tirsdag 14. september 2010

Gjenopptar berostilte utvisningssaker

Regjeringen har nå foretatt en varslet endring av utvisningsbestemmelsen for utlendinger som har barn i Norge. UNE gjenopptar nå behandlingen av saker som ble stilt i bero i påvente av ny forskrift.

Statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Knut Storberget varslet i juli at utvisningsreglene vil bli endret slik at det skal mer til for å utvise en utlending som har barn i Norge. Som følge av Justisdepartementet instruks av 23. juli stilte UNE en del utvisningssaker i bero i påvente av endringer i utlendingsforskriften om utvisning.

Forskriften er nå endret med virkning fra 25. august. Endringen innebærer at utlendinger som hovedregel ikke skal utvises som en følge av at de har arbeidet ulovlig i Norge i en kortere periode. Forutsetningene er at det ulovlige arbeidet har foregått i mindre enn to år, at utlendingen har barn i Norge og skal bo fast sammen med barnet, og at utlendingen fyller vilkårene for familiegjenforening, dvs. at utlendingen faller innenfor den personkrets som har rett til familiegjenforening etter lovens kapittel 6.

Bakgrunnen for endringen er at hensynet til barnets beste skal vektlegges sterkere i slike saker.

(...)

Utlendinger med endelige utvisningsvedtak, må sende inn en søknad om omgjøring av tidligere vedtak for at utlendingsmyndighetene skal vurdere deres sak på nytt etter nye regler.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.