lørdag 5. mars 2011

Udlændingepolitikken er under pres fra EU

EU-ret vil gøre det nødvendigt at gennemføre betydelige ændringer i dansk udlændingepolitik.

Der er igennem de senere år kommet en række domme fra EU-domstolen, som har handlet om tilfælde, hvor en unionsborger, dvs. en statsborger i et EU-land, har fået problemer med hensyn til familiesammenføring og opholdstilladelse.

(...)

Generaladvokaten fastslår i sit forslag til afgørelse, at EU-retten allerede anerkender den grundlæggende ret til beskyttelse af familielivet, og henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg har fastslået, at en person kun kan fjernes fra sin familie, hvis det påviseligt er nødvendigt i et demokratisk samfund, dvs. at det skal være berettiget ud fra tvingende samfundsmæssige hensyn og navnlig stå i et rimeligt forhold til det forfulgte formål.

Hun fremhæver endvidere, at beskyttelsen af grundrettighederne ifølge EU-domstolens praksis også omfatter tredjelandsborgere, som er familiemedlemmer til en unionsborger, at rettighederne også kan påberåbes, selv om det familiemedlem, der får påbud om at forlade landet, ikke opholder sig lovligt dér, men at personer kan udvises på basis af risiko for den offentlige orden og sikkerhed.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.