mandag 10. mai 2010

FNs anbefalinger til Norge

FNs komité for barns rettigheter med konkluderende observasjoner om Norge.

I sine "concluding observations" gir komiteen konkrete anbefalinger om områder der Norge bør gjøre mer for å sikre barns rettigheter. (...)
  • Norge bør i større grad sikre at barnets beste er vurdert i alle saker som omhandler barn. Komiteen nevner spesielt utlendingssaker og samværssaker.


Les alle punktene Barneombudet trekker fram

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.