torsdag 3. mars 2011

Brev til Utlendingsnemnda angående saker som berører barn

Barneombudet har i et brev til Utlendingsnemnda (UNE) stilt flere spørsmål angående saker som berører barn.

Barneombudet får mange henvendelser angående oppholdstillatelse for barn. I flere av disse sakene foreligger det uttalelser som sier at en utsendelse vil medføre alvorlige konsekvenser for barnets fysiske eller psykiske helse.

Til tross for dette får mange av disse barna avslag på søknad om oppholdstillatelse.

På bakgrunn av disse henvendelsen har Barneombudet skrevet et brev til Utlendingsnemnda (UNE), som behandler klager på avslag truffet av Utlendingsdirektoretet (UDI).


Les mer her (Gammel artikkel, 2008)

Les svaret fra UNE her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.