mandag 10. mai 2010

Barns rettigheter i utvisningssaker

Her er en uttalelse fra Barneombudet om barns rettigheter i utvisningssaker

Barneombudet får jevnlig henvendelser om barns rettigheter i utvisningssaker. Nedenfor følger en uttalelse om barns rettigheter i disse sakene. Uttalelsen omhandler barnets beste, barnets rett til å bli hørt og barnets rett til familieliv, og kan være relevant også i andre typer saker.

Barnekonvensjonen er gjennom inkorporeringen i menneskerettighetsloven blitt en del av norsk rett, og ved en eventuell motstrid vil konvensjonens bestemmelser gå foran annen norsk lovgivning. Barnekonvensjonen har flere bestemmelser som er av betydning for barn som har en forelder som kan bli utvist, hvorav bl.a. prinsippene om barnets beste og barnets rett til å bli hørt er sentrale.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.