torsdag 23. desember 2010

God jul!Jeg vil ønske deg og dine kjære en varm og god julefeiring. En ekstra stor juleklem og
varme tanker til deg som har mannen din, kona di
eller en av foreldrene dine langt borte denne julen.


onsdag 15. desember 2010

Uheldig signal til resten av verden!

Regjeringen sier nei til en klageordning til Barnekonvensjonen, og svikter dermed barn i land der rettssystemene ikke fungerer.

- Barn har i dag rett til blant annet utdanning og helsetjenester, men i praksis brytes disse rettighetene gang på gang. Dette gjelder også i land som skryter av at de har ratifisert Barnekonvensjonen. En klageordning for barns rettigheter vil kunne legge et press på ulike land til å ta dette på alvor. Derfor er det overraskende og skuffende at regjeringen nå sier at de ikke vil støtte en slik klageordning, sier generalekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Les mer her

tirsdag 14. desember 2010

- Savnet etter familien er forferdelig

Får ikke familiegjenforening med kone og barn - fordi han er arbeidsledig.

Stig Karlsen og kona har vært gift i 6 år, likevel får han ikke hente familien sin fra Thailand til Norge.
– Det er forferdelig. Helt forferdelig, sier Karlsen.

Stig har ikke jobb - og dagpenger gjelder ikke som varig inntekt - derfor får ikke den arbeidsledige matrosen hente ungene og kona til Norge.

Les mer her

mandag 13. desember 2010

Svar fra Venstre i saken til Trine og Felix Atem

Administrator i "Støttegruppe for lille David sine rettigheter" på Facebook har skrevet et brev til Venstre. Dette er svaret hun fikk:

Takk for e-posten. Takk for at du deler denne historien.

Vi mottar mange henvendelser når det gjelder familiegjenforeningssaker, og i mange tilfeller kan det virke som om utlendingsmyndighetene er mer opptatt av å ”statuere et eksempel” enn å ta konkrete hensyn. Det er utrolig viktig for politikere å høre historier om hvordan utlendingsmyndighetene utøver sitt skjønn. Venstre har en bunke med henvendelser over folk som klager over lang saksbehandlingstid, dårlig service eller uforståelige avslag av utlendingsmyndighetene. Selv om vi ikke har noen vedtaksmyndighet i enkeltsaker, kan vi utøve politisk press på lovgivingen der den viser seg å være urimelig . Det er ofte en tidkrevende prosess. Etter det dårlige valget i fjor, er det bare Trine Skei Grande og Borghild Tenden som representerer Venstre på Stortinget. Arbeidskapasiteten er derfor vesentlig redusert. Jeg håper du har forståelse for dette.

Vi i Venstre mener at det norske regelverket og behandlingen av søknader om visum og opphold i Norge ikke er tilpasset den nye virkeligheten. Det er jo ikke overraskende at flere og flere norske statsborgere får venner eller finner seg livsledsagere i andre land enn Norge. Vi oppholder jo oss stadig mer utenlands. Vi skal arbeider videre for at det skal bli lettere å få visum til Norge, at saksbehandlingstiden blir kortere og at antallet visumpliktige land reduseres. Det er dessuten alltid vondt å høre at barn adskilles fra sine foreldre på grunn av treg eller urimelig saksbehandling. Slik burde det ikke være. Det er beklagelig at Barnekonvensjonene brytes på flere punkter i saken deres. Selvfølgelig er det alvorlig at et barn fratas kontakt med sin far, spesielt med hensyn til barnets lave alder. Relasjonstilknytning er utrolig viktig i barnets første leveår, og når UDI ikke kan garantere gjenforening innen kort tid mener vi i Venstre ”barnets beste” bør være sterkt førende for vedtak som fattes. Det er ikke noe annet enn beklagelig at det ikke har skjedd i den nevnte saken.

Nestlederen i venstre, Helge Solum Larsen, har uttalt seg til NRK på vegne av saken. Det kan du lese her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7415604

Igjen takk for at du deler historien med oss. Vi lover å ta den med oss videre i vårt arbeid for en mer human innvandrings- og asylpolitikk. Vi har flere ganger stilt spørsmål vedrørende familiegjenforening i Stortinget, og kommer til å følge med på saken videre.

Camilla Hille
Hospitant i Venstres stortingsgruppe

Familiefar får bli inntil videre

Felix Atem fra Kamerun får bli i Norge til søknaden om familiegjenforening er behandlet.

Det har Utlendingsdirektoratet bestemt.

– Dette er en lettelse for min klient og familien hans, sier advokat Karianne Tilseth Berg som representer Felix Atem i Trondheim.

(...)

UNE avviser kritikk
Både Venstre og Arbeiderpartiet har tidligere kritisert avgjørelsen i UNE om å sende Atem ut og viser til at barnets beste skal telle mye.

Men nemdleder Wenche Gran avviser at UNE ikke følger loven.

– Hvis de synes reglene de lager er gale får de gå inn i sitt eget regelverk og gjøre noe med det, sier Wenche Gran.

Les mer her

– Det er barna som blir straffet

Venstre mener det er feil av Norge å sende utenlandske fedre ut av landet.

Flere utenlandske fedre risikerer å bli kastet ut av Norge, selv om de har giftet seg og fått barn med norske kvinner.

I forrige uke fortalte NRK om Felix Atem som kom til Norge fra Kamerun for seks år siden. Siden den gang har han rukket å gifte seg og få barn, samtidig som norske myndigheter nekter ham familiegjenforening.
Nå mener Utlendingsnemnda at Atem må ut av landet for skrive en søknad om å få leve med sin norske kone og barn. Det blir helt feil, synes Venstre.

– Her er det jo barna som fort vil bli de absolutt straffede parter i forhold til noe som de er totalt uskyldige i. Slik kan vi rett og slett ikke ha det i Norge, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen.

(...)

– Vi kan ikke føre en politikk der vi straffer barn for foreldres valg. Det må være slik at vi gir barn selvstendige rettigheter, og i saker som denne er det helt åpenbart at det vil være det beste for barna å få lov til å leve sammen med sine foreldre, argumenterer han.

Må holde kontakt med barna via telefon

I Trondheim risikerer flere utenlandske fedre å bli kastet ut av landet, det til tross for at de har stiftet familie og fått barn med norske kvinner. Myndighetene mener fedrene kan ta vare på kontakten med barna via brev og telefon.

– Det står i vedtaket at det er nok med én omsorgsperson. Det er slik de mener det skal være, sier Trine Merete Fjelstad som er gift med Felix Atem fra Kamerun.

Det har vært mye byråkratisk ordveksling helt siden Atem kom til Norge for seks år siden.

Han kom uten pass og søkte asyl. Han fikk avslag på søknaden, giftet seg i 2007 og fikk barn. Men han får ikke familiegjenforening.

Les mer her


Faksimile fra Nrk

mandag 29. november 2010

Barnas rett blir krenket

Mindreårige barn sitter igjen i fattige land uten hjem og omsorgspersoner fordi de får avslag på familiegjenforening med foreldre som har fått opphold i Norge. Små barn mister foreldre som utvises fra landet. I slike tilfeller er det definitivt ikke barnets beste som ligger til grunn for avgjørelser som tas. Derimot er det såkalte innvandringspolitiske hensyn: Forvaltningen følger et strengt regelverk som skal hindre flest mulig utlendinger i å få opphold i Norge.

«Ved alle handlinger som berører barn enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner domstoler administrative myndigheter eller lovgivende organer skal barnets beste være et grunnleggende hensyn».

Les mer her

Bryter barnekonvensjonen

Utlendingsnemda splitter familie fra Skien på grunn av mistanke om lovbrudd. - Sjokkerende behandling av folk, mener innvandrerorganisasjon.

- Norske utlendingsmyndigheter bryter barnekonvensjonen når de fratar barn et av foreldrene, sier Jon Ole Martinsen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

Martinsen er sjokkert over at en familiefar i Skien nå skal sendes ut av landet i fem år på grunn av mistanke om brudd på utlendingsloven.

Les mer her

Utlendingsmyndighetene bryter barnekonvensjonen

Ifølge FNs barnekonvensjon skal ingen barn skilles fra sine foreldre mot sin vilje. Likevel må norske Said Amir (1 1/2) vokse opp uten sin usbekiske far.

- Det er veldig tøft for oss. Jeg er redd, og desperat. Politiet kan hente ham når som helst. Dette tar vekk gleden av oppveksten til sønnen vår, forklarer norske Gulbakhar Sultyyarova til Dagbladet.

Hennes mann, usbekiske Davron Jusupov, fikk et endelig avslag på asylsøknaden sin fra Utlendingsnemnda i juni.

(...)

I UNEs avslag siterer nemnda Barnekonvensjonen hvor det står at alle tiltak som angår barn, skal ta hensyn til barnets beste, og at ingen barn skal skilles fra sine foreldre mot sin vilje.

- I Davrons tilfelle velger norske myndighetene å se bort fra dette. De bryter barnekonvensjonen, og nedvurderer en fars betydning i et lite barns liv, sier Leiro Baastad.

Les mer her

Aishas historie!

Jeg har slitt med UDI i 2,5 år. Jeg har en bra jobb, et hus og dekker alle kravene som UDI har satt.
Saken ble litt problematisk ettersom foreldrene til mannen min (han er fra Pakistan) tvang han til å gifte seg pro forma for et par år siden. Ekteskapet havarerte kort tid etterpå.

Mannen min var glad i meg og skjulte dermed at han giftet seg pro-forma med en kvinne. Han kjente ikke til den norske utlendingsloven og unnlot dermed å fortelle UDI om dette ekteskapet. Hensikten var at jeg ikke skulle få vite det. Han trodde jeg skulle gå fra han, dersom jeg fikk vite det. Da UDI fikk greie på det, brukte de 2,5 år på en avgjørelse de kunne tatt med en gang. De har nå laget et utvisningsvedtak som varer evig.

Jeg skal ta kampen mot UDI i retten nå. Jeg er gift med en mann som jeg er kjempeglad i, men trangsynte UDI har kopiert hele utlendingsloven i vedtaket og mener han er en kriminell som aldri bør få sette foten sin i Norge.

Jeg har fått depresjon i disse 2,5 årene pga behandlingen til UDI.


Mvh

Aisha
Brev Aisha har skrevet til statsministeren:

"Vi har satt livet vårt på vent i 2,5 år pga UDI. Nå er det nok. Etter så mange år med venting sier UDI nei. Det kunne de gjort for lenge siden, de visste de skulle fatte denne avgjørelsen, men de lot oss vente. Dette er ikke-menneskelig behandling.

Jeg krever nå at UNE behandler saken med en gang slik at vi eventuelt kan gå videre. Jeg har aldri i mitt liv slitt psykisk. Det gjør jeg nå. Jeg går til en psykiater, jeg har tvangstanker, selvmordstanker, konsentrasjonsproblemer og store depresjoner. Hvis jeg tar livet mitt så er det UDI som vil være den ansvarlige.

Jeg skal ta saken til tingretten og høyhetsretten om jeg må. Kjærligheten er det dyrebare vi har, men det tror ikke UDI noe på. Ansatte i UDI har mulighet til å ødelegge folks liv. Det er for dårlig rettsikkerhet.

Jeg vil bare at dere griper inn og ber UNE se på saken med en gang. Hele livet mitt er snudd på hodet, men jeg nekter å gi opp kampen. Jeg er norsk statsborger og bestemmer selv hvem jeg skal gifte meg med og hvor jeg skal bo.

UDI har fattet et utvisningsvedtak som varer evig. Folk gjør mye rart og får komme tilbake til Norge, men mannen min gjorde en liten feil og blir utestengt."

mandag 15. november 2010

Anne-Stines historie/Et brev til Barneombudet

Kjære barneombud

Har jeg forstått det rett om du skal tale barnas sak? I så fall vil jeg fortelle deg om vår sak.
Norge, et land som taler for menneskerettigheter, og som faktisk en gang i tiden opprettet noe sånt som en verdikommisjon, som ratifiserte barnekonvensjonen, som skal stå over norsk lov. Hvordan kan da norske myndigheter stå inne for å skille barn fra sine foreldre? Vår sak er en sak som ville gått rett inn i organisasjonen Barnestemmene. Denne vet jeg du har kjennskap til fra før. Min samboer var/ er medlem i denne organisasjonen, bare synd den ikke lenger er aktiv. Kanskje blir man trett og lei av å hele tiden kjempe?
Sistnevnte spørsmål kan jeg lett svare på. Man blir så lei at man vil gi opp. Gi opp familien sin, barna sine, seg selv. Hva er vitsen? Man når ikke frem uansett.
Min samboer, min datter og jeg bor sammen. I tillegg har min samboer et barn fra et tidligere forhold.
I dette forholdet søkte han om familiegjenforening med sin daværende gravide samboer. Fikk aldri svar. Dette forholdet ble slitt i stykker av blant andre ting at han mistet arbeidstillatelsen. Samtidig opp i dette var all usikkerheten om hva skjer nå? Kunne han være forsørger? Det endte med at hans daværende samboer, etter fødselen begynte å jobbe. Han ble hjemme med barnet. I sju mnd fungerte dette mer eller mindre før prøvelsene tok sånn på at forholdet sprakk, og han flyttet ut. En daglig kamp for rettferdighet, og en innvendig kamp for å beholde selvrespekten tar på. Samtidig som samfunnet for øvrig ser ned på mennesker som ikke er i jobb.
Mange innvandrere befinner seg i en lignende situasjon. De er nektet adgang til samfunnet på denne måten, avskåret fra muligheten til å jobbe eller studere. Henvist til enten NAV eller til å bli forsørget av andre.
Uansett, etter bruddet førte omstendighetene til at min samboer av ulike grunner måtte gå rettens vei. Mange runder måtte til, men etter at vi flyttet sammen, ble endelig samværsavtalen endelig, og han vant på alle punkt. Hans datter skal være hos han annenhver helg, en dag i uka, og ellers annenhver jul og påske. Et rettslig bindende dokument proklamerte at han, på lik linje med barnets mor har foreldreansvar for barnet, og at han skulle ha det som karakteriseres som normalt samvær.
Tross i dette får han ikke arbeide. Ingen inntekt har han. Ingen. Ingenting å kjøpe klær eller leker til sin datter for. Ikke en gang i realiteten penger å ta bussen for å hente henne. NAV gir ingenting fordi jeg tjener for mye. Jeg er nyutdannet lærer og tjener ikke mye. For en lønning i underkant av 20 000 kr i mnd, skal husleie på 9200 kr, strøm, telefon, klær,mat, bil, forsikringer, fritidsaktiviteter og andre ting betales. Jeg forsørger alle. Inkludert hans datter når hun er her, og det som følger med det. Jeg må gi opp snart. I tillegg til dette, mistet jeg den doble barnetrygden fordi jeg ikke lenger anses som enslig forsørger. (!)
Han klarer ikke mer. Han har aldri gjort noe ulovlig. Han har fulgt alle lover og regler. Han har produsert alle dokument UDI og UNE har etterlyst. Han er en mønsterborger, en som så gjerne vil hjelpe til å få familien sin til å fungere. Vil så gjerne være en del av samfunnet. I stedet blir han, og andre med han utstøtt fra samfunnet på denne måten. En fullt oppegående og arbeidsfør mann med samboer, barn, stebarn og enda et barn på vei.
Skammen og underlegenheten det i samfunnet for øvrig fører med seg å ikke kunne bidra til fellesskapet er ingenting i forhold til følelsen det er å ikke kunne forsørge sin egen familie. I tillegg til dette følger også fordommene fra uvitende nordmenn og andre som ikke begriper situasjonen. Man kan ikke forklare til alle hvordan det er. Dette har fått meg til å tenke på alle fordommene vi nordmenn ofte har til innvandrere og kriminalitet. I en situasjon som vår, kan jeg faktisk forstå at noen blir drevet ut på skråplanet. Det er mer enn fristende å arbeide svart, eller gjøre noe som er enda verre. Tross i risikoen ville vi i alle fall sittet igjen med noen etterlengtede kroner. Heldigvis blir ikke det lenger enn med tanken. Men det gir en pekepinn på hvor vanskelig en slik situasjon er.
Vi har til og med spinket og spart for at han skulle få gjennomføre norskkurs 1 og 2. Nå gjenstår 3, men det er det ingen av oss som orker å tenke på nå. For ingenting blir dekket så lenge du ikke allerde har opphold i landet. Jeg er livredd.

Udi har gitt avslag på avslag. Er det ikke det ene, så er det det andre. Dokumenter identitet. Dette gjøres, selv om også det er en kamp for å få til. Neste avslag gis av bla fordi han hadde to overnattinger for lite i mnd med sin datter. Normalt samvær skulle starte først to mnd etter dette. Der etter nytt avslag: Når han da hadde fått normalt samvær, og vi sendte inn dokumentasjon fra Trondheim Tingrett, baserte avslaget seg på bla at han ikke har hatt samvær, eller bodd sammen med barnet i utlandet.
Dette avslaget har advokaten argumentert mot. Datteren hans er både laget og født i Norge, og denne begrunnelsen kommer helt utenom hans sak. Udi svarer da at lovene og reglene de forholder seg til skal beskytte allerede etablerte familieliv, ikke familier som er etablert etter en asylsøkers innreise til Norge. Når man argumenterer for barnets beste, og barnekonvensjonen, blir det skrevet at innvandringspolitiske hensyn er viktigere. At forholdet til barnet brytes er ikke viktig. To til fem år ut av Norges rike vil ikke skade det forholdet. De kan jo snakkes på telefon. (!) Barnet er nå 3, 5 år. Hun vil i realiteten miste sin far.
I tillegg til dette, koster det mer enn en liten slump å søke familiegjenforening. For hver ny søknad må man betale rundt 3000 nkr. Noe man selvfølgelig ikke får støtte til. I vår sak, må min kjære nå søke om familiegjenforening for tredje gang. Denne gang med meg, som hans gravide samboer. Nye 3000 Nkr. Tilsammen har han nå snart betalt den norske stat rundt 10 000 kr bare for det å få levere inn søknader! I tillegg til dette kommer alle advokatregningene, som nå nærmer seg 10 000 kroner, men kommer til å stige mye mer.
Hvordan kan dette ha seg i landet Norge? Han har foreldrerett og samvær. Han har ny samboer gjennom de siste to år. Han venter barn i april. Han har aldri gjort noe annet enn å følge norske lover og regler, aldri gjort noe kriminelt. Aldri løyet om sin identitet. Han har produsert alle papir UDI og UNE har spurt etter. Han har hatt jobb å gå til, men ingen tillatelse til å jobbe, ingen tillatelse til å forsørge sin datter, eller bidra i samfunnet.
Denne uka fikk vi beskjeden om at han nå befinner seg ulovlig i riket. Fristen for avreise var fastsatt til 19 oktober, og står fortsatt ved lag.
Vi venter barn sammen i april. Hva med dette barnet? Har ikke det rettigheter? Hva med når det fødes? Hva med min datter? Skal hun miste sin stefar gjennom de siste to år? Da mister døtrene våre også hverandre, som ser på hverandre som søstre. Det verste er at nå bryter han for første gang norsk lov: Ved å være her. Dette gjør det enda mer komplisert, og vanskelig for oss når vi nå skal levere inn ny søknad om familiegjenforening. Denne vil avslås på det grunnlag at han ikke er her lovlig, og at han derfor må reise til sitt hjemland for å søke der i fra. Problemet er, som det var sist han søkte om dette, at om han reiser, er risikoen meget stor for at han ikke får komme tilbake. At den blir avslått, og at han på den måten stenges ute av landet og muligheten til å være far for sine barn. Vi har både eksempler på dette i nærmeste omgangskrets, og utallige eksempler florerer om man googler etter det på nettet.
Opp i alt dette, og etter en slik behandling er det vanskelig å være en god far/stefar og mor/stemor. Hele tiden tenker man på hva som kan skje. Kan politiet komme på døra og hente han? Hva med barna da?
Det kan ikke være greit? Hva med medmenneskelighet? Hva med barna våre?
Hva med oss norske jenter som har vært så uheldige å forelske oss i en person som kommer fra et annet kontinent? Hvordan skal jeg kunne fortelle barnet jeg bærer i maget at faren ikke fikk lov å være her med oss? Bare fordi han ikke er fra Europa?
HEIA NORGE!
Min samboer flyktet fra et land som ikke forholdt seg til menneskerettighetene. Han måtte flykte fordi han jobbet i en menneskerettighetsorganisasjon som ble offer for trakassering og førfølgelse etter et maktskifte i styresmaktene i Nigeria. Hans kolleger ble brutalt myrdet, og han ble truet på livet flere ganger. Han måtte flykte fra undertrykkelse og myndigheter som gjennom ulike grupperinger misbrukte den menneskerett det er å uttale seg, og forsvare de svake i samfunnet. Paradokset er at han fortsatt den i dag i dag opplever omtrent det samme, bare uten fysisk makt. I dette landet bruker man psykiske virkemidler til å undertrykke. Og det gjelder ikke bare den spesifikke personen, eller klageren, som UDI og UNE så fint formulerer det, men det gjelder også hele hans familie. De helnorske borgerne, også barna.
Det største paradokset minte min samboer meg på da han reagerte kraftig på et innlegg på TV2 nyhetene om hva norske myndigheter setter i gang når nordmenn ufrivillig blir frarøvet sine barn av den andre forelderen som har flyttet ut av landet. DA reagerer politikerne på urettferdigheten, DA teller en dom avsagt i retten.
Vær så snill å svare. Barna fortjener å ha en far. Han fortjener å bli behandlet med respekt.
Det er ikke rettferdig.
Takk for meg.

Mvh
Anne-Stine Meland

Trondheim 03.11.2010Foto: Privat

– Utfordringene har gjort oss sterkere

Etter å ha blitt utvist fra Norge for å ha jobbet, er nå Laila Navrud gjenforent med sin norske ektemann.

– Det er deilig å komme hjem igjen, det spiller ingen rolle at det er kaldt her, nå som familien min er samlet igjen, sier Laila Navrud til God morgen Norge.

– I helgen har det vært masse kaker og venner på besøk, forteller Laila.

Lailas seks år gamle sønn, Kheo, har fått oppleve snø for første gang i sitt liv, noe han kunne fortelle at han liker. Og i helgen fikk han også prøve ski for første gang.

Les mer her

Staten ville splitte familien: – De lyver og er arrogante

Ole Kristian Navrud refser avvisende byråkrater etter å ha kjempet for å holde familien samlet i Norge.

(...)

Familien ble hørt – til slutt. Men Ole Kristian Navrud er lite imponert over måten familien er blitt behandlet av den norske staten. Nå tar han et oppgjør med stivbeinte byråkrater som nekter å lytte:

– De har vært arrogante og avvisende. De har ikke villet høre på oss, og vi har bare fått beskjed om å stille oss i kø som alle andre. Vi har prøvd å ringe, sendt mailer, etterlyst svar, men fått beskjed om at de ikke har fått noen mail. Men UDI har et system som gir beskjed når mailen er åpnet. Så de sitter og lyver i den andre enden, fastslår Ole Kristian Navrud.

Han mener det er unødvendig at saken har tatt så lang tid å løse:

– Problemet var at ingen ville høre på oss. Hadde de lyttet lite grann, kunne saken vært løst på en mye enklere måte. Jeg forstår at man må ha et regelverk for å kunne ha en innvandringspolitikk, og den bør være streng, men det bør være rom for å se litt utenfor A4-arket, mener Navrud.

Les mer her

Herlig med happy endings...

...iallefall i media. For dette er ikke slutten, men en fantastisk ny start for familien Navrud. Endelig kan de være sammen uten å ha UDI og UNE pustende og pesende ned i nakken på de. Nå er endelig oppholdstillatelsen og familiegjenforeningen i boks slik den skulle ha vært for et par år siden.
Jeg tror ikke jeg var alene med tårer i øynene når Tv2 viste en lykkelig Ole Kristian og Laila ankomme Gardermoen sammen med både Kheo og Kent Oskar. Hele Norge har engasjert seg i denne saken. Og over 92000 ble medlem av støttegruppen på Facebook. Det viser et engasjement og en varme som gjør meg ganske så rørt.
Gratulerer så masse til hele familien Navrud. Nå kan dere endelig få være den lykkelige familien dere fortjener å være. Det er godt å se dere alle samlet. Ta godt vare på hverandre!


Jeg vil også gi en rose til Martin Slatter, mannen som startet støttegruppen til Navrud på Facebook. Du har gjort en strålende innsats :) Takk også til alle de andre engasjerte, flotte menneskene på støttegruppen. For en innsats. Dere er helt utrolige alle mann!


~Siv~

Endelig er familien samlet

Som en «sommerfugl i vinterland» baser Kheo (6) i snøen sammen med broren Håkon Navrud. I går ble det satt punktum for Navrud-saken.

– Jeg er så lykkelig. Tenk at alt løste seg til slutt, stråler Laila Navrud og kaster seg rundt halsen og klemmer både familien og journalister som er innom for å formidle de enorme følelsene som nå utspiller seg hjemme i Åmot.

Les mer her


Faksimile dt.no

Navrudfamilien er samlet

I tett snøvær klokken 03.20 i natt kom familien Navrud hjem til Åmot.

Laila Navruds sønn Kheo (6) fikk se snø for første gang, men var for sliten til å uttrykke de største følelser.

En reise på over 30 timer fra Filippinene til Norge tar på både liten og stor. For første gang i sitt liv hadde han fått på både langbukse og skikkelige sko.

Les mer her

Laila og familien kom hjem til Norge: – Nå er alt fullkomment

I flere måneder fryktet familien Navrud at de skulle splittes. Natt til fredag kom Laila og ektemannen hjem til Norge med begge barna.

Med et stort smil om munnen og minstegutten godt i armkroken kom Laila Navrud ut i ankomsthallen på Oslo lufthavn Gardermoen ved 02-tiden natt til fredag. Like etter kom ektemannen Ole Kristian.

Endelig er de på norsk jord igjen som en samlet familie.

– De siste månedene har vært vonde og lange. Men nå er alt fullkomment. Det er deilig, sier Ole Kristian Navrud til TV 2.

Les mer her

Karls historie

Jeg er samboer med ei fra Filippinene og vi har vært samboere snart i 7 år på Filippinene, men ble bestemt på å flytte til Norge. ( jeg er veldig betenkt på å gifte meg igjen pga erfaring jeg har fra tidligere). Samboere og gifte står på lik linje i udi når samboere har bodd sammen i 2 år eller har felles barn.
Hovedgrunnen for å flytte var til det beste for barna og deres fremtid. Startet denne prosessen juni 2009.
Jeg skaffet bolig og alt som skulle til for å bosette oss i Norge. Jeg er født i Norge, men kjøpte bolig på en plass jeg ikke har tilknytning til og heller aldri før vært.
Min slekt bor 115 mil herfra og vi har da ingen nettverk her.
Det viste seg å bli vanskelig da vi fikk avslag på søknad om familiegjenforening. Vi har 3 felles barn.
Jeg flyttet til Norge i mai sammen med 2 felles barn. Det yngste på 1 år er også født med leppe og ganespalte som trenger operasjoner og oppfølging på sykehus.
Det andre er 2 år. Nå sitter jeg i Norge med 2 barn og mor i Filippinene med ett barn som er 4 år.
Jeg hadde ingen forventninger eller fantasi om avslag og det kom derfor som ett sjokk.
Dette er en rimelig uholdbar situasjon for familien.

Begrunnelsen for avslaget: jeg hadde tidligere vært gift med ei fra samme land med oppholdstillatelse i Norge. Jeg har vielsesattest og skilsmissebevilgning fra Norge.
Vi giftet oss i Norge og skilte oss i Norge og ekteskapet har aldri blitt registrert i Filippinene. Vedkommende som jeg var gift med har giftet seg i Norge igjen i 2007 og hadde ikke kunnet det visst vi hadde vært gift i Filippinene. Udi omtalte jeg var gift med vedkommende i .... og skilt i ....
Det står dokumentasjon på skilsmisse fra landet til partner som da er Filippinene eller det landet som ekteskapet ble inngått.
Dette har udi valgt å se bort fra og der er hele poenget.
Jeg ga Udi beskjed i juni de 2 minste barna hadde flyttet til Norge. Den mennesklige siden av saken var ikke nok.
På tlf til opplysningstjenesten i udi fikk jeg opplyst at de ikke tok hensyn til Norske barn og heller ikke omtalte Norske Barn i vedtak fra udi. ( de 3 felles barna er Norske).
Det er klaget på vedtaket, men ingen ny dokumentasjon ble vedlagt, da det ikke er mulig å skaffe.

Etter alt den informasjon jeg har sett på nett og media om udi hvordan de behandler søknader og det ikke er noen ny dokumentasjon i saken kan jeg ikke se det er håp for å omgjøre vedtaket.
Det å flytte til Filippinene igjen med barna er uaktuelt med det det medfører av usikkerhet for fremtiden.
I udi har de nå en saksbehandlingstid på 11 måneder og går det til une er det 6 måneder til, så nå regner jeg med dette tar 17 måneder, men forventer avslag.

Dette har vært en tøff periode å håndtere og ser ikke for meg hvordan dette skal ende. Med 2 barn på 1 og 2 år blir det ikke mye tid.
Alene mot byråkratene i udi er dette håpløst.


MVH
Karl

Laila Navrud får bli i Norge

UDI gir henne både oppholdstillatelse og familiegjenforening for sønnen Kheo (5).

(...)

Tidligere denne måneden ble saken sendt tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) fra Utlendingsnemnda (UNE) for ny behandling.

Nå bekrefter advokat Arne Seland overfor Drammens Tidende at UDI har gitt Laila Navrud ja på både oppholdstillatelse og familiegjenforening for sønnen Kheo (5), som de siste årene har bodd hos Lailas foreldre på Filippinene.

Les mer her


Faksimile TV2.no

Får samlet familien

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i dag gitt Laila Navrud ja på både oppholdstillatelse og familiegjenforening for sønnen Kheo (5).

Det bekrefter advokat Arne Seland overfor Drammens Tidende.

Les mer her

tirsdag 14. september 2010

UDI: – Laila kommer ikke inn igjen i Norge

Laila Navrud reiser til Filippinene fredag for å ta hånd om sin fem år gamle sønn Kheo. Men uten gyldig oppholdstillatelse har hun ikke rett til å komme inn igjen til Norge, sier UDI.

Tidligere torsdag ble det kjent at utvisningsvedtaket mot Laila Navrud offisielt er opphevet. Samtidig sendte Utlendingsnemnda (UNE) saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

Navrud planlegger å reise til hjemlandet Filippinene fredag for å ta hånd om sin fem år gamle sønn Kheo.

Men ved å reise ut av landet mens saken fremdeles er oppe til behandling risikerer tobarnsmoren å ikke få innreise til Norge igjen.

Les mer her


Foto: Privat

UNE snur i Laila-saken

Utvisningsvedtaket mot Laila Navrud ble offisielt opphevet torsdag. Men fremdeles er det usikkert om hun får bli i Norge.

Utlendingsnemnda (UNE) har sendt saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

Men at utvisningsvedtaket nå blir omgjort, er ikke ensbetydende med at Navrud får bli i landet.

Usikkerhet
Blant punktene som skal behandles på ny, er hvorvidt Laila får oppholds- og arbeidstillatelse, samt famliegjenforening med hennes fem år gamle sønn, Kheo, i Filippinene.

Les mer her

UDI: - Saken legges øverst i bunken

Lover å behandle Navrud-søknaden med rekordfart.

I stedet for å gjøre om sitt tidligere vedtak om utvisning, har de bare opphevet vedtaket.

Utlendingsnemnda (UDE) har valgt å sende hele saken tilbake til Utlendingsdirektoratet (UDI) for ny behandling.

– Det er veldig bra at saken får en positiv vending, men jeg hadde forventet en slutt nå. Laila burde fått fred og fått både arbeid- og oppholdstillatelse nå. Det statsapparatet driver med nå er nærmest en terrorisering av familien, sier advokat Arne Seland.

Les mer her

Adam (3) mister faren i fem år

Aram Omar (28) må forlate sønnen Adam (3) og samboeren på Ullandhaug. Han har bodd i landet i åtte år, jobbet og betalt skatt, men nå utvises han fra Norge i fem år.

Aram Omar kom fra Irak til Norge i 2002. Han har samboer fra Stavanger og sammen har de en tre år gammel sønn.

Adam klatrer opp ryggen til faren. Han smiler og tuller, og er for liten til å forstå at pappa skal tvangssendes ut av landet. Nå får ikke treåringen være sammen med faren sin de neste fem årene.

Les mer her


Faksimile Rogalands Avis

Gjenopptar berostilte utvisningssaker

Regjeringen har nå foretatt en varslet endring av utvisningsbestemmelsen for utlendinger som har barn i Norge. UNE gjenopptar nå behandlingen av saker som ble stilt i bero i påvente av ny forskrift.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Som følge av Justisdepartementet instruks av 23. juli stilte UNE en del utvisningssaker i bero i påvente av endringer i utlendingsforskriften om utvisning.

Forskriften er nå endret med virkning fra 25. august. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode. Forutsetningene er at det ulovlige arbeidet har foregått i mindre enn to år, at utlendingen har barn i Norge og skal bo fast sammen med barnet, og at utlendingen fyller vilkårene for familiegjenforening, dvs. at utlendingen faller innenfor den personkrets som har rett til familiegjenforening etter lovens kapittel 6.

Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i slike saker.

(...)

Utlendinger med endelige utvisningsvedtak, må sende inn en søknad om omgjøring av tidligere vedtak for at utlendingsmyndighetene skal vurdere deres sak på nytt etter nye regler.


Les mer her

G-06/2010 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften

Justisdepartementet har 23. august 2010 besluttet å gjøre en endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 14-1 første ledd.

Endringen trer i kraft straks.

1. Utlendingsforskriften § 14-1 første ledd

Forskriftens § 14-1 regulerer utvisning på grunn av ulovlig opphold når utlendingen har barn i riket. § 14-1 fastsetter at det på nærmere angitte vilkår som hovedregel ikke skal utvises på dette grunnlaget når det ulovlige oppholdet har en varighet på mindre enn to år og vilkårene i første ledd bokstavene a – c er oppfylt.

Bestemmelsen i § 14-1 første ledd er nå endret slik at utlendinger som hovedregel heller ikke skal utvises i tilfeller hvor utvisningsgrunnlaget er ”ulovlig arbeid” i mindre enn to år. Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i tilfeller hvor bruddet på utlendingsloven består i at utlendingen har arbeidet ulovlig. Kombinasjonstilfeller hvor utlendingen både har oppholdt seg ulovlig og har arbeidet ulovlig i mindre enn to år, faller inn under bestemmelsen.

Vilkåret ”i mindre enn to år” er absolutt og et skjæringstidspunkt for når bestemmelsen i § 14-1 kommer til anvendelse. Hvis utlendingen arbeider og oppholder seg ulovlig samtidig, vil saken falle inn under § 14-1 hvis denne perioden er på mindre enn to år. Det samme gjelder hvis det ulovlige oppholdet etterfølges av ulovlig arbeid og varigheten samlet sett er på mindre enn to år. Hvis utlendingen derimot oppholder seg ulovlig i Norge i for eksempel ett og et halvt år og deretter arbeider ulovlig i ett år, omfattes utvisningssaken ikke av hovedregelen i § 14-1 første ledd.

Tilfeller hvor utlendingen har begått andre brudd på utlendingsloven, eventuelt i tillegg til ulovlig opphold og ulovlig arbeid, omfattes ikke av § 14-1.

Departementet vil presisere at det i utvisningssaker som faller utenfor anvendelsesområdet til § 14-1, skal foretas en forholdsmessighetsvurdering etter lovens § 70. Ved denne vurderingen skal hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn, jf. lovens § 70 første ledd siste punktum.

Les mer her

- Norge må følge opp

Barneombud Reidar Hjermann har i et brev til barneminister Audun Lysbakken etterlyst Norges oppfølging av FNs anbefalinger til Norge.

- Barn i Norge har sterke rettigheter på papiret, men når vi får tydelige tilbakemeldinger fra FN om hva som bør bli bedre er det viktig at ansvarlige politikere følger opp, sier Reidar Hjermann.

I et brev til statsråd Lysbakken etterlyser barneombudet en åpen og effektiv prosess videre med å få gjennomført anbefalingene om hvordan barns rettigheter kan oppfylles i Norge.

Les mer her

Les brevet fra Barneombudet her

FNs anbefalinger til Norge

Det gikk bra til slutt


Jeg vil gratulere Heidi og Roberto med sin seier i kampen mot UDI. Det var godt at denne merkelige avgjørelsen fra UDI ble omgjort tilslutt. Gratulerer så masse med familiegjenforeningen til dere to og barna :)


~Siv~

Familie i lykkerus

Trebarnsmor Heidi Fai Enconado, og barna Daniel, Tabitha og Jonas, kan nesten ikke tro det er sant at familien blir gjenforent om fire dager.

- Jeg prøver ikke å glede meg for mye før jeg ser ham på Gardermoen mandag kveld, sier Heidi Fai Enconado.

Helt siden november i fjor har misjonærfamilien levd med usikkerheten om de vil kunne bosette seg i Norge, eller om norske myndigheter ville splitte dem.

Les mer her

Solskinn :)


Jeg vil gratulere Renate og Hüseyin med sin seier i den lange kampen mot UDI. Endelig har Ilyas fått pappa'n sin til Norge. Gratulerer så masse med familiegjenforeningen :)

Storkos dere!


~Siv~

lørdag 31. juli 2010

Kritiserer egne utvisninger

UDI mener utvisning blir for strengt i mange saker. Nå foreslår direktoratet at de skal kunne bøtelegge utlendinger som ikke bevisst bryter loven.

Etter norsk lov kan utlendinger som grovt eller gjentatte ganger har brutt utlendingsloven, utvises. Dette skriver Aftenposten i dagens papirutgave.

Nå vedgår Utlendingsdirektoratet(UDI) at utvisning i mange slike saker blir for strengt. Særlig gjelder det saker der utvisningen innebærer at utlendingen skilles fra familien her i landet, eller må rive opp barn fra skole og nærmiljø.
Det kommer frem i et brev fra UDI til Justisdepartementet.
– Spesielt problematisk er tilfellene der overtredelsen oppfattes som liten og det ikke er noe aktivt eller bevisst forsøk på omgåelse av regelverket, men som følge av hensynet til likebehandling fører til utvisning, skriver assisterende UDI direktør Frode Forfang.

UDI tar nå til orde for at de selv skal kunne gi bøter i stedet for å utvise for brudd på utlendingsloven. I dag er det bare politiet som kan gjøre dette. Ved å «tilpasse reaksjonsformen i den enkelte sak», vil reaksjonen «fremstå som rimelig og mer i tråd med den alminnelige rettsoppfatning», står det i brevet

I dag har UDI valget mellom å utvise eller henlegge. Direktoratet mener det er for få virkemidler.

Den norske Helsingforskomité er positive til alternative sanksjoner til utvisning,
men kritisk til at UDI skal gi bøter.

For Laila Navrud fikk utvisningssaken en lykkelig slutt. Regjeringen gjorde
helomvending tidligere denne måneden, og instruerte UDI og UNE om å stille behandlingen av denne typen saker i bero. Instruksen varsler at utlendinger med ulovlig arbeid i mindre enn to år, som også har barn i riket, skal unntas utvisning.

Dette er bare et stykkevis og delt utdrag som er klippet og limt ut fra Aftenpostens papirutgave 31.07.2010. (jeg anbefaler å lese hele stykket i dagens papirutgave). De har desverre ikke lagt artikkelen ut på Aftenposten.no ennå, ~Siv~

torsdag 29. juli 2010

Uverdig for Norge

Det er uverdig at en norsk/filippinsk familie som har gitt sine beste år sammen for de fattige i Manilas slum, blir tvunget til vond atskillelse på uviss tid, fordi norsk lov tvinger dem til det.

Det går på menneskerettighetene løs når Norge ikke lar et ektepar som har vært gift og bodd sammen med tre barn i 15 år, få bo sammen i Norge etter at de har gjort en utrolig uegennyttig innsats for fattige i slummen i Manila like lenge. Har egentlig Norge lov til å skille familier på denne måten? Og hva med hensynet til tre barn som skal finne seg til rette i Norge etter mange år i utlandet, og må gjøre det uten pappa tilstede? Familien har blitt rammet av den nye skjerpede loven om gjenforening, men enhver kan forstå at det her ikke er snakk om noen vanlig familiegjenforeningssak.

Les mer her


Faksimile, Drammens Tidende

- Vi må få større rom for skjønn

Flere misjonærer kan få problemer med å få visum når de reiser tilbake til Norge. Bjørn Bjørnø håper på en endring av regelverket som gir større rom for skjønn.

Som en følge av problemene rundt oppholdstillatelsen til Roberto Enconado, skal norske misjonsorganisasjoner i et møte med justisministeren etter ferien. PYM-leder Bjørn Bjørnø forteller at andre misjonærer kan risikere å ende opp i samme situasjon.

- Det er ikke mange dette berører, men det kommer til å bli flere og flere. Vi har flere misjonærer som gifter seg med nasjonale. Og misjonærer får dårlige lønninger i norsk standard, de ligger på et helt annet lønnsnivå, forteller Bjørnø.

Les mer her

onsdag 28. juli 2010

Bentes historie!

Uforståelig

Nå ser det veldig mørkt ut i aller siste runde med klagesak til UNE. Det gjelder Kawa Karim, som kom til Norge for 11 år siden. En voksen mann på 39 år med egen leilighet, fast jobb og kjæreste. Uforståelig nok, har UNE valgt å gi avslag på midlertidig opphold mens klagesaken pågår. Advokaten hans ble veldig overrasket over et slikt vedtak, og har nærmest forlangt at vedtaket må omgjøres, slik at eventuell utreise kan skje etter saken er ferdigbehandlet. Kawa hører til gruppen MUFere, og hvor vi enn snur oss og ber om hjelp, ristes det på hodet. Det er et ømtåelig tema, og en vanskelig sak. Uheldigvis for Kawa, har UNE ”noe de kan henge på han”, som visstnok skal være god nok grunn for utsendelse, fremfor oppholdstillatelse. Som de fleste på flukt fra krig og terrorisme, hadde også Kawa en uekte identitet da han ankom Norge. Dette ble oppklart i løpet av de første intervjuer, og rett identitet bekreftet. I 2004 ble han fratatt førerkortet og ilagt bot etter en blodprøve som viste promille. Kawa godtok dommen, tross at blodprøve ble tatt altfor mange timer etter kjøreturen. Noe som kun viste promille etter å ha sittet hjemme i egen stue. Her fikk han heller ikke hjelp av hverken advokat eller tolk. Saken er uansett nå foreldet, og rullebladet er helt rent. Han har til og med tatt opp igjen sertifikatet, men får det ikke utstedt p.g.a manglende oppholdstillatelse. UDI har siden 2005 kun begrunnet avslag med denne promilledommen. Det sies at har man gjort en straffbar handling som kunne ha ført til fengsel, er det grunn for avslag. Men hvorfor skal det tolkes slik? Og hvorfor gjelder ikke rent rulleblad og foreldede saker hos UDI og UNE?

Hva med alle grunnene for å heller få opphold? Hele sitt voksne liv har han bodd i Kristiansand. Han har alle sine venner her, også mange nordmenn. Han jobber som kokk, og har vært på samme arbeidsplass i 10 år. Arbeidsgiver, kolleger, venner, familie og mange utenforstående støtter opp om at han må få bli i landet. Det er også laget en gruppe på Facebook som mange har meldt seg på. Den heter: Vi som ønsker at Kawa skal bli. Ingen kan forstå at en så snill, arbeidssom, og så godt likt mann skal kastes ut etter alle disse år. Han har tjent sine egne penger, betalt skatt, kjøpt leilighet, og gjør alt for å leve normalt som en nordmann. Vi er faktisk to som får avslag hver gang UDI eller UNE sender ut et brev. Ja, vi har jo også meg her…en voksen kvinne på 41 år som er hans kjæreste. To voksne mennesker som bare ønsker å få leve sammen. Dette er ufattelig tøft, og går hardt inn på oss begge. Det er umulig å leve i et normalt forhold med slike trusler så nært innpå. Og hva med dette avslag imens klagen pågår? Hvordan kan man bare kunne reise fra hus, møbler, jobb, kjæreste, venner og familie i en fei etter 11 års tilknytnig, til et nå helt ukjent land? Ingen foreldre kan der ta i mot sønnen sin, for de er begge døde. Og hva med de som skjøt, og nærmest drepte Kawa før han flyktet til Norge? Vi vet at det fremdeles er skjulte grupper som oppholder seg i Irak. Kan man stole på at det er helt trygt, selv om Saddams styretid er over? Vi vet ikke, for Kawa har ikke vært i landet siden han reiste ut.

Hvor ofte har vi ikke sittet å tenkt på alle de sosiale klienter, voldelige og kriminelle…så mange som har gjordt så masse galt, men alikevel fått opphold i Norge. Det er så blodig urettferdig, men hva kan vi gjøre?

Jeg forsøker med dette å nå fram til noen der ute som kan fatte interresse for Kawa’s sak, og gi oss hjelp eller råd. Tenk om UNE kunne lese saken nøye igjennom, før stempelet treffer papiret som returneres. Tenk om UNE kunne betegne meg som noe annet enn urelevant for saken….Jeg føler meg ikke urelevant! Jeg vil ikke kalles urelevant! Både Kawa og jeg er mennesker som alle andre, og bør behandles på en verdig og rettferdig måte!

Bente Hansen


Foto: Privat

La Arkan få bli i Norge!

Verden består av forskjellige ting som både er godt og vondt. Du har trygghet, samhold og lykke, så har du vold, korrupsjon og tap. Det var på dette grunnlaget Arkan bestemte seg for å flykte til Norge.

Arkan levde et liv nede i Irak som langt ifra er det vi ser på som trygt. Han har blitt skutt, mistet broren og kastet i fengsel uten å gjøre noe ulovlig, bare på grunn av noen landområder som familien eide. Landområdene som familien har arvet gjennom generasjoner ble nektet å gi ifra seg da mennesker med makt kom inn og krevde disse områdene. I et forsøk på å ta over disse landområdene ble familien inkludert Arkan trakassert og utsatt for vold i håp om at de til slutt skulle gi seg. De kjempet hardt og lenge for sine rettigheter men måtte til slutt gi opp kampen da maktene ble for store. Da Arkan ble kastet i fengsel solgte faren hus og verdisaker slik de kunne flykte og leve et bedre liv uten de mektige diktaturiske maktene. Arkan ble betalt ut av fengselet og ble gitt penger slik han kunne flykte fra Irak. De andre i familien var ikke like utsatt for samme type vold ettersom resten av familien besto av gamle, barn og kvinner. Arkan var den som var mest utrygg og når de allerede hadde mistet en sønn så tok de ikke sjansen på å miste en til. Da pengene kun holdt til en billett ut av landet så var det Arkan så fikk en mulighet om å leve et trygt og stabilt liv på egenhånd uten å bli trakassert hver eneste dag. Resten av familien flyktet ut av byen, mens Arkan ble sendt med på første lastebil ut av landet og var nå på vei mot trygge Norge.

Les om Arkans 8 år i Norge. Nå vil UDI sende han hjem til Irak og bort fra samboer og hans tre år gamle sønn.

lørdag 24. juli 2010

– Utlendingsnemnda blåser i menneskerettighetene

– Utlendingsnemnda blåser i menneskerettighetene
Flere rettskjennelser kritiserer UNEs saksbehandling. Asyladvokat Humlen vil legge ned hele nemnda.


I tre år har Arild Humlen og Advokatforeningen ført saker for retten for asylsøkere som har fått endelige avslag fra Utlendingsnemnda (UNE). Selv om UNE totalt sett vinner de aller fleste av sakene i retten har Advokatforeningen vunnet godt over halvparten av de sakene de har valgt å føre.

Men den siste tiden har Humlen blitt mer og mer opprørt over hvordan utlendingsmyndighetene har behandlet søknadene før sakene har havnet i retten.

(...)

I et annet ferskt vedtak fra Utlendingsnemnda som også gjaldt utsendelse av en iransk kvinne, skrev nemndslederen i UNE at de ikke kunne ta hensyn til føringene fra en dom i Menneskerettighetsdomstolen fordi dommen var for svak.

– Det betyr kort og godt at en nemndsleder i Norge tilsidesetter Menneskerettighetsdomstolens avgjørelser. Det er rett og slett helt sensasjonelt! Det er ikke bare i strid med sunn fornuft, men det som måtte være av rettslige forpliktelser, mener Arild Humlen.

Les mer her

fredag 23. juli 2010

Må søke for tredje gang

Laila Navrud må for tredje gang søke UNE om at hennes utvisning av landet blir behandlet på nytt.

Hun har allerede fått to avslag fra Utlendingsnemnda (UNE), men forventer et bedre utfall denne gangen. Statsminister Jens Stoltenberg har på det nærmeste lovet henne det personlig da de møttes på Utøya sist lørdag.

– Vi sender denne anmodningen til UNE neste uke. Da vil vi også samtidig søke Utlendingsdirektoratet (UDI) om at hun får midlertidig arbeidstillatelse, sier advokat Arne Seland til Drammens Tidende som forventer positivt svar på begge henvendelsene.

Les mer her

Instruks om å stille saker i bero og å gi utsatt iverksettelse av vedtak i påvente av endringer i utlendingsforskriften § 14-1

1. Innledning
Justisdepartementet viser til pressemelding av 17.07.2010 hvor det ble varslet at utlendingsforskriften om utvisning vil bli endret. Etter gjeldende utlendingsforskrift skal en utlending som har hatt ulovlig opphold i riket i mindre enn to år som hovedregel ikke utvises på dette grunnlag, hvis utlendingen har barn i Norge som vedkommende skal bo fast sammen med og fyller vilkårene for familiegjenforening. Nærmere vilkår følger av utlendingsforskriften § 14-1.

Bestemmelsen vil bli utvidet til også å omfatte ulovlig arbeid i mindre enn to år.

Forskriftsendringen vil tre i kraft så raskt som mulig.


2. Berostillelse av pågående utvisningssaker
Etter utlendingsloven § 76 annet ledd siste punktum kan departementet instruere Utlendingsdirektoratet(UDI) og Utlendingsnemnda(UNE) om prioriteringen av saker.

Departementet instruerer herved UDI og UNE om ikke å behandle utvisningssaker som kan falle inn under den nye forskriftsbestemmelsen, før ny bestemmelse er trådt i kraft.

Les mer her

torsdag 22. juli 2010

Ser lyst på framtida

Familien Navrud ser fram til å bli en "vanlig" familie som kan leve uten daglige henvendelser fra media.

De siste tre månedene og særlig den siste uka har vært en vond tid for Ole Kristian og Laila Navrud fra Åmot.

– Det kan beskrives som en berg og dalbane der alt går feil vei, sier Ole Kristian som har felt mange tårer både hjemme og i media den siste tiden.

Lørdag snudde sørgetårer til gledestårer, da statsminister Jens Stoltenberg på AUFs sommerleir på Utøya fortalte at saken ville få endret utfall fordi regjeringen nå endrer lovverket.

Les mer her

Rettferdighet for Rennie

Rennie kom til Norge fra USA sommeren 2007 for å drive virksomheten som utvikler markedet i Skandinavia for utenlandske firmaer. For to år siden ble han samboer med ei jente som snart får sin PhD som kreftforsker.
På samme tid spurte Skedsmo Voksenopplæring om Rennie kunne undervise minoritetspråkelige studenter matte og engelsk en gang per uke. Rennie ringte UDI for å bekrefte at det var lovlig og opplysningstjenesten sa "ja." Så fikk Rennie skriftlig tillatelse av Politiet og så var Rennie en deltid-lærer i tillegg til næringsdrivende over de neste seks månedene.

Da Rennie søkte om fornyelse av arbeidstillatelsen, bestemte UDI å anse oppdraget som lærer som et grovt brudd på norsk utlendingslov med straff som regner livsforbud fra Schengen-området. Etter åtte måneders klage, fikk Rennie vedtaket omgjort, men da bestemte UDI alikevel ikke å innvilge hans arbeidstillatelse.

Rennie fikk endelig avslag fra Utlendingsnemnda og han måtte forlate Norge den 30. juni 2010. Nå bor Rennie i eksil.

Rettferdighet for Rennie
Facebook

Venter på pappa

Familiefar hindres opphold av regler ment til å bekjempe tvangsekteskap.

Drammens Tidende har tidligere skrevet om familien Enconados fortvilte situasjon. Den filippinske trebarnsfaren Roberto Enconado har fått avslag på sin søknad om opphold i Norge, til tross for at kone og tre barn sitter og venter i Drammen.
At ekteparet ikke innfridde de økonomiske kravene til familiegjenforening var de klar over, men at det heller ikke forelå tilstrekkelige med menneskelige hensyn til at trebarnsfaren skulle få opphold i Norge, kom som et sjokk.

Les mer her

søndag 18. juli 2010

Endrer regler om utvisning

– Utlendingsforskriften vil bli endret, slik at utlendinger som har barn i Norge og fyller vilkårene for familiegjenforening som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid i mindre enn to år, sier statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til AUFs sommerleir på Utøya.

Både statsministeren og justisministeren har tidligere varslet at man vil vurdere om det er behov for generelle endringer i regelverket når det gjelder utvisning av personer som har brutt utlendingsloven og som har barn i Norge.

– På bakgrunn av den varslede gjennomgangen har justisministeren i dag besluttet at reglene vil bli endret, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening. Etter dagens regelverk skal personer som har hatt ulovlig opphold i mindre enn to år, og som har barn i riket, som hovedregel ikke utvises. Dette unntaket vil vi utvide til også å omfatte ulovlig arbeid under to år.

– I dette ligger ikke at man aksepterer verken ulovlig opphold eller arbeid, men at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i disse sakene. Vi må ha en politikk på utlendingsfeltet som er streng og rettferdig, ikke bare streng, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Inntil forskriftsendringen er trådt i kraft vil departementet så raskt som mulig instruere UDI og UNE om at alle saker som kan omfattes av endringene skal stilles i bero og gis utsatt iverksettelse, sier justisminister Knut Storberget.

Pressemelding

lørdag 17. juli 2010

Gratulerer så masse!

Endelig har politikerene fått opp øynene og sett at noe må gjøres med dette regelverket UDI og UNE arbeider med. Dette er en stor dag for oss alle som kjemper i kampen mot utlendingsmyndighetene.

Gratulerer så masse, Laila og Ole Kristian Navrud c";) Jeg tror ikke at jeg var alene med gledestårer for dere når nyheten ble sendt på TV2. Dette var fantastiske nyheter. Endelig kan dere to, barna og resten av familien deres slappe av uten å ha alle disse vonde truslene hengende over dere. Nyt lykkefølelsen, familiefølelsen og frihetsfølelsen dere sikkert sitter med nå.
Vi er veldig mange rundt i Norge som er enormt glade for den vakre familien deres idag :)

Store klemmer til dere

Jeg syns ikke at en blomst til dere var nok. Her får dere en hel vakker eng med de vakreste solsikker.


Tusen takk til Martin Slatter som har gjort en helt fantastisk jobb med "Støttegruppen for Ole Kristian Navrud og familien" på Facebook. Over 90000 medlemmer har det blitt.
Hurra for at rettferdigheten seiret! Og takk for at håpet for oss andre i kampen vokste litt mer i dag :)Jeg vil med det samme få gratulere Marthe og Donald med sin seier i den lange kampen mot UDI. Gratulerer med oppholdstillatelsen :)~Siv~

Laila Navrud får bli i Norge: – Dette er helt utrolig

Laila og ektemannen er i ekstase etter at statsminister Jens Stoltenberg bekrefter at Laila får bli i Norge.

– Er det sant, er det sant? roper Laila Navrud.

– Ja, ja, sier ektemannen Ole Kristian. Dette er helt utrolig. Tenkt at dette virkelig skjer. Nå skal vi feire! forteller han til tv2nyhetene.no.

Se nyheten her

Jens snudde - Laila får bli

Jens Stoltenberg med overraskende snuoperasjon under talen på Utøya.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget har i dag besluttet å endre regelverket for utvisning.

– Utlendingsforskriften vil bli endret slik at utlendinger som har barn i Norge og fyller vilkår for familiegjenforening som hovedregel ikke skal utvises på grunn av ulovlig arbeid, sier statsminister Jens Stoltenberg fra talerstolen under AUFs sommerleir på Utøya i dag. (...)

– Det er helt himmelsk. Det føles som en hel verden har rast av våre skuldre. Jeg vet ikke hvilket bein jeg skal stå på. Jeg er så glad, sier en opprørt og lettet Ole Kristian Navrud til Drammens Tidende.

Les mer her

Lover at Laila får bli i Norge

Statsminister Jens Stoltenberg stopper utkastelsen av Laila Navrud.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i en tale under AUFs sommerleir på Utøya søndag at utlendingsforskriften vil bli endret.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening.

Les mer her

Endrer regelverk om utvisning – au pair får bli

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa i en tale under AUFs sommerleir på Utøya søndag at utlendingsforskriften vil bli endret.

Endringen går ut på at man som hovedregel ikke skal utvise utenlandske statsborgere som har arbeidet ulovlig i Norge i mindre enn to år, hvis de har barn i Norge som de skal bo fast sammen med og ellers fyller vilkårene for familiegjenforening.

Etter dagens regelverk skal personer som har hatt ulovlig opphold i mindre enn to år, og som har barn i riket, som hovedregel ikke utvises. Dette unntaket utvides nå også til å omfatte ulovlig arbeid under to år.

Les mer her

Høyre maltrakterer UNE

Høyre med Arve Kambe i spissen plukker UNEs lovanvendelse fra hverandre i håp om å kunne hjelpe Laila.

Han har tatt for seg ni konkrete punkter i UNEs eget regelverk og mener å kunne dokumentere at det ikke hadde vært noe problem å gi Laila Navrud opphold dersom UNE ville.

Alle numrene er direkte sitater fra UNEs regelverk.

UNE 1: «Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. Et viktig formål er å verne samfunnet mot kriminelt belastede utlendinger.
Kambe: «Laila er åpenbart ikke i denne kategorien «kriminelt belastet».

Les alle punktene her

onsdag 14. juli 2010

Over 75000 nordmenn støtter Laila på Facebook

Over 75000 nordmenn støtter Laila på Facebook

– Tar fra meg de viktigste årene

Laila Navrud og ektemannen Ole Kristian reagerer sterkt på at Utlendingsnemnda vil sende henne ut av Norge.

Mandag ble det kjent at den 28 år gamle kvinnen kastet ut av landet, og må reise til hjemlandet Filippinene i to år. (...)

Når du har arbeidstillatelse som au pair men i stedet jobber på bakeri er det grovt brudd på utlendingsloven. Det er allmennpreventive hensyn som teller, slår Utlendingsnemnda fast.

Dette henger ikke på greip, sier mannen til Laila, Ole Kristian Navrud.

– De tar fra meg det viktigste årene til sønnen som jeg ikke får lov til å følge. De tar fra meg muligheten til å være sammen med kona mi som jeg elsker, sier Navrud.

Les mer her

- Strider mot folks oppfatning av rett og galt

Kastes ut av Norge etter å ha feiltolket kode til arbeidstillatelsen i Norge.

Buskerudbenken på Stortinget mener det må brukes mer sunn fornuft i saker som den Laila Navrud har havnet i.

I utvisningsaker lik den Laila Navrud fra Åmot har havnet i, står politikerne uten makt. Det er Utlendingsnemnda (UNE) som styrer alle avgjørelser.

Nå går en samlet buskerudbenk ut å etterlyser mer bruk av sunn fornuft og fleksibelt skjønn. Flere av dem mener UNE må utstyres med et større register av sankjsonsmuligheter enn kun utvisning fra landet, melder lokalavisen Bygdeposten.

Les mer her

Alle roper på Storberget

Høyres Arve Kambe sier utlendingslovens paragraf 70 åpner for å la Laila Navrud bli.

I dagens Drammens Tidende ber et samlet korps av Stortingspolitikere i Buskerud om at Utlendingsnemnda bruker skjønn. Stortingsrepresentant for Høyre, Arve Kambe er sikker på at de har den muligheten allerede nå. Nå ber Kambe ministeren å komme ut av ” sommerhiet.”

- Storberget ble selv nettopp far og har et barn på samme alder som Laila og Ole Kristian Navrud i Åmot. Han bør lett kunne sette seg inn i familiens situasjon. Hele utvisningssaken er fullstendig absurd, og går på UNEs troverdighet løs, tordner høyres talsmann overfor dt.no

Les mer her

tirsdag 13. juli 2010

Reagerer på Laila-saken: – Dette er en straff

Krf-profil krass mot Utlendingsnemnda etter at de avslo Lailas anke.

Vedtaket er fattet. Utlendingsnemda (UNE) vil kaste filipinske Laila Navrud, ut av Norge. (...)

– Dette er helt klart en straffereaksjon i forhold til det som har skjedd. Regelverket i Norge er for strengt, og det bør gjøres endringer umiddelbart, den profilerte stortingsrepresentanten Knut Arild Hareide til TV 2 Nyhetene.

(...)

Det er flere punkter i UNEs avgjørelse TV 2 nyhetene gjerne vil ha utdypt og forklart. Men UNE viser tilbake til vedtaket. Saksbehandlerne er på ferie.

Hareide synes særlig hensynet til barnet har druknet i saken.

– Det er barnet som er mest skadelidende i slike saker. Norge har et mye strengere regelverk enn andre land vi kan sammenlikne oss med. Derfor må loven endres nå.

Les saken her


Se video her

– Jeg er ikke kriminell

Lille Kent Oscar (8 måneder) er lykkelig uvitende om dramaet familien står midt oppe i. I går fikk familien Navrud beskjeden de har fryktet. Laila kastets ut av landet fordi hun misforsto en kode i passet. Hun tok jobb på et bakeri i stedet for å arbeide som au pair. Ole Kristian Navrud frykter nå at familien må bo tre år fra hverandre før sønnen og kona kan kommer hjem.

Les saken her

Politiske motstandere er enige om at behandlingen er umenneskelig

Lovverket for utvisningssaker må endres. Navrud-saken dokumenterer at den er både umenneskelig og fungerer mot sin hensikt.

De politiske kommentarene er samstemte. Både Siv Jensen (Frp), Heikki Holmås (SV) og ordfører Terje Bråthen (AP) i Modum er oppgitte.

– Det må være helt feil når mulla Krekar og ildspåsetterne av asylmottaket i Lier har bedre rettsvern enn Laila Navrud som bare har gjort rett og sjell for seg, sier Fremskrittspartiet-leder Siv Jensen som synes hele saken bare er trist og lei for den lille familien i Åmot.

Heikki Holmås (SV) synes saken avdekker at det ikke er rom for verken menneskelighet eller rimelig mulighet til å vurdere skjønn.

Les mer her

mandag 12. juli 2010

Siv Jensen: - Bare trist og leit

Siv Jensen (Frp) er oppgitt over at Laila Navrud ikke får oppholdstillatelse i Norge.

Anken ovenfor Utlendingsnemnda (UNE) førte ikke fram, og vedtaket om å kaste Laila Navrud ut av landet opprettholdes.

– Mine tanker går først og fremst til den lille familien i Åmot. Dette er bare trist og leit, sier leder i Frp, Siv Jensen.

Nå forlanger hun at det skal bli mulighet til å anke slike saker inn for politisk behandling.

(...)

– Dette strider mot folks rettsoppfatning, sier Jan Erik Skretteberg, regionsansvarlig i SOS Rasisme for Buskerud.

Han mener norske utlendingsmyndigheter i denne saken igjen viser at de ikke er i stand til å ta menneskelige hensyn, men at denne saken er enestående siden det heller ikke er noen prestisje i den.


Les mer her

Støttes av nesten 71.000 på facebook

Lederen av støttegruppen vil organisere stor demonstrasjon utenfor Stortinget.

Martin Slatter har snart 71.000 medlemmer på støttegruppen for Laila Navrud på Facebook. Nå håper han å få med facebookmedlemmene på en stor demonstrasjon utenfor Stortinget i Oslo.

– Det er stor aktivitet på siden nå. Folk er sjokkerte over at Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder sitt vedtak. Dette er hårreisende og strider mot folks rettsoppfatning, sier Slatter.

Les mer her

Laila kastes ut

Laila Navrud kastes ut av landet. Anken overfor UNE førte ikke fram.

– Nå stevner vi Utlendingsnemnda (UNE) for retten. Dette kan ikke stå uprøvd, sier familiens advokat Arne Seland til dt.no.

Han er meget skuffet og enda mer overrasket over UNEs avgjørelse, men vil ikke gi opp enda.

Les mer her


Se intervju av Laila og Ole Kristian her

Utlendingsnemndas begrunnelse

onsdag 7. juli 2010

Tvinges til å forlate barna

Derartu Gutema Chala (32) er mamma til to små jenter. UDI har bestemt at hun må reise fra Norge fordi hun ikke har særlig tilknytning til landet.

I forrige uke kom brevet fra UDI. Derartu Gutema Chala må ut av landet. Utreisefristen er satt til 22. februar.

– Hva skal jeg si til barna når de spør hvor mamma er, sier ektemannen Lelissa Hailu (28) spørrende.

Derartu søkte asyl i Norge i 2002, uten pass eller reisedokumenter. Ved Oslo politikammer oppga hun at hun frykter fengsel og tortur i hjemlandet fordi myndighetene mistenker familien for å støtte Oromo Liberation Front, en politisk motstandsbevegelse. Denne ble avslått året etter, samme år som hun møtte Lelissa. Sommeren 2004 inngikk paret samboeravtale, og søkte om familiegjenforening. Søknaden ble avslått.

Les mer her

Innvandringspolitiske hensyn viktigere enn barnas rettigheter?

I norsk utlendingsforvaltning i dag er det slik at innvandringspolitiske hensyn kan veie tyngre enn barnekonvensjonen og EMK ( Europeiske menneskerett Konvensjon). Praksis fra UNE og UDI bekrefter dette. Barn og familiers rettigheter tilsidesettes. Foreldre og ektefeller til norske borgere utvises av landet uten at de har forbrutt seg på straffeloven. Deres forbrytelse er i verste fall at de i løpet av sin tid i Norge har oppgitt feil identitet før den riktige. Praksis i dag synes vilkårlig. Noen får opphold, andre får det ikke.

FNs barnekomite kritiserer norske myndigheter for sin utvisningspraksis. De har levert merknader til Norges 3. rapport om oppfølging av Barnekonvensjonen og ber innstendig om at norske myndigheter endrer sin praksis. Komiteen ber partene at det å å sikre barnets beste er et hovedanliggende når det skal fattes vedtak om utvisning av barnets foreldre.

Norske myndigheter ignorerer den krasse kritikken fra FN's Barnekomité. I tillegg ignorerer de kritikk fra Europarådet.
ERCRI - (Den Europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse) ber norske myndigheter sikre retten til privat- og familieliv.

HVA VIL DEN NYE REGERINGEN GJØRE MED DETTE?

I dag utvises foreldre dersom de på et tidspunkt oppga feil identitet. Er det i tråd med allmen rettsoppfattning at norske myndigheter kan skille foreldre og barn i 5 år eller mer fordi man av ulike årsaker, redsel kan være en, har oppgitt feil id ved ankomst til Norge. Vi har sett eksemler på saker der UNE konkluderer med at det å ha barn i Norge ikke vurderes som særlig tilknytning til riket, selv om samværet er dokumentert. Hvordan skal man forklare et barn at Norge ikke anser at hun gir grunnlag for at pappa/mamma har tilknytning til riket?

UNE,s argument er at vi må utvise de som har kommet på feil identitet for å sende sterke signaler til "lykkejegere".

Det gjør de foreksempel ved å utvise en far til en 2 år gammel jente, som er gift og bor med barnets norske mor og har hovedansvaret for barnet mens mor er på jobb.

DETTE ER EN FORFERDELIG BEHANLING AV MENNESKER SOM FÅ ER KLAR OVER SKJER I NORGE. DET ER OGSÅ DISKRIMINERING PÅ HØYT NIVÅ SOM SKAPER EKSKLUDERING ISTEDET FOR INKLUDERING I INTEGRERINGSPOLITIKKEN. DET SKAPER HAT OG HARME FOR DE SOM OPPLEVER DETTE. DE LANGSIKTIGE KONSEKVENSER DET VIL GI DE BARN OG FAMILIER SOM OPPLEVER DETTE, ER GANSKE SÅ SIKKERT IKKE OPPLØFTENDE.

Mvh Multikulturelle-familier

fredag 18. juni 2010

Det finnes håp!

Søndag 9. mai startet jeg denne bloggen av mange grunner som jeg skrev i mitt første innlegg . En av grunnene var en gruppe på facebook; "Hjelp , min sønn på 4 uker kan miste sin mamma grunnet udi".

I dag kom den fineste godnyheten og et solskinn i en ellers så dyster UDI-kamp.
Dette skrev Christian Dørum selv på gruppe-veggen:

"hei alle sammen
vel i dag tidlig ringte vår advokat til oss , å hun så som følgelde at Archana Dørum har fått i dag den 18 Juni 2010 fått visum for 3 år å nå kan hun begyne på norsk kurs å jobbe så da kan hun bare begynne å søke på jobber .....
vel da har udi lagt seg flate å gjort om vedtaket.
dette var en seier ......."

Jeg vil gratulere familien Dørum med seiren i denne kampen for sitt eget familieliv. Nå kan dere endelig slappe av og nyte den herlige tiden med lille Marius.

Det varmer så godt at det endelig er en historie hvor familien får være sammen slik de skal være. Det skaper håp for oss andre.


Foto: Privat


~Siv~

torsdag 10. juni 2010

Familieamputasjon

Vi er i Norge svært skeptiske til fysisk avstraffelse, på norsk jord. Og vi er skeptiske til lemlestelse, det være seg kjønnslemlestelse eller de eksemplene vi får kjennskap til om amputasjoner av armer og/eller bein som straff for tyveri og annen synd. Én ting er å skjære bort et sykt eller skadet bein eller arm, noe som smerter og er ute av funksjon. En annen ting er å skjære bort et godt fungerende lem. Det er grusomt, umenneskelig og nedverdigende.

Tilsvarende grusomt, umenneskelig og nedverdigende kan det være å skjære i godt fungerende familier. Én ting er at familier kan fungere så dårlig at det er riktig og naturlig at den løser seg opp. Én ting er at ett av familiens lemmer kan være til slik belastning at det beste for familiens harmoni og trygghet er å være ham eller henne foruten. En ganske annen sak er det, som straff eller sanksjon, å skjære i en vel fungerende familie og fjerne en far eller mor eller et barn.

Dette skjer, i vårt siviliserte Norge, i fredstid. For å understreke alvoret og for å trekke parallellen til de fysisk amputasjonene, finner jeg det på sin plass å bruke amputasjon som betegnelse.

Les mer her

fredag 4. juni 2010

- Norge bryter barnekonvensjonen

Norge bryter barnekonvensjonen når de sender ut utlendinger med barn i Norge. Det mener Barneombudet som nå vil bringe saken opp i FN.

Barneombudet får ofte henvendelser om saker der far eller mor blir utvist fra Norge, mens barna deres blir værende i landet. Ifølge barnekonvensjonen, som Norge er forpliktet til, skal det svært alvorlige lovbrudd til før småbarnsforeldre utvises. Dette fordi retten til samvær med foreldrene skal vektlegges, og hensynet til barnets beste skal veie tyngst.

Les mer her

Her er FNs anbefalinger til Norge

torsdag 3. juni 2010

- Norge tar ikke kritikk fra FN og Europarådet på alvor

Det mener Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) som arrangerer en demonstrasjon imorgen (denne artikkelen er fra 2005)

Norske myndigheter har i løpet av de siste månedene fått krass kritikk både fra FN sin barnekomité og ECRI (Europarådets diskrimineringskomite) for sin utvisningspraksis av utenlandske foreldre til norske barn, eller utenlandske ektefeller til norske kvinner og menn.

Les mer her

«Skal ikke hvite og mørke få gifte seg?»

Blandingsektepar møter så stor mistenksomhet når de søker familiegjenforening at Organisasjonen mot offentlig diskriminering mener det er snakk om ren diskriminering.

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) er ikke vant til å bli nedrent av etniske nordmenn. I all hovedsak har det vært ikke-vestlige innvandrere som har søkt hjelp fra OMOD etter å ha blitt diskriminert. Det siste året har det forandret seg.
– Vi har en stor økning i henvendelsene fra etnisk norske. Nesten alle sakene dreier seg om avslag på familiegjenforening, etter ekteskap med en utlending, sier organisasjonssekretær Anita Rathore i OMOD.

Les mer her

Normale fremtidsutsikter for vår familie

Vi trenger virkelig en positiv historie her også


"Endelig!! - Familiegjenforening 08.11.2006

Fikk omgjort vårt vedtak i åpen nemd i november og har derfor, omsider, fått vår etterlengtede familiegjenforening. (...)

Vi vet at OMOD i disse dager korresponderer med stortinget og regjeringen om omfanget av problemene mange par / familier har i familiegjenforeningsaker.
De krever at det er viktig å arbeide for at barn og stebarn skal tas med i betraktningen i utvisningssaker, og at hensynet til herboende ektefelle bør veie tungt, tyngre enn i dag, og viktigheten av at det blir tydeligere retningslinjer i loven dersom man mener at barns beste og rett til familieliv, skal ha betydning opp mot innvandringspolitiske hensyn. (...)

Vi vil bare si til alle som sliter med byråkratiet at det nytter å kjempe, Never give up, Never give in!!!"


Les hele på Multikulturelle familiers forening

Familieliv i motvind

Dei har vore gifte i snart eitt og eit halvt år, men veit enno ikkje når dei kan kjenna seg trygge på at dei får lov til å leva i lag i Noreg.

Dei møtte kvarandre for snart tre år sidan, og vart kjærastar, Ann Kristin Arebi Haugen (37) og Muneer Arebi Haugen (39) frå Libya. I november 2003 vart det norsk kyrkjebryllaup, gullringane hadde Ann Kristin kjøpt alt eit år tidlegare. Muneer har blitt ein av familien, ein «andre far» som Benjamin (10) og Alexander (13) set stor pris på. Også svigermor Magnhild Haugen, som er på besøk hos familien på Teisen i Oslo, er glad for å ha fått Muneer inn i familien.

Les mer her

mandag 31. mai 2010

Siv Jensen støtter Navrud-saken

I går kveld engasjerte Siv Jensen seg i Navrud-saken. Hun skrev dette på sin Facebook-profil:

Siv Jensen: "UDI burde heller anstrenge seg for å få kastet ut alle kriminelle ulovlige asylsøkere, fremfor å plage Filipinske Laila som jobber, betaler sin skatt og er godt integrert."

Til nå har uttalelsen fått 121 kommentarer og 857 liker dette.
Så nå får vi se hva pressen sier til dette. Politikerne skal jo ikke gå inn i enkeltsaker. Dette er stort!

Foto: Privat

Svar fra Ole Kristian til Siv Jensen:

Ole Kr Navrud : Tusen, tusen takk Siv, Din uttalelse betydde enormt mye for Min familie og meg, håper innderlig at det vil skje noe raskt fremover. Mvh Ole Kr Navrud

Laila og Kent Oscar får bli i landet inntil videre

Utlendingsnemnda har bestemt seg for å se på saken til Laila Navrud på nytt.

Utlendingsnemnda har utsatt utsendelsen av Laila Navrud og hennes seks måneder gamle sønn.

– I praksis betyr det at Laila og sønnen kan bli i Norge til det kommer en endelig avgjørelse i saken, sier familien advokat, Arne Seland til TV2 Nyhetene.

Utlendingsnemnda kan ikke si hvor lang tid det vil ta å gå gjennom saken på nytt, men Seland håper saken har høy prioritet.

Les mer herOle Kristian Navrud med sønnen Kent Oscar. Foto: Privat