søndag 6. mars 2011

UNEvnelige forbindelser?

Landinfo: Ukjent for de fleste er Landinfo en sentral premissleverandør til UDI og UNE, og dermed en meget innflytelsesrik instans i utlendingsforvaltningen. Administrativt er de underlagt UDI, og er faglig uavhengige fra UDI og UNE. Eller...?

(...)

Til tross for nederlagene mot Advokatforeningen ser ikke Nemnda ut for å lære. “De vrir seg unna, gang på gang. De tar ikke tapene inn over seg, men fortsetter i samme spor,” sier Humlen.

Problemet er at UNE skaper sin egen praksis og dermed presedens. Etter hvert som tvilsomme vedtak sklir igjennom systemet uten at “pro bono” advokater har klart å få stanset dem rettens vei, dannes viktig beslutningsgrunnlag for nye UNE-vedtak. Slik kan UNE gi nye saker “individuell” behandling på en rask og effektiv måte, ved at de kjapt sammenlignes med tidligere vedtak ("Likhet for loven!"), før det store, røde AVVIST-stempelet lander på søknaden med et dunk. Så over til neste saksnummer…

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.