onsdag 16. mars 2011

Til panelet i debatten "Utvisning - En nødvendighet?"

Hei!

Onsdag 23. mars arrangerer Juss-Buss en debatt på Frokostkjelleren. Debatten omhandler tema utvisning. Jeg leste på invitasjonen at du er med som paneldeltaker og jeg sender deg derfor denne mailen.
  • Er utvisningspraksisen for streng eller burde den være strengere?
  • Hvilken betydning bør hensynet til barn som blir adskilt fra sine foreldre ha?
  • Står utvisningsinstituttet i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen?

Dette er spørsmål jeg er veldig opptatt av da jeg sitter igjen alene med en sønn på to år, mens mannen min og far til barnet er utvist til Irak.

Jeg har derfor startet bloggen “Kampen mot UDI”. Dette er en blogg som skal være med på å sette lys på UDIs handlinger i familiegjenforeningssaker, og da spesielt i saker som omhandler barn. Barnekonvensjonen og menneskerettighetene blir i sak etter sak oversett og innvandringspolitiske hensyn går foran.

På denne bloggen samler jeg personlige historier og nyheter som dreier seg rundt dette med familiegjenforening der familier blir splittet av UDI/UNE eller familier som står i fare for å bli splittet og som lever under utvisningstrusselen.

Jeg håper du tar deg tid til å lese litt om hva utvisning kan gjøre mot familier som blir amputert. Vi er mange som lever i denne forferdelige situasjonen.

Jeg tror det kommer til å bli en spennende og interessant debatt.


Vi sees der!


mvh,

Siv Lilleberg Amin

Bloggen “Kampen mot UDI
Facebookgruppen “Kampen mot UDI


Denne mailen har jeg sendt til alle de som skal sitte i panelet på debatten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.