lørdag 31. juli 2010

Kritiserer egne utvisninger

UDI mener utvisning blir for strengt i mange saker. Nå foreslår direktoratet at de skal kunne bøtelegge utlendinger som ikke bevisst bryter loven.

Etter norsk lov kan utlendinger som grovt eller gjentatte ganger har brutt utlendingsloven, utvises. Dette skriver Aftenposten i dagens papirutgave.

Nå vedgår Utlendingsdirektoratet(UDI) at utvisning i mange slike saker blir for strengt. Særlig gjelder det saker der utvisningen innebærer at utlendingen skilles fra familien her i landet, eller må rive opp barn fra skole og nærmiljø.
Det kommer frem i et brev fra UDI til Justisdepartementet.
– Spesielt problematisk er tilfellene der overtredelsen oppfattes som liten og det ikke er noe aktivt eller bevisst forsøk på omgåelse av regelverket, men som følge av hensynet til likebehandling fører til utvisning, skriver assisterende UDI direktør Frode Forfang.

UDI tar nå til orde for at de selv skal kunne gi bøter i stedet for å utvise for brudd på utlendingsloven. I dag er det bare politiet som kan gjøre dette. Ved å «tilpasse reaksjonsformen i den enkelte sak», vil reaksjonen «fremstå som rimelig og mer i tråd med den alminnelige rettsoppfatning», står det i brevet

I dag har UDI valget mellom å utvise eller henlegge. Direktoratet mener det er for få virkemidler.

Den norske Helsingforskomité er positive til alternative sanksjoner til utvisning,
men kritisk til at UDI skal gi bøter.

For Laila Navrud fikk utvisningssaken en lykkelig slutt. Regjeringen gjorde
helomvending tidligere denne måneden, og instruerte UDI og UNE om å stille behandlingen av denne typen saker i bero. Instruksen varsler at utlendinger med ulovlig arbeid i mindre enn to år, som også har barn i riket, skal unntas utvisning.

Dette er bare et stykkevis og delt utdrag som er klippet og limt ut fra Aftenpostens papirutgave 31.07.2010. (jeg anbefaler å lese hele stykket i dagens papirutgave). De har desverre ikke lagt artikkelen ut på Aftenposten.no ennå, ~Siv~

torsdag 29. juli 2010

Uverdig for Norge

Det er uverdig at en norsk/filippinsk familie som har gitt sine beste år sammen for de fattige i Manilas slum, blir tvunget til vond atskillelse på uviss tid, fordi norsk lov tvinger dem til det.

Det går på menneskerettighetene løs når Norge ikke lar et ektepar som har vært gift og bodd sammen med tre barn i 15 år, få bo sammen i Norge etter at de har gjort en utrolig uegennyttig innsats for fattige i slummen i Manila like lenge. Har egentlig Norge lov til å skille familier på denne måten? Og hva med hensynet til tre barn som skal finne seg til rette i Norge etter mange år i utlandet, og må gjøre det uten pappa tilstede? Familien har blitt rammet av den nye skjerpede loven om gjenforening, men enhver kan forstå at det her ikke er snakk om noen vanlig familiegjenforeningssak.

Les mer her


Faksimile, Drammens Tidende

- Vi må få større rom for skjønn

Flere misjonærer kan få problemer med å få visum når de reiser tilbake til Norge. Bjørn Bjørnø håper på en endring av regelverket som gir større rom for skjønn.

Som en følge av problemene rundt oppholdstillatelsen til Roberto Enconado, skal norske misjonsorganisasjoner i et møte med justisministeren etter ferien. PYM-leder Bjørn Bjørnø forteller at andre misjonærer kan risikere å ende opp i samme situasjon.

- Det er ikke mange dette berører, men det kommer til å bli flere og flere. Vi har flere misjonærer som gifter seg med nasjonale. Og misjonærer får dårlige lønninger i norsk standard, de ligger på et helt annet lønnsnivå, forteller Bjørnø.

Les mer her

onsdag 28. juli 2010

Bentes historie!

Uforståelig

Nå ser det veldig mørkt ut i aller siste runde med klagesak til UNE. Det gjelder Kawa Karim, som kom til Norge for 11 år siden. En voksen mann på 39 år med egen leilighet, fast jobb og kjæreste. Uforståelig nok, har UNE valgt å gi avslag på midlertidig opphold mens klagesaken pågår. Advokaten hans ble veldig overrasket over et slikt vedtak, og har nærmest forlangt at vedtaket må omgjøres, slik at eventuell utreise kan skje etter saken er ferdigbehandlet. Kawa hører til gruppen MUFere, og hvor vi enn snur oss og ber om hjelp, ristes det på hodet. Det er et ømtåelig tema, og en vanskelig sak. Uheldigvis for Kawa, har UNE ”noe de kan henge på han”, som visstnok skal være god nok grunn for utsendelse, fremfor oppholdstillatelse. Som de fleste på flukt fra krig og terrorisme, hadde også Kawa en uekte identitet da han ankom Norge. Dette ble oppklart i løpet av de første intervjuer, og rett identitet bekreftet. I 2004 ble han fratatt førerkortet og ilagt bot etter en blodprøve som viste promille. Kawa godtok dommen, tross at blodprøve ble tatt altfor mange timer etter kjøreturen. Noe som kun viste promille etter å ha sittet hjemme i egen stue. Her fikk han heller ikke hjelp av hverken advokat eller tolk. Saken er uansett nå foreldet, og rullebladet er helt rent. Han har til og med tatt opp igjen sertifikatet, men får det ikke utstedt p.g.a manglende oppholdstillatelse. UDI har siden 2005 kun begrunnet avslag med denne promilledommen. Det sies at har man gjort en straffbar handling som kunne ha ført til fengsel, er det grunn for avslag. Men hvorfor skal det tolkes slik? Og hvorfor gjelder ikke rent rulleblad og foreldede saker hos UDI og UNE?

Hva med alle grunnene for å heller få opphold? Hele sitt voksne liv har han bodd i Kristiansand. Han har alle sine venner her, også mange nordmenn. Han jobber som kokk, og har vært på samme arbeidsplass i 10 år. Arbeidsgiver, kolleger, venner, familie og mange utenforstående støtter opp om at han må få bli i landet. Det er også laget en gruppe på Facebook som mange har meldt seg på. Den heter: Vi som ønsker at Kawa skal bli. Ingen kan forstå at en så snill, arbeidssom, og så godt likt mann skal kastes ut etter alle disse år. Han har tjent sine egne penger, betalt skatt, kjøpt leilighet, og gjør alt for å leve normalt som en nordmann. Vi er faktisk to som får avslag hver gang UDI eller UNE sender ut et brev. Ja, vi har jo også meg her…en voksen kvinne på 41 år som er hans kjæreste. To voksne mennesker som bare ønsker å få leve sammen. Dette er ufattelig tøft, og går hardt inn på oss begge. Det er umulig å leve i et normalt forhold med slike trusler så nært innpå. Og hva med dette avslag imens klagen pågår? Hvordan kan man bare kunne reise fra hus, møbler, jobb, kjæreste, venner og familie i en fei etter 11 års tilknytnig, til et nå helt ukjent land? Ingen foreldre kan der ta i mot sønnen sin, for de er begge døde. Og hva med de som skjøt, og nærmest drepte Kawa før han flyktet til Norge? Vi vet at det fremdeles er skjulte grupper som oppholder seg i Irak. Kan man stole på at det er helt trygt, selv om Saddams styretid er over? Vi vet ikke, for Kawa har ikke vært i landet siden han reiste ut.

Hvor ofte har vi ikke sittet å tenkt på alle de sosiale klienter, voldelige og kriminelle…så mange som har gjordt så masse galt, men alikevel fått opphold i Norge. Det er så blodig urettferdig, men hva kan vi gjøre?

Jeg forsøker med dette å nå fram til noen der ute som kan fatte interresse for Kawa’s sak, og gi oss hjelp eller råd. Tenk om UNE kunne lese saken nøye igjennom, før stempelet treffer papiret som returneres. Tenk om UNE kunne betegne meg som noe annet enn urelevant for saken….Jeg føler meg ikke urelevant! Jeg vil ikke kalles urelevant! Både Kawa og jeg er mennesker som alle andre, og bør behandles på en verdig og rettferdig måte!

Bente Hansen


Foto: Privat

La Arkan få bli i Norge!

Verden består av forskjellige ting som både er godt og vondt. Du har trygghet, samhold og lykke, så har du vold, korrupsjon og tap. Det var på dette grunnlaget Arkan bestemte seg for å flykte til Norge.

Arkan levde et liv nede i Irak som langt ifra er det vi ser på som trygt. Han har blitt skutt, mistet broren og kastet i fengsel uten å gjøre noe ulovlig, bare på grunn av noen landområder som familien eide. Landområdene som familien har arvet gjennom generasjoner ble nektet å gi ifra seg da mennesker med makt kom inn og krevde disse områdene. I et forsøk på å ta over disse landområdene ble familien inkludert Arkan trakassert og utsatt for vold i håp om at de til slutt skulle gi seg. De kjempet hardt og lenge for sine rettigheter men måtte til slutt gi opp kampen da maktene ble for store. Da Arkan ble kastet i fengsel solgte faren hus og verdisaker slik de kunne flykte og leve et bedre liv uten de mektige diktaturiske maktene. Arkan ble betalt ut av fengselet og ble gitt penger slik han kunne flykte fra Irak. De andre i familien var ikke like utsatt for samme type vold ettersom resten av familien besto av gamle, barn og kvinner. Arkan var den som var mest utrygg og når de allerede hadde mistet en sønn så tok de ikke sjansen på å miste en til. Da pengene kun holdt til en billett ut av landet så var det Arkan så fikk en mulighet om å leve et trygt og stabilt liv på egenhånd uten å bli trakassert hver eneste dag. Resten av familien flyktet ut av byen, mens Arkan ble sendt med på første lastebil ut av landet og var nå på vei mot trygge Norge.

Les om Arkans 8 år i Norge. Nå vil UDI sende han hjem til Irak og bort fra samboer og hans tre år gamle sønn.

lørdag 24. juli 2010

– Utlendingsnemnda blåser i menneskerettighetene

– Utlendingsnemnda blåser i menneskerettighetene
Flere rettskjennelser kritiserer UNEs saksbehandling. Asyladvokat Humlen vil legge ned hele nemnda.


I tre år har Arild Humlen og Advokatforeningen ført saker for retten for asylsøkere som har fått endelige avslag fra Utlendingsnemnda (UNE). Selv om UNE totalt sett vinner de aller fleste av sakene i retten har Advokatforeningen vunnet godt over halvparten av de sakene de har valgt å føre.

Men den siste tiden har Humlen blitt mer og mer opprørt over hvordan utlendingsmyndighetene har behandlet søknadene før sakene har havnet i retten.

(...)

I et annet ferskt vedtak fra Utlendingsnemnda som også gjaldt utsendelse av en iransk kvinne, skrev nemndslederen i UNE at de ikke kunne ta hensyn til føringene fra en dom i Menneskerettighetsdomstolen fordi dommen var for svak.

– Det betyr kort og godt at en nemndsleder i Norge tilsidesetter Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser. Det er rett og slett helt sensasjonelt! Det er ikke bare i strid med sunn fornuft, men det som måtte være av rettslige forpliktelser, mener Arild Humlen.

Les mer her

fredag 23. juli 2010

Må søke for tredje gang

Laila Navrud må for tredje gang søke UNE om at hennes utvisning av landet blir behandlet på nytt.

Hun har allerede fått to avslag fra Utlendingsnemnda (UNE), men forventer et bedre utfall denne gangen. Statsminister Jens Stoltenberg har på det nærmeste lovet henne det personlig da de møttes på Utøya sist lørdag.

– Vi sender denne anmodningen til UNE neste uke. Da vil vi også samtidig søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om at hun får midlertidig arbeidstillatelse, sier advokat Arne Seland til Drammens Tidende som forventer positivt svar på begge henvendelsene.

Les mer her

Instruks om å stille saker i bero og å gi utsatt iverksettelse av vedtak i påvente av endringer i utlendingsforskriften § 14-1

1. Innledning
Justisdepartementet viser til pressemelding av 17.07.2010 hvor det ble varslet at utlendingsforskriften om utvisning vil bli endret. Etter gjeldende utlendingsforskrift skal en utlending som har hatt ulovlig opphold i riket i mindre enn to år som hovedregel ikke utvises på dette grunnlag, hvis utlendingen har barn i Norge som vedkommende skal bo fast sammen med og fyller vilkårene for familiegjenforening. Nærmere vilkår følger av utlendingsforskriften § 14-1.

Bestemmelsen vil bli utvidet til også å omfatte ulovlig arbeid i mindre enn to år.

Forskriftsendringen vil tre i kraft så raskt som mulig.


2. Berostillelse av pågående utvisningssaker
Etter utlendingsloven § 76 annet ledd siste punktum kan departementet instruere Utlendingsdirektoratet(UDI) og Utlendingsnemnda(UNE) om prioriteringen av saker.

Departementet instruerer herved UDI og UNE om ikke å behandle utvisningssaker som kan falle inn under den nye forskriftsbestemmelsen, før ny bestemmelse er trådt i kraft.

Les mer her

torsdag 22. juli 2010

Ser lyst på framtida

Familien Navrud ser fram til å bli en "vanlig" familie som kan leve uten daglige henvendelser fra media.

De siste tre månedene og særlig den siste uka har vært en vond tid for Ole Kristian og Laila Navrud fra Åmot.

– Det kan beskrives som en berg og dalbane der alt går feil vei, sier Ole Kristian som har felt mange tårer både hjemme og i media den siste tiden.

Lørdag snudde sørgetårer til gledestårer, da statsminister Jens Stoltenberg på AUFs sommerleir på Utøya fortalte at saken ville få endret utfall fordi regjeringen nå endrer lovverket.

Les mer her

Rettferdighet for Rennie

Rennie kom til Norge fra USA sommeren 2007 for å drive virksomheten som utvikler markedet i Skandinavia for utenlandske firmaer. For to år siden ble han samboer med ei jente som snart får sin PhD som kreftforsker.
På samme tid spurte Skedsmo Voksenopplæring om Rennie kunne undervise minoritetspråkelige studenter matte og engelsk en gang per uke. Rennie ringte UDI for å bekrefte at det var lovlig og opplysningstjenesten sa "ja." Så fikk Rennie skriftlig tillatelse av Politiet og så var Rennie en deltid-lærer i tillegg til næringsdrivende over de neste seks månedene.

Da Rennie søkte om fornyelse av arbeidstillatelsen, bestemte UDI å anse oppdraget som lærer som et grovt brudd på norsk utlendingslov med straff som regner livsforbud fra Schengen-området. Etter åtte måneders klage, fikk Rennie vedtaket omgjort, men da bestemte UDI alikevel ikke å innvilge hans arbeidstillatelse.

Rennie fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda og han måtte forlate Norge den 30. juni 2010. Nå bor Rennie i eksil.

Rettferdighet for Rennie
Facebook

Venter på pappa

Familiefar hindres opphold av regler ment til å bekjempe tvangsekteskap.

Drammens Tidende har tidligere skrevet om familien Enconados fortvilte situasjon. Den filippinske trebarnsfaren Roberto Enconado har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge, til tross for at kone og tre barn sitter og venter i Drammen.
At ekteparet ikke innfridde de økonomiske kravene til familiegjenforening var de klar over, men at det heller ikke forelå tilstrekkelige med menneskelige hensyn til at trebarnsfaren skulle få opphold i Norge, kom som et sjokk.

Les mer her

søndag 18. juli 2010

Endrer regler om utvisning

– Utlendingsforskriften vil bli endret, slik at utlendinger som har barn i Norge og fyller vilkårene for familiegjenforening som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid i mindre enn to år, sier statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til AUFs sommerleir på Utøya.

Både statsministeren og justisministeren har tidligere varslet at man vil vurdere om det er behov for generelle endringer i regelverket når det gjelder utvisning av personer som har brutt utlendingsloven og som har barn i Norge.

– På bakgrunn av den varslede gjennomgangen har justisministeren i dag besluttet at reglene vil bli endret, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening. Etter dagens regelverk skal personer som har hatt ulovlig opphold i mindre enn to år, og som har barn i riket, som hovedregel ikke utvises. Dette unntaket vil vi utvide til også å omfatte ulovlig arbeid under to år.

– I dette ligger ikke at man aksepterer verken ulovlig opphold eller arbeid, men at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i disse sakene. Vi må ha en politikk på utlendingsfeltet som er streng og rettferdig, ikke bare streng, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Inntil forskriftsendringen er trådt i kraft vil departementet så raskt som mulig instruere UDI og UNE om at alle saker som kan omfattes av endringene skal stilles i bero og gis utsatt iverksettelse, sier justisminister Knut Storberget.

Pressemelding

lørdag 17. juli 2010

Gratulerer så masse!

Endelig har politikerene fått opp øynene og sett at noe må gjøres med dette regelverket UDI og UNE arbeider med. Dette er en stor dag for oss alle som kjemper i kampen mot utlendingsmyndighetene.

Gratulerer så masse, Laila og Ole Kristian Navrud c";) Jeg tror ikke at jeg var alene med gledestårer for dere når nyheten ble sendt på TV2. Dette var fantastiske nyheter. Endelig kan dere to, barna og resten av familien deres slappe av uten å ha alle disse vonde truslene hengende over dere. Nyt lykkefølelsen, familiefølelsen og frihetsfølelsen dere sikkert sitter med nå.
Vi er veldig mange rundt i Norge som er enormt glade for den vakre familien deres idag :)

Store klemmer til dere

Jeg syns ikke at en blomst til dere var nok. Her får dere en hel vakker eng med de vakreste solsikker.


Tusen takk til Martin Slatter som har gjort en helt fantastisk jobb med "Støttegruppen for Ole Kristian Navrud og familien" på Facebook. Over 90000 medlemmer har det blitt.
Hurra for at rettferdigheten seiret! Og takk for at håpet for oss andre i kampen vokste litt mer i dag :)Jeg vil med det samme få gratulere Marthe og Donald med sin seier i den lange kampen mot UDI. Gratulerer med oppholdstillatelsen :)~Siv~

Laila Navrud får bli i Norge: – Dette er helt utrolig

Laila og ektemannen er i ekstase etter at statsminister Jens Stoltenberg bekrefter at Laila får bli i Norge.

– Er det sant, er det sant? roper Laila Navrud.

– Ja, ja, sier ektemannen Ole Kristian. Dette er helt utrolig. Tenkt at dette virkelig skjer. Nå skal vi feire! forteller han til tv2nyhetene.no.

Se nyheten her

Jens snudde - Laila får bli

Jens Stoltenberg med overraskende snuoperasjon under talen på Utøya.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget har i dag besluttet å endre regelverket for utvisning.

– Utlendingsforskriften vil bli endret slik at utlendinger som har barn i Norge og fyller vilkår for familiegjenforening som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid, sier statsminister Jens Stoltenberg fra talerstolen under AUFs sommerleir på Utøya i dag. (...)

– Det er helt himmelsk. Det føles som en hel verden har rast av våre skuldre. Jeg vet ikke hvilket bein jeg skal stå på. Jeg er så glad, sier en opprørt og lettet Ole Kristian Navrud til Drammens Tidende.

Les mer her

Lover at Laila får bli i Norge

Statsminister Jens Stoltenberg stopper utkastelsen av Laila Navrud.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i en tale under AUFs sommerleir på Utøya søndag at utlendingsforskriften vil bli endret.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening.

Les mer her

Endrer regelverk om utvisning – au pair får bli

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i en tale under AUFs sommerleir på Utøya søndag at utlendingsforskriften vil bli endret.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening.

Etter dagens regelverk skal personer som har hatt ulovlig opphold i mindre enn to år, og som har barn i riket, som hovedregel ikke utvises. Dette unntaket utvides nå også til å omfatte ulovlig arbeid under to år.

Les mer her

Høyre maltrakterer UNE

Høyre med Arve Kambe i spissen plukker UNEs lovanvendelse fra hverandre i håp om å kunne hjelpe Laila.

Han har tatt for seg ni konkrete punkter i UNEs eget regelverk og mener å kunne dokumentere at det ikke hadde vært noe problem å gi Laila Navrud opphold dersom UNE ville.

Alle numrene er direkte sitater fra UNEs regelverk.

UNE 1: «Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. Et viktig formål er å verne samfunnet mot kriminelt belastede utlendinger.
Kambe: «Laila er åpenbart ikke i denne kategorien «kriminelt belastet».

Les alle punktene her

onsdag 14. juli 2010

Over 75000 nordmenn støtter Laila på Facebook

Over 75000 nordmenn støtter Laila på Facebook

– Tar fra meg de viktigste årene

Laila Navrud og ektemannen Ole Kristian reagerer sterkt på at Utlendingsnemnda vil sende henne ut av Norge.

Mandag ble det kjent at den 28 år gamle kvinnen kastet ut av landet, og må reise til hjemlandet Filippinene i to år. (...)

Når du har arbeidstillatelse som au pair men i stedet jobber på bakeri er det grovt brudd på utlendingsloven. Det er allmennpreventive hensyn som teller, slår Utlendingsnemnda fast.

Dette henger ikke på greip, sier mannen til Laila, Ole Kristian Navrud.

– De tar fra meg det viktigste årene til sønnen som jeg ikke får lov til å følge. De tar fra meg muligheten til å være sammen med kona mi som jeg elsker, sier Navrud.

Les mer her

- Strider mot folks oppfatning av rett og galt

Kastes ut av Norge etter å ha feiltolket kode til arbeidstillatelsen i Norge.

Buskerudbenken på Stortinget mener det må brukes mer sunn fornuft i saker som den Laila Navrud har havnet i.

I utvisningsaker lik den Laila Navrud fra Åmot har havnet i, står politikerne uten makt. Det er Utlendingsnemnda (UNE) som styrer alle avgjørelser.

Nå går en samlet buskerudbenk ut å etterlyser mer bruk av sunn fornuft og fleksibelt skjønn. Flere av dem mener UNE må utstyres med et større register av sankjsonsmuligheter enn kun utvisning fra landet, melder lokalavisen Bygdeposten.

Les mer her

Alle roper på Storberget

Høyres Arve Kambe sier utlendingslovens paragraf 70 åpner for å la Laila Navrud bli.

I dagens Drammens Tidende ber et samlet korps av Stortingspolitikere i Buskerud om at Utlendingsnemnda bruker skjønn. Stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe er sikker på at de har den muligheten allerede nå. Nå ber Kambe ministeren å komme ut av ” sommerhiet.”

- Storberget ble selv nettopp far og har et barn på samme alder som Laila og Ole Kristian Navrud i Åmot. Han bør lett kunne sette seg inn i familiens situasjon. Hele utvisningssaken er fullstendig absurd, og går på UNEs troverdighet løs, tordner høyres talsmann overfor dt.no

Les mer her

tirsdag 13. juli 2010

Reagerer på Laila-saken: – Dette er en straff

Krf-profil krass mot Utlendingsnemnda etter at de avslo Lailas anke.

Vedtaket er fattet. Utlendingsnemda (UNE) vil kaste filipinske Laila Navrud, ut av Norge. (...)

– Dette er helt klart en straffereaksjon i forhold til det som har skjedd. Regelverket i Norge er for strengt, og det bør gjøres endringer umiddelbart, den profilerte stortingsrepresentanten Knut Arild Hareide til TV 2 Nyhetene.

(...)

Det er flere punkter i UNEs avgjørelse TV 2 nyhetene gjerne vil ha utdypt og forklart. Men UNE viser tilbake til vedtaket. Saksbehandlerne er på ferie.

Hareide synes særlig hensynet til barnet har druknet i saken.

– Det er barnet som er mest skadelidende i slike saker. Norge har et mye strengere regelverk enn andre land vi kan sammenlikne oss med. Derfor må loven endres nå.

Les saken her


Se video her

– Jeg er ikke kriminell

Lille Kent Oscar (8 måneder) er lykkelig uvitende om dramaet familien står midt oppe i. I går fikk familien Navrud beskjeden de har fryktet. Laila kastets ut av landet fordi hun misforsto en kode i passet. Hun tok jobb på et bakeri i stedet for å arbeide som au pair. Ole Kristian Navrud frykter nå at familien må bo tre år fra hverandre før sønnen og kona kan kommer hjem.

Les saken her

Politiske motstandere er enige om at behandlingen er umenneskelig

Lovverket for utvisningssaker må endres. Navrud-saken dokumenterer at den er både umenneskelig og fungerer mot sin hensikt.

De politiske kommentarene er samstemte. Både Siv Jensen (Frp), Heikki Holmås (SV) og ordfører Terje Bråthen (AP) i Modum er oppgitte.

– Det må være helt feil når mulla Krekar og ildspåsetterne av asylmottaket i Lier har bedre rettsvern enn Laila Navrud som bare har gjort rett og sjell for seg, sier Fremskrittspartiet-leder Siv Jensen som synes hele saken bare er trist og lei for den lille familien i Åmot.

Heikki Holmås (SV) synes saken avdekker at det ikke er rom for verken menneskelighet eller rimelig mulighet til å vurdere skjønn.

Les mer her

mandag 12. juli 2010

Siv Jensen: - Bare trist og leit

Siv Jensen (Frp) er oppgitt over at Laila Navrud ikke får oppholdstillatelse i Norge.

Anken ovenfor Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke fram, og vedtaket om å kaste Laila Navrud ut av landet opprettholdes.

– Mine tanker går først og fremst til den lille familien i Åmot. Dette er bare trist og leit, sier leder i Frp, Siv Jensen.

Nå forlanger hun at det skal bli mulighet til å anke slike saker inn for politisk behandling.

(...)

– Dette strider mot folks rettsoppfatning, sier Jan Erik Skretteberg, regionsansvarlig i SOS Rasisme for Buskerud.

Han mener norske utlendingsmyndigheter i denne saken igjen viser at de ikke er i stand til å ta menneskelige hensyn, men at denne saken er enestående siden det heller ikke er noen prestisje i den.


Les mer her

Støttes av nesten 71.000 på facebook

Lederen av støttegruppen vil organisere stor demonstrasjon utenfor Stortinget.

Martin Slatter har snart 71.000 medlemmer på støttegruppen for Laila Navrud på Facebook. Nå håper han å få med facebookmedlemmene på en stor demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo.

– Det er stor aktivitet på siden nå. Folk er sjokkerte over at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder sitt vedtak. Dette er hårreisende og strider mot folks rettsoppfatning, sier Slatter.

Les mer her

Laila kastes ut

Laila Navrud kastes ut av landet. Anken overfor UNE førte ikke fram.

– Nå stevner vi Utlendingsnemnda (UNE) for retten. Dette kan ikke stå uprøvd, sier familiens advokat Arne Seland til dt.no.

Han er meget skuffet og enda mer overrasket over UNEs avgjørelse, men vil ikke gi opp enda.

Les mer her


Se intervju av Laila og Ole Kristian her

Utlendingsnemndas begrunnelse

onsdag 7. juli 2010

Tvinges til å forlate barna

Derartu Gutema Chala (32) er mamma til to små jenter. UDI har bestemt at hun må reise fra Norge fordi hun ikke har særlig tilknytning til landet.

I forrige uke kom brevet fra UDI. Derartu Gutema Chala må ut av landet. Utreisefristen er satt til 22. februar.

– Hva skal jeg si til barna når de spør hvor mamma er, sier ektemannen Lelissa Hailu (28) spørrende.

Derartu søkte asyl i Norge i 2002, uten pass eller reisedokumenter. Ved Oslo politikammer oppga hun at hun frykter fengsel og tortur i hjemlandet fordi myndighetene mistenker familien for å støtte Oromo Liberation Front, en politisk motstandsbevegelse. Denne ble avslått året etter, samme år som hun møtte Lelissa. Sommeren 2004 inngikk paret samboeravtale, og søkte om familiegjenforening. Søknaden ble avslått.

Les mer her

Innvandringspolitiske hensyn viktigere enn barnas rettigheter?

I norsk utlendingsforvaltning i dag er det slik at innvandringspolitiske hensyn kan veie tyngre enn barnekonvensjonen og EMK ( Europeiske menneskerett Konvensjon). Praksis fra UNE og UDI bekrefter dette. Barn og familiers rettigheter tilsidesettes. Foreldre og ektefeller til norske borgere utvises av landet uten at de har forbrutt seg på straffeloven. Deres forbrytelse er i verste fall at de i løpet av sin tid i Norge har oppgitt feil identitet før den riktige. Praksis i dag synes vilkårlig. Noen får opphold, andre får det ikke.

FNs barnekomite kritiserer norske myndigheter for sin utvisningspraksis. De har levert merknader til Norges 3. rapport om oppfølging av Barnekonvensjonen og ber innstendig om at norske myndigheter endrer sin praksis. Komiteen ber partene at det å å sikre barnets beste er et hovedanliggende når det skal fattes vedtak om utvisning av barnets foreldre.

Norske myndigheter ignorerer den krasse kritikken fra FN's Barnekomité. I tillegg ignorerer de kritikk fra Europarådet.
ERCRI - (Den Europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse) ber norske myndigheter sikre retten til privat- og familieliv.

HVA VIL DEN NYE REGERINGEN GJØRE MED DETTE?

I dag utvises foreldre dersom de på et tidspunkt oppga feil identitet. Er det i tråd med allmen rettsoppfattning at norske myndigheter kan skille foreldre og barn i 5 år eller mer fordi man av ulike årsaker, redsel kan være en, har oppgitt feil id ved ankomst til Norge. Vi har sett eksemler på saker der UNE konkluderer med at det å ha barn i Norge ikke vurderes som særlig tilknytning til riket, selv om samværet er dokumentert. Hvordan skal man forklare et barn at Norge ikke anser at hun gir grunnlag for at pappa/mamma har tilknytning til riket?

UNE,s argument er at vi må utvise de som har kommet på feil identitet for å sende sterke signaler til "lykkejegere".

Det gjør de foreksempel ved å utvise en far til en 2 år gammel jente, som er gift og bor med barnets norske mor og har hovedansvaret for barnet mens mor er på jobb.

DETTE ER EN FORFERDELIG BEHANLING AV MENNESKER SOM FÅ ER KLAR OVER SKJER I NORGE. DET ER OGSÅ DISKRIMINERING PÅ HØYT NIVÅ SOM SKAPER EKSKLUDERING ISTEDET FOR INKLUDERING I INTEGRERINGSPOLITIKKEN. DET SKAPER HAT OG HARME FOR DE SOM OPPLEVER DETTE. DE LANGSIKTIGE KONSEKVENSER DET VIL GI DE BARN OG FAMILIER SOM OPPLEVER DETTE, ER GANSKE SÅ SIKKERT IKKE OPPLØFTENDE.

Mvh Multikulturelle-familier