onsdag 19. mai 2010

Vern om barnekonvensjonen og retten til familieliv

Vern om barnekonvensjonen og retten til familieliv i norsk utlendingsforvaltning! FN og Europarådets kritikk må få følger for praksisen i Norge. Flere organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, har skrevet et opprop til innvandringsansvarlige i regjeringspartiene, likestillingsministeren, integreringsministeren samt direktørene i Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet. Oppropet skal overleveres 23.november (2005).

(...)

KRAV 1: Når man har inngått ekteskap i Norge med norske myndigheters velsignelse under sin rette identitet, så må dette gi grunnlag for et positivt vedtak i familiegjenforeningssøknad. Foreligger det forhold som tilsier utvisning så må vigselsmyndigheter gjøres oppmerksom på dette og ta det med i en vurdering i forkant av inngåelse av ekteskapet. Etter ekteskapsinngåelse må det foretas en selvstendig vurdering av familiegjenforening basert på ekteskapet.

KRAV 2: Barnekonvensjonen må få en sterkere stilling i norsk utlendingsforvaltning enn hva tilfellet er i dag. Ved utvisningsvedtak må barns beste være det avgjørende moment.

Organisasjonene bak kravene:

 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Norsk Folkehjelp
 • Agenda X
 • Antirasistisk senter
 • Afrikan Youth in Norway
 • Human Etisk Forbund
 • Den norske kirke
 • SEIF
 • LNU (støtter krav om barnekonvensjonen)
 • Mira
 • Redd Barna

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.