søndag 9. mai 2010

Diskriminerer norske barn

- Norske myndigheter diskriminerer barn med utviste foreldre.

Det mener Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD).

De siste årene har OMOD hatt en økning i antall henvendelser fra familier der mor eller far er utvist av landet, og barna blir værende i Norge.

- Disse barna det er snakk om er norske statsborgere, men likevel opplever vi at myndighetene diskriminerer de. Det virker som det er ett sett regler som gjelder for barn med utviste foreldre, og ett annet for andre norske barn, sier Anita Rathore i OMOD. (...)

- Barneministeren har fokusert mye på hvor viktig det er at far er tilstede under barns oppvekst, og som et resultat av det blant annet forlenget pappapermisjonen. Men hva med barna som har utviste foreldre? Bør ikke de ha samme rettigheter? Er ikke farsrollen like viktig? Hvorfor er det greit å si at disse kan vokse opp uten en far?, spør hun retorisk. (...)

Norge har forpliktet seg til barnekonvensjonen som sier at skal hensynet til barnas beste alltid skal veie tyngst i utvisningssaker, og at det må grove forbrytelser til for å utvise en småbarnsforeldre.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.