lørdag 5. mars 2011

Domstoler i strid med FN

LANDINFO - ET MEKTIG ORGAN. I utlendingssaker følger Norge FN-sporet. Men norske domstoler ignorerer FNs anbefalinger - basert på vitnemål fra Landinfo - en instans i utlendingsforvaltningen som er meget innflytelsesrik, men ukjent for de fleste.

Enkelte rettsavgjørelser fra det siste året stiller spørsmål ved om saksøkere i utlendingssaker får rettferdig behandling i norske domstoler, og om norsk rettspraksis er i strid med våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.Problemet er at dommere i utlendingssaker synes å basere sine avgjørelser ukritisk på vitnemålet til Landinfo, en etat innenfor utlendings- og asylforvaltningen. Dette fører til at norsk rettspraksis er på kollisjonskurs, ikke bare med menneskerettighetsorganisasjoners vurderinger, men også med FN.


Les mer her

(Gammel artikkel, 2006

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.