ) hvor det ble laget sak om oss. Fikk vedtak fra UNE våren 2004 om utvisning i 5 år fra Norge og hele Schengen. Så i mai 2004 valgte vi at min mann skulle reise til Tyrkia og bo der. Jeg skulle pendle i 2 år, for i vedtaket sto det at vi kunne søke om opphevelse etter 2 år. Vi sendte søknad om opphevelse og familiegjenforening i mai 2006, da var jeg også gravid med vår sønn som ble født i juli 2006. Fikk svar fra UDI i 2008 på denne søknaden om at han måtte fullføre sine 5 år ( hadde da bare 1 år igjen ) og at jeg og vår sønn kunne flytte til Tyrkia visst vi ønsket å leve sammen som en familie. 3 juni 2009 sendte vi ny søknad om familiegjenforening ( han var da ferdig med sine 5 år) og venter fortsatt på svar. Jeg og vår sønn har pendlet ganske mye ned til min mann i Tyrkia. Ikke for å ta motet ifra dere andre som nettop har "startet" men jeg har ventet på et positivt svar siden 2001 da vi giftet oss. Stå på og hold motet oppe og ikke la UDI og UNE vinne over livet deres.

Katrine

Trines historie!

Jeg orker ikke skrive alt her for dette er en meget lang og vond kamp som vi har kjempet for vår kjærlighet...Min kjære kom til Norge i september 2003.Han var da 15 år gammel,og hadde rømt gjennom mange land alene i 8 mnd,uten mat,drikke,noe sted å bo eller klær...Sovet under pappesker i parker,spist mat fra søppeldunker og drukket vann fra regnet som kom...Han fikk avslag med en gang fordi: Da han kom hit hadde han flyktet fra ett land i krig,ikke tenkt på å ta med seg noe papirer,så dermed oppgav han den alderen han hadde fått vite av sine slektninger føre han dro,altså født i 1988..Det ble tatt skjelett og tanntester av han som viser at han er født i 1983...Han får avslag pga av "grove" brudd på utlendingsloven.Noe som er tåpelig...Han fikk beskjed om å skaffe frem bevis på at det årstallet han selv oppgav var rett...Han har i ettertid levert inn masse dokumenter på dette..Til slutt fikk vi beskjed om at han måtte skaffe G-pass for at de skulle tro han..Vi fikk endelig dette tilsendt,kostet oss masse tid og over 1000 dollar..Fikk det levert,og etter 6 mnd kom det frem til saksbehandler i UNE...Hvorfor så lang tid,jo fordi PU hadde rotet det bort å fant det ikke,men heldigvis kom det til rette!!!
Men da hadde han allerede fått utvisning på varig innreiseforbud...Og det kun pga det bruddet på utlendingsloven..Aldri vært borti noe kriminelt i hele sitt liv..Han er bare snill og god med alle...Sommeren 2006 traff jeg denne fantastiske mannen i mitt liv..Det oppsto en forelskelse mellom oss som hverken hans tilstand eller alder klarte å stoppe..Han bodde da 60 mil fra meg...Men etter at han hadde tatt turen de 60 mil ett par ganger spurte jeg han om han ville flytte inn til meg,for vi savnet hverandre så masse hver gang..Snakka hele tiden på tlf...Billigere å flytte sammen...Så den 19 august 2006 kom han med bagen sin og flyttet inn..Det var det eneste han hadde stakkars..En bag med noe klær og bilder av familie og venner...
Så fortsatte kampen sammen,noe jeg nå skjønner var bortkastet tid,penger og energi for UNE nektet å endre sitt vedtak..Hjalp ikke med hverken advokater,jurister eller noe...Men han klarte ikke å dra..Han hadde fått en utreisedato i 2005,men fikk en ny i 2009..Men han klarte ikke forlate meg og min familie,som han har blitt veldig glad i..Føre jul 2009 begynte de å tvangssende stakkars mennesker tilbake til Bagdad,tross FN's mange anbefalinger om å ikke gjøre det...Min kjære ble redd,han flyktet rundt i byen..Sov ute, hos forskjellige kamerater og i skuret...Han var redd de skulle komme hjem til oss å ta han..Vi snakket sammen hele tiden på tlf,jeg turde ikke kjøre til han,var redd de skulle forfølge meg og finne han...Da dette roet seg litt måtte vi ta en alvorsprat ale sammen...Vi kom frem til at det eneste han kunne gjøre var å reise frivillig...Grusomt vondt både for meg og han,men da tenkte vi at det kanskje var enklere for han å komme igjen fortest mulig...Så den 20 februar 2010 sendte han papirene...Så var det bare å vente på svar...Vi hadde det begge forferdelig denne tiden..Samtidig som vi visste at dagen for avreise skulle komme var vi ikke forberedt da den kom...Torsdag 6 mai ringte de og sa han måtte møte på Gardermoen førstkommende mandag kl 5...Verden raste..Hvordan kan man noen gang bli forberedt på dette!!! Dette er bare tragisk og meningsløst...Min lillebror på 7 år lurer på hvorfor han ikke får bli her,han er jo min beste venn sier han...Stakkars... Men nå er han altså borte...

Trine

Foto: Privat

tirsdag 11. mai 2010

A.Ks historie

Her er min historie:

Min mann er utvist fra Norge i fem aar. Tre aar har gaatt siden utvisningsvedtaket og to aar gjenstaar. Vi har vaert gift i 4 aar. Saken vaar er lang og komplisert, men ville egentlig bare fortelle hvordan man kan snu noe negativt til positivt.

Dagen jeg fikk vite at utvisningen var et faktum, var grusom. Her finner man seg sin livs kjaerlighet, men faar altsaa ikke lov aa vaere sammen. 5 aar fra hverandre, hvem greier det?
Raadforte meg med advokat og han ville at vi skulle anke. Men etter aa ha diskutert dette med min mann, saa valgte vi ikke aa gjore det og heller satse paa aa bo og motes i et annet land. Hvorfor skulle vi gaa ett aar til og vente paa et negativt svar naar vi heller burde leve som mann og kone? Saa kom problemstillingen om hvilket land skulle vi bosette oss i. Jeg ville ikke flytte til hans hjemland. Selvom jeg elsker familien og landet hoyt, saa jeg ikke grunnlag for god jobb,muligheter til aa legge til side penger osv,samt komforten som folger med et vestlig land. Han ble utvist fra Norge og Schengen. Saa da tenkte vi kanskje paa aa flytte til Storbrittania og Irland som ikke er medlem av Schengen og dessuten naerme Norge. Men da maatte jeg flytte dit forst, faa meg jobb, hus, vise at jeg kan forsorge han og soke om familiegjenforening. Vente ennaa mer? Nei, det ble uaktuelt. Vi tenkte og grublet mye. Sosteren min som bor i USA foreslo at hun kunne faa seg amerikansk pass og ta meg over dit. Men hun ville ikke hatt mulighet aa ta mannen min, det maa jo jeg gjore. Forkastet det og. Det var da mannen min tok kontakt med vennen sin i Dubai og forhorte seg hvordan forholdene var der for aa bosette seg. Og det viste seg at saa lenge man hadde et jobbtilbud, saa ville man faa oppholdstillatelse. Saa enkelt var det!!! Da var saken ganske klar: Vi skulle begynne et liv sammen i Dubai og jobbet oss mot det maalet. Ja,det betydde endel tid fra hverandre. Men vi hadde noe konkret aa se fram til. Ikke noe uvissheter som er mye vaerre. Og da gikk ventetiden mye fortere.
Heldig som jeg er og er fra Norge, saa er det gode muligheter aa legge til side penger hver maaned om man har jobb,som vi kunne ha den forste tiden fram til vi fikk jobb i Dubai. Paa hannes side var det ikke stort han kunne spare, men noe skrapte han og sammen.

To aar har vi naa vaert der, men Dubai er ikke akkurat drommelandet, spesielt ikke med tanke paa barn. Fodselspermisjon paa tre maaneder? Jobbe 9-18, kanskje hjemme i 19-20tiden? Ha en saakalt maid til aa passe paa ungen din? Ikke noe barnebidrag? Samtidig har det blitt vanskelig aa bo der i forhold til jobb. Vi maatte ta en ny avgjorelse om hvilket annet land vi kunne bo i. Vi landet paa Canada. Ganske likt som Norge i forhold til levestandard(de kniver om aa vaere beste land i verden aa bo i), opptil 2 aars fodselspermisjon, barnebidrag, ja i det hele tatt et trygt land aa bo for oss som har tenkt aa faa barn sammen en gang. Vi venter ennaa i spenning naar vi faar visum dit. Og hvem vet, kanskje Canada er bedre enn Norge aa bo i og at vi bare blir der?

Vi bestemte oss for ikke bruke energi paa UDI,men heller om aa vaere sammen. Og hadde det faktisk ikke vaert for utvisningen,saa ville jeg aldri kommet paa aa bo i utlandet. Har jo hatt en kjempeerfaring, for selvom jeg ikke syns Dubai passer til aa faa barn i, saa har jeg trivdes. Og opplevd utrolig masse spennende. Men naa gleder jeg meg bare til aa dra til Canada.
Jeg skjonner jo at for de som sitter igjen med barn i Norge ,og har en utvist ektefelle ,at det kan vaere vanskelig aa bestemme seg for aa flytte utenlands. I vaart tilfelle var det ikke snakk om noe annet, vi ville bare vaere sammen.

Saa faar vi bare haape at om to aar ,naar har han faatt 'sonet' ferdig, saa vil UDI la oss komme til Norge og leve hvor vi aller helst vil vaere med familie og venner. Men i mellomtiden saa skal jeg nyte aa vaere i utlandet litt til :)

A.K. :)

Lena (20) fikk nytt nei

Lena Kokab (20) har fått nytt nei til å bli i Norge. Hun er sjokkert og knust.

BT fortalte Lenas historie i desember. Den iranske jenten hadde da fått vite at hun skulle kastes ut av Norge og måtte dra tilbake til Iran, mens hennes nærmeste familie – mor og bror, fikk opphold. Søknaden er behandlet for tredje gang, og avslaget opprettholdt.

– Nå er jeg i ferd med å miste håpet. Det var et veldig sjokk. Jeg føler meg ikke trygg noen steder, sier Lena.

Vedtaket gikk slik inn på henne at hun fikk et sammenbrudd og måtte innlegges på sykehus, der hun fortsatt er.

Les mer her


Kjemper for Lena - webtv

Giftet seg fra oppholdstillatelse

Både moren og broren til fikk oppholdstillatelse, men ikke Lena. Hun var gift.

- Det er ikke min skyld at jeg ble forelsket i mannen min og at vi giftet oss. Hvorfor skal det være så vanskelig bare for meg?, sier Lena Kokab til TV 2.

Lena har bodd i Norge i snart sju år. Hun kom hit sammen med moren og broren fra Iran da hun var 15 år. Nå har hun etablert et nytt liv i Norge:

- Jeg føler meg norsk, jeg har bodd her i Norge og i Bergen i cirka sju år nå. Jeg har mannen min her som jeg elsker, broren min og moren min, sier hun.

Les mer her


Signer oppropet her

Maziars historie!

I dag er det 5 år siden jeg traff Lena for første gang.
Vi så hverandre for første gang den 18.des.2004 på en iransk fest som arrangeres hvert år for å feire den lengste natten i året. Den kvelden så vi bare på hverandre og smilte men vi snakket ikke sammen. Jeg traff henne igjen på nyttårsaften. Da fikk jeg hennes tlf. nummer og vi ble snart kjærester.
I mai 2005 kjøpte jeg en diamant ring; hvit gull med 0,2 karat, og fridde til Lena hjemme hos henne mens vi var alene. Jeg var verdens lykkeligste mann da Lena sa ja.
Vi var forelsket og vi ville gifte oss men vi kunne ikke.
I følge ekteskapsloven skal begge partene ha lovlig opphold i Norge for å kunne inngå ekteskap. Jeg var norsk statsborger men Lena hadde ikke oppholdstillatelse.
Lena kom til Norge sammen med sin mor og lille bror i 2002 og de hadde ikke oppholdstillatelse da jeg og Lena ble kjærester og jeg fridde til henne.
Jeg og Lena var forelsket og vi ville gifte oss og danne familie. Vi kontaktet politiets utlendingsavdeling men vi fikk vite at vi ikke kunne inngå ekteskap fordi Lena ikke hadde oppholdstillatelse og at vi måtte vente til hun fikk oppholdstillatelse.
Vi bestemte oss for å ha en forlovelsesfest.
Vi hadde forlovelsesfest den 21.januar 2006 der ca. 40 av våre norske og iranske venner var til stede.
Etter noen måneder fikk Lena og resten av hennes familie en midlertidig oppholdstillatelse.
Vi skrev et brev til UDI og vi ba om å få lov å inngå ekteskap siden Lena hadde midlertidig oppholdstillatelse. Vi fikk vite at vi kunne gifte oss.
Vi ble gift den 15.januar 2007.
Lena og jeg hadde lyst å ha en fin bryllupsfest. Vi bestemte oss å ha festen i juli når det er finere og varmere.
Vi hadde bryllupsfest den 21.juli 2007 og vi hadde 85 gjester.
Etter noen måneder fikk Lena sin mor og lille bror oppholdstillatelse mens Lena ble pliktig å forlate Norge.

Lena ville få oppholdstillatelse dersom vi ikke hadde giftet oss.

Utlendingsnemnda (UNE) mener at Lena ikke lenger er medlem av sin opprinnelige familie og kan derfor ikke få oppholdstillatelse sammen med dem. Hun har heller ikke lov å søke familiegjenforening med sin mor og lille bror. Lena må søke familiegjenforening med meg og det stilles høyere krav for å innvilge oppholdstillatelse når en søker om familiegjenforening med sin ektemann.

Lena med topp karakterer fra norsk videregående skole og med 60 studiepoeng kom inn på Norges Handels Høyskole (NHH) før hun fikk avslag. Hun har ikke klart å følge med på forelesninger siden avslaget kom.
I dag eier vi vår egen bolig og vi har nettopp blitt mor og far.


Skrevet av:
Maziar Pousina
mannen til Lena Kokab og admin. på Facebook gruppen "La Lena Bli"

Kastes ut av landet

28-åringen fra Filippinene er gift, har barn og bor i Åmot.

Senest 3. juni må hun og sønnen forlate landet og reise tilbake til fattigdom på Filippinene. Da har hun bodd og arbeidet i Norge siden 2007, fått skattekort, giftet seg og fått en sønn som nå er seks måneder gammel.

– De er i ferd med å ta fra meg familien min, på grunn av en formalitet, sier Ole Kristian Navrud. Formaliteten er en kode i visumet. Det fastslår at hun hadde arbeids- og oppholdstillatelse.

Les mer her

Les også 100 nye hver time


Se nyheten om denne familien på TVModum

Skriv under på underskriftskampanjen deres her

mandag 10. mai 2010

Barnets pris

Ei lita jente på ett år frarøves pappaen sin. Jeg håper det plager barneministeren, skriver Trude Ringheim.

Etter at pappa forsvant begynte Selma (1) på Biri å hylgråte når hun skulle legge seg. Kanskje grein hun fordi pappa ikke vugget henne og sang afrikanske barnesanger? Kanskje savnet hun far som hadde vært hjemme med Selma mens mamma studerer og forsørger familien. Politiet hentet Louis Darren (27) en kveld i mars. Han ble uttransportert til Nigeria, med fem års innreiseforbud. Lille Selma er ett av mange barn som norske utlendingsmyndigheter skiller fra foreldrene sine. I utlendingssaker har hensynet barnets beste liten plass. Nå har saken til Louis Darren fått prioritet i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (...)

Elisabeth Skundberg ble ufrivillig enslig mor. Hun utdanner seg til barnevernspedagog. Selma har sluttet å gråte etter pappa. Elisabeth har søkt NAV om aleneforsørgerstøtte, men har fått avslag fordi hun jo er gift. En irritert saksbehandler i NAV på Gjøvik foreslo at hun kunne skille seg, så ville hun få «stønader i bøtter og spann».

Les mer her

FNs anbefalinger til Norge

FNs komité for barns rettigheter med konkluderende observasjoner om Norge.

I sine "concluding observations" gir komiteen konkrete anbefalinger om områder der Norge bør gjøre mer for å sikre barns rettigheter. (...)
 • Norge bør i større grad sikre at barnets beste er vurdert i alle saker som omhandler barn. Komiteen nevner spesielt utlendingssaker og samværssaker.


Les alle punktene Barneombudet trekker fram

Kjærlighet – kun for de få?

I Norge har vi hatt et stort fokus på arrangerte ekteskap de siste årene. Flere departementer har engasjert seg i debatten om arrangerte ekteskap, tvangsekteskap og kjærlighetsekteskap.

Foreløpig ser det ut til at vi i Norge har en klar oppfatning om at tvang vil vi ikke akseptere, arrangerte ekteskap kan vi til en viss grad muligens godta, men aller helst vil vi at personer skal gifte seg av kjærlighet. Så lenge det er kjærlighet som ligger til grunn for ekteskapene, så ønsker vi ekteskap – også de som skjer på tvers av landegrensene velkommen.

Les mer her

Renates historie!

Saken vår, familien Cevik består av meg, min tyrkiske mann og vår sønn på snart 7 mnd.

Vi giftet oss 9. januar 2009 og hadde planer om ha sommeren sammen i Tyrkia, etter å ha vært sammen siden juni 2008. Men ville ta en liten tur til Norge før sesongen startet og søkte om besøksvisum i februar 2009. Dagen før vi får avslaget, finner vi ut at jeg er gravid og valget er ikke så vanskelig. Jeg reiser til Norge. Etter mye om og men, finner jeg meg endelig en jobb, 100% fast, og vi er reddet. Snart kan vi søke om fam.gjenforening! Tiden går, og vi har lagt inn en klage på avslaget på besøksvisumet, med grunnlag at jeg er gravid. Jeg forhørte meg med UDI om å få prioritering på fam.gjenforening søknad, men det fikk vi ikke, med hensyn til fødsel, så vi turte ikke å søke, og ventet heller på svar fra klagen på besøksvisumet. Vi fikk til slutt JA!!

Min mann kommer til Norge i september 2009, og 19. oktober blir Ilyas Yusuf født. Og 26. desember er min mann nødt til å returnere tilbake til Tyrkia - vi blir med han.

Januar 2010 søker vi om besøksvisum, og legger med en søknad om prioritering med hensyn av vår sønn og FN's barnekonvensjon.

Noen uker etterpå får jeg vite at prioriteringen er innvilget og saksbehandler tok kontakt. Hun ville ha flerer lønnslipper og lønns- og trekkoppgavene fra 2009. Og jeg fikk beskjed om at når disse var sendt over og mottatt, skulle hun behandle søknaden vår i løpet av 2 uker. Det tok nesten 3 uker før jeg fikk alle lønns- og trekkoppgavene mine. Fikk mamma til å faxe alt over til UDI. Mine søsken kom til Tyrkia og besøkte oss, og jeg kontaktet saksbehandler. Papirene var mottatt, og skulle behandle søknaden vår så fort som mulig, men hadde ikke mulighet denne uka. Jeg pakket sakene våre og dro til Norge med sønnen vår, og mine søsken. Så skulle min mann få den siste tiden alene med familie og venner. Var tross alt bare snakk om et par uker.

2 uker seinere mottar jeg vedtaket i posten, vi fikk AVSLAG. Jeg trodde dette var umulig. Vi trengte ikke å dra på intervju engang, så nederlaget var stort. Vi fikk avslag da saksbehandler så på likningen for 2008, og da hadde jeg ikke tjent nok (som stemmer. Da bodde jeg i Tyrkia med mannen min, og la med bevis på dette). Hun hadde også skrevet at ut ifra lønns- og trekkoppgavene hadde jeg heller ikke tjent nok i 2009 - noe som IKKE stemmer. Jeg har tjent nesten 100.000 mer enn det de krever. Saksbehandler skrev også at jeg heller ikke hadde en bekreftet inntekt etter permisjonstiden, enda jeg la med arbeidskontrakten min.

Jeg kontaktet saksbehandler og spør hva dette er, og får til svar at om jeg mener at ho har gjort en feil, så må vi klage. Jeg forteller henne at jeg har tjent nok i 2009, og får til svar at det kom ikke ho fram til, og at jeg da kunne legge med en utregning i klagen, samt en bekreftelse på at jeg har jobb. Dagen etter reiser jeg inn til Oslo, henter bekreftelsen fra jobben min og drar inn til UDI og leverer klagen. Uken etterpå får vi vedtaket i posten igjen, de endrer ikke vedtaket, og saken er nå hos UNE.

I og med at Tyrkia har endret sine visumregler, kunne vi ikke reise nedover. Vi hadde 3 mnd karantene...

Nå som saken er hos UNE har vi fått bistand av en advokat, da det ser ut til at vi ikke får noen prioritering. Vi, Ilyas Yusuf og jeg, reiser ned til Tyrkia nå i juni, men må hjem igjen i juli, da jeg begynner å jobbe igjen. Så får tiden bare vise hva som vil skje... Av det jeg får vite fra UNE, må vi belage oss på å vente til rundt juletider før vi kan få noe svar.

Renate!

Barns rettigheter i utvisningssaker

Her er en uttalelse fra Barneombudet om barns rettigheter i utvisningssaker

Barneombudet får jevnlig henvendelser om barns rettigheter i utvisningssaker. Nedenfor følger en uttalelse om barns rettigheter i disse sakene. Uttalelsen omhandler barnets beste, barnets rett til å bli hørt og barnets rett til familieliv, og kan være relevant også i andre typer saker.

Barnekonvensjonen er gjennom inkorporeringen i menneskerettighetsloven blitt en del av norsk rett, og ved en eventuell motstrid vil konvensjonens bestemmelser gå foran annen norsk lovgivning. Barnekonvensjonen har flere bestemmelser som er av betydning for barn som har en forelder som kan bli utvist, hvorav bl.a. prinsippene om barnets beste og barnets rett til å bli hørt er sentrale.

Les mer her

UNE ankar Zarife-avgjerda

Utlendingsnemnda (UNE) ankar Zarife-saka, det betyr at tobarnsmora på Frekhaug må gjera seg klar for ein ny runde i rettsapparatet.

For litt over to veker sidan kunne familien og vener jubla, etter at Zarife Kashtanjeva vann fram på alle punkt i Oslo Tingrett. Men no er det sorg og fortviling som rår, etter at det vart gjort kjent for henne at UNE ankar saka. (...)

- Staten ønskjer å splitta opp ein heil familie for å få gjennom sitt vedtak, seier Helle, som meiner at det er å overgå barnekonvensjonen til FN. Saka hamnar dermed i lagmannsretten, truleg utpå vårparten. Han meiner Zarife har ei god sak.

Les mer her

Zarife får bli

Vedtaket er ugyldig

- Dette er den beste julegåva eg har fått nokon sinne! seier Zarife Kashtanjeva, som tirsdag fekk gladmeldinga om at ho får bli i Norge saman med mannen og dei to barna. (...)

Det vert vist til i domsavseiinga at Zarife har gjort seg skuldig i lovbrot, men at ho heile vegen har vore open og ærleg om det ho har føreteke seg.

Juryen valde å leggja størst vekt på barna sin situasjon.


Les mer her

Barna får bli, men mor blir utvist

Barna er født i Norge og har oppholdstillatelse, men moren Zarife Kashtanjeva må ut av landet innen utgangen av september.

Det er lek og latter i stuen hjemme hos småbarnsfamilien på Frekhaug utenfor Bergen. Guttene Eland på atten måneder og Rawand på tre år vet ikke at moren snart må forlate dem. Det er bare far og barna som har oppholdstillatelse.

Maktesløse
– Jeg tør ikke tenke på hvordan det blir for dem at moren deres plutselig forsvinner. De er så små, de kommer ikke til å forstå hvorfor jeg er borte. Det skremmer meg, sier Zarife fortvilet.

Les mer her

Anniken Huitfeldt: - Tar nok hensyn til barn

– Gjør om utvisningen av Zarife Kashtanjeva, mener Venstre. Barneminister Anniken Huitfeldt har tillit til at utlendingsmyndighetene tar nok hensyn til barn i utvisningssaker.

- Barn skal ikke lide av vedtak myndighetene gjør, sier stortingsrepresentant for Venstre, Trine Skei Grande, etter å ha sett innslaget om småbarnsmoren Zarife Kashtanjeva på TV 2 Nyhetene torsdag.

– Ikke i stil til lovbruddene
Zarife Kashtanjeva må ut av landet innen utgangen av september. Utlendingsnemnda mener hun har gjort seg skyldig i grove brudd på utlendingsloven. Bakgrunnen er at den kosovoalbanske småbarnsmoren ved to anledninger har oppholdt seg ulovlig i landet og i en periode jobbet etter at arbeidstillatelsen hennes var gått ut. UNE sier de har tatt hensyn til at Zarife har to barn som har oppholdstillatelse i Norge, ved at de har satt ned innreiseforbudet hennes fra fem til to år.

Les mer her