tirsdag 18. mai 2010

Styrking av barns rettigheter over landegrensene

Arbeidsdepartementet foreslår lovendringer for å styrke behandlingen av bidragssaker over landegrensene. Endringene er tilpasninger til en ny Haag-konvensjon på området.

– Den nye konvensjonen gir konkrete pålegg til medlemsstatene om administrativt samarbeid. Dette vil styrke fastsettelse og innkreving av bidrag over landegrensene. Vi bør unngå at barn blir rettløse fordi bidragspliktige bor i et annet land, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Endringene innebærer økt adgang til å gi opplysninger om partene i en bidragssak til myndighetene i andre konvensjonsland. Videre foreslås en ordning for godkjenning av private bidragsavtaler, slik at de kan innkreves etter konvensjonen. Dette er ikke mulig etter de eldre Haag-konvensjonene.
"Enslige småbarnsforeldre opplever å bli nektet overgangsstønad og utvidet barnetrygd mens ektefellen er utvist i opptil 5 år, uten evne til å betale bidrag. I tillegg blir de fortalt at dersom de mottar bidragsforskudd fra Norge, må alt betales tilbake etterpå, selv om bidragsevnen er lik null.

Har den utviste ektefellen gjeld til Norge (pga bidragsforskudd), får h*n ikke komme tilbake til Norge før gjelden er betalt. NAV har en stor jobb å gjøre for å lære opp de ansatte til å gi riktig hjelp til de som trenger det og ikke minst har krav på det!

Mennesker havner på sosialen på grunn uvitende NAV-ansatte...."
Kommentar av Greta Moland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.