onsdag 26. mai 2010

Bønnfaller Manuela Ramin Osmundsen

Innvandrerrådet ber barne- og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen stanse utvisningen av en tobarnsfar.

Vi vet at barna og deres far har sterk tilknytning til hverandre. Utvisningen vil ryste familien til de grader. Det vil kunne få alvorlige ettervirkninger, advarer leder for Drammen Innvandrerråd Ali Duymaz. (...)

Utvisningen er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen og FNs barnekonvensjon, som fastholder barns rett til stabilt og varig samvær med sine foreldre, påpeker Duymaz.

Manuela Ramin Osmundsen sier hun ikke kan kommentere enkeltsaker, men hun lover å se nærmere på de prinsipielle siden ved Moke Mutulu-saken.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.