onsdag 7. juli 2010

Innvandringspolitiske hensyn viktigere enn barnas rettigheter?

I norsk utlendingsforvaltning i dag er det slik at innvandringspolitiske hensyn kan veie tyngre enn barnekonvensjonen og EMK ( Europeiske menneskerett Konvensjon). Praksis fra UNE og UDI bekrefter dette. Barn og familiers rettigheter tilsidesettes. Foreldre og ektefeller til norske borgere utvises av landet uten at de har forbrutt seg på straffeloven. Deres forbrytelse er i verste fall at de i løpet av sin tid i Norge har oppgitt feil identitet før den riktige. Praksis i dag synes vilkårlig. Noen får opphold, andre får det ikke.

FNs barnekomite kritiserer norske myndigheter for sin utvisningspraksis. De har levert merknader til Norges 3. rapport om oppfølging av Barnekonvensjonen og ber innstendig om at norske myndigheter endrer sin praksis. Komiteen ber partene at det å å sikre barnets beste er et hovedanliggende når det skal fattes vedtak om utvisning av barnets foreldre.

Norske myndigheter ignorerer den krasse kritikken fra FN's Barnekomité. I tillegg ignorerer de kritikk fra Europarådet.
ERCRI - (Den Europeiske kommisjon mot rasisme og intoleranse) ber norske myndigheter sikre retten til privat- og familieliv.

HVA VIL DEN NYE REGERINGEN GJØRE MED DETTE?

I dag utvises foreldre dersom de på et tidspunkt oppga feil identitet. Er det i tråd med allmen rettsoppfattning at norske myndigheter kan skille foreldre og barn i 5 år eller mer fordi man av ulike årsaker, redsel kan være en, har oppgitt feil id ved ankomst til Norge. Vi har sett eksemler på saker der UNE konkluderer med at det å ha barn i Norge ikke vurderes som særlig tilknytning til riket, selv om samværet er dokumentert. Hvordan skal man forklare et barn at Norge ikke anser at hun gir grunnlag for at pappa/mamma har tilknytning til riket?

UNE,s argument er at vi må utvise de som har kommet på feil identitet for å sende sterke signaler til "lykkejegere".

Det gjør de foreksempel ved å utvise en far til en 2 år gammel jente, som er gift og bor med barnets norske mor og har hovedansvaret for barnet mens mor er på jobb.

DETTE ER EN FORFERDELIG BEHANLING AV MENNESKER SOM FÅ ER KLAR OVER SKJER I NORGE. DET ER OGSÅ DISKRIMINERING PÅ HØYT NIVÅ SOM SKAPER EKSKLUDERING ISTEDET FOR INKLUDERING I INTEGRERINGSPOLITIKKEN. DET SKAPER HAT OG HARME FOR DE SOM OPPLEVER DETTE. DE LANGSIKTIGE KONSEKVENSER DET VIL GI DE BARN OG FAMILIER SOM OPPLEVER DETTE, ER GANSKE SÅ SIKKERT IKKE OPPLØFTENDE.

Mvh Multikulturelle-familier

3 kommentarer:

 1. Men hvorfor skal skattepengene mine gå til å brødfø en lykkejeger som kun vil sitte hjemme og sutte på sosialkontorets patte?

  SvarSlett
 2. Oj sann! Var ikke det å dra absolutt alle over en kam? Det finnes både nordmenn og innvandrere som er late og som syns det er veldig lettvint med sosialpenger. Men det finnes ikke mange av de. De fleste av oss har en stolthet som gjør at vi ønsker å klare oss selv.

  Bare fordi du er fra et annet land betyr ikke at du ønsker og sitte hjemme og motta sosialpenger. De jeg kjenner ønsker virkelig arbeidstillatelse slik at de kan selv tjene penger til livet. Og har de arbeidstillatelse jobber de steinhardt fra morgen til kveld. Ofte i jobber som er lite betalt og som nordmenn ikke ønsker.
  Jeg tror man skal være forsiktig med å stemple alle likt. Alle er forskjellige!

  SvarSlett
 3. ja.jeg syns politikeren blåser i barnasrettigheten..ja,,barna bor aleina her med bare moren sin men får ikke pappaen sin,,vet dere hva det er ikke aller som faktis sitter hjemmar og får sosialhjelp nei..det er ikke aller problemen er at man får ikke jobb så ført i norge på grunn av bakrunnen når du søker jobb dei arbeidgiveren ser på bakgrunen din hvis du er fra utlandet da er det slutt ,,kan ikke får arbeid hos dei helt utrulig det har jeg opplevd selv..

  SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.