torsdag 23. desember 2010

God jul!Jeg vil ønske deg og dine kjære en varm og god julefeiring. En ekstra stor juleklem og
varme tanker til deg som har mannen din, kona di
eller en av foreldrene dine langt borte denne julen.


onsdag 15. desember 2010

Uheldig signal til resten av verden!

Regjeringen sier nei til en klageordning til Barnekonvensjonen, og svikter dermed barn i land der rettssystemene ikke fungerer.

- Barn har i dag rett til blant annet utdanning og helsetjenester, men i praksis brytes disse rettighetene gang på gang. Dette gjelder også i land som skryter av at de har ratifisert Barnekonvensjonen. En klageordning for barns rettigheter vil kunne legge et press på ulike land til å ta dette på alvor. Derfor er det overraskende og skuffende at regjeringen nå sier at de ikke vil støtte en slik klageordning, sier generalekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

Les mer her

tirsdag 14. desember 2010

- Savnet etter familien er forferdelig

Får ikke familiegjenforening med kone og barn - fordi han er arbeidsledig.

Stig Karlsen og kona har vært gift i 6 år, likevel får han ikke hente familien sin fra Thailand til Norge.
– Det er forferdelig. Helt forferdelig, sier Karlsen.

Stig har ikke jobb - og dagpenger gjelder ikke som varig inntekt - derfor får ikke den arbeidsledige matrosen hente ungene og kona til Norge.

Les mer her

mandag 13. desember 2010

Svar fra Venstre i saken til Trine og Felix Atem

Administrator i "Støttegruppe for lille David sine rettigheter" på Facebook har skrevet et brev til Venstre. Dette er svaret hun fikk:

Takk for e-posten. Takk for at du deler denne historien.

Vi mottar mange henvendelser når det gjelder familiegjenforeningssaker, og i mange tilfeller kan det virke som om utlendingsmyndighetene er mer opptatt av å ”statuere et eksempel” enn å ta konkrete hensyn. Det er utrolig viktig for politikere å høre historier om hvordan utlendingsmyndighetene utøver sitt skjønn. Venstre har en bunke med henvendelser over folk som klager over lang saksbehandlingstid, dårlig service eller uforståelige avslag av utlendingsmyndighetene. Selv om vi ikke har noen vedtaksmyndighet i enkeltsaker, kan vi utøve politisk press på lovgivingen der den viser seg å være urimelig . Det er ofte en tidkrevende prosess. Etter det dårlige valget i fjor, er det bare Trine Skei Grande og Borghild Tenden som representerer Venstre på Stortinget. Arbeidskapasiteten er derfor vesentlig redusert. Jeg håper du har forståelse for dette.

Vi i Venstre mener at det norske regelverket og behandlingen av søknader om visum og opphold i Norge ikke er tilpasset den nye virkeligheten. Det er jo ikke overraskende at flere og flere norske statsborgere får venner eller finner seg livsledsagere i andre land enn Norge. Vi oppholder jo oss stadig mer utenlands. Vi skal arbeider videre for at det skal bli lettere å få visum til Norge, at saksbehandlingstiden blir kortere og at antallet visumpliktige land reduseres. Det er dessuten alltid vondt å høre at barn adskilles fra sine foreldre på grunn av treg eller urimelig saksbehandling. Slik burde det ikke være. Det er beklagelig at Barnekonvensjonene brytes på flere punkter i saken deres. Selvfølgelig er det alvorlig at et barn fratas kontakt med sin far, spesielt med hensyn til barnets lave alder. Relasjonstilknytning er utrolig viktig i barnets første leveår, og når UDI ikke kan garantere gjenforening innen kort tid mener vi i Venstre ”barnets beste” bør være sterkt førende for vedtak som fattes. Det er ikke noe annet enn beklagelig at det ikke har skjedd i den nevnte saken.

Nestlederen i venstre, Helge Solum Larsen, har uttalt seg til NRK på vegne av saken. Det kan du lese her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7415604

Igjen takk for at du deler historien med oss. Vi lover å ta den med oss videre i vårt arbeid for en mer human innvandrings- og asylpolitikk. Vi har flere ganger stilt spørsmål vedrørende familiegjenforening i Stortinget, og kommer til å følge med på saken videre.

Camilla Hille
Hospitant i Venstres stortingsgruppe

Familiefar får bli inntil videre

Felix Atem fra Kamerun får bli i Norge til søknaden om familiegjenforening er behandlet.

Det har Utlendingsdirektoratet bestemt.

– Dette er en lettelse for min klient og familien hans, sier advokat Karianne Tilseth Berg som representer Felix Atem i Trondheim.

(...)

UNE avviser kritikk
Både Venstre og Arbeiderpartiet har tidligere kritisert avgjørelsen i UNE om å sende Atem ut og viser til at barnets beste skal telle mye.

Men nemdleder Wenche Gran avviser at UNE ikke følger loven.

– Hvis de synes reglene de lager er gale får de gå inn i sitt eget regelverk og gjøre noe med det, sier Wenche Gran.

Les mer her

– Det er barna som blir straffet

Venstre mener det er feil av Norge å sende utenlandske fedre ut av landet.

Flere utenlandske fedre risikerer å bli kastet ut av Norge, selv om de har giftet seg og fått barn med norske kvinner.

I forrige uke fortalte NRK om Felix Atem som kom til Norge fra Kamerun for seks år siden. Siden den gang har han rukket å gifte seg og få barn, samtidig som norske myndigheter nekter ham familiegjenforening.
Nå mener Utlendingsnemnda at Atem må ut av landet for skrive en søknad om å få leve med sin norske kone og barn. Det blir helt feil, synes Venstre.

– Her er det jo barna som fort vil bli de absolutt straffede parter i forhold til noe som de er totalt uskyldige i. Slik kan vi rett og slett ikke ha det i Norge, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen.

(...)

– Vi kan ikke føre en politikk der vi straffer barn for foreldres valg. Det må være slik at vi gir barn selvstendige rettigheter, og i saker som denne er det helt åpenbart at det vil være det beste for barna å få lov til å leve sammen med sine foreldre, argumenterer han.

Må holde kontakt med barna via telefon

I Trondheim risikerer flere utenlandske fedre å bli kastet ut av landet, det til tross for at de har stiftet familie og fått barn med norske kvinner. Myndighetene mener fedrene kan ta vare på kontakten med barna via brev og telefon.

– Det står i vedtaket at det er nok med én omsorgsperson. Det er slik de mener det skal være, sier Trine Merete Fjelstad som er gift med Felix Atem fra Kamerun.

Det har vært mye byråkratisk ordveksling helt siden Atem kom til Norge for seks år siden.

Han kom uten pass og søkte asyl. Han fikk avslag på søknaden, giftet seg i 2007 og fikk barn. Men han får ikke familiegjenforening.

Les mer her


Faksimile fra Nrk