onsdag 19. mai 2010

Egne regler for utenlandske statsborgere som har barn i Norge

  • Dersom du har barn i Norge, vil du som hovedregel ikke bli utvist på grunn av ulovlig opphold i Norge i mindre enn to år. Du må enten bo fast sammen med barnet eller ha tilstrekkelig samvær med barnet ditt etter barneloven. (Vanlig samværsrett er en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jule- eller påskeferie). Du må også fylle vilkårene for å få oppholdstillatelse. Du kan likevel bli utvist dersom barnet kan følge med deg tilbake til hjemlandet ditt, eller dersom du har brutt plikten til å søke fra hjemlandet.

  • Dersom du har barn i Norge, vil du som hovedregel ikke bli utvist med varig innreiseforbud på grunn av straffbare forhold. Du må enten bo fast sammen med barnet eller ha tilstrekkelig samvær med barnet ditt etter barneloven. Vanlig samværsrett er en ettermiddag i uken, annenhver helg, 14 dager i sommerferien, og jule- eller påskeferie. Du kan likevel bli utvist med varig innreiseforbud dersom du har begått grove og/eller gjentatte lovbrudd, eller dersom barnet kan følge med deg tilbake til hjemlandet ditt.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.