søndag 6. mars 2011

– Ikke forbudt å ta innenrikspolitiske hensyn i asylsaker

Utlendingsnemnda, UNE, skal vurdere de innenrikspolitiske konsekvensene av et vedtak når de behandler asylsøkere, bekrefter statssekretær Pål K. Lønseth.

– Barnekonvensjonen sier for eksempel at vi skal legge vekt på barnets beste, men den forbyr oss ikke å samtidig ta innenrikspolitiske hensyn, forklarer statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet.

– Dette er et legitimt hensyn UNE skal ta, det ligger nedfelt i lovverket. Fra tid til annen vil innenrikspolitiske hensyn være avgjørende for utfallet av en sak, presiserer Lønseth.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.