torsdag 24. mars 2011

Løse påstande om EU-Domstolen

At påstå, som Hjalte Rasmussen igen og igen gør det, at EU-Domstolen er aktivistisk og uden respekt for medlemslandenes suverænitet, er en vidtgående påstand uden grundlag i virkeligheden.

Som så ofte før hævder professor, dr. jur. Hjalte Rasmussen, at EU-Domstolen er aktivistisk, og at den overtræder sine beføjelser. Det er der ikke generelt basis for at sige, men selvfølgelig kan en dom fra tid til anden falde ud, så det i hvert fald ser sådan ud. At det ser sådan ud, er dog ikke det samme som, at en dom faktisk går for vidt i forhold til de beføjelser, der er overladt til EU.

I den aktuelle dom i Zambrano-sagen, hvor EU-domstolen slog fast, at unionsborgerskab indebærer, at medlemslandene ikke må anvende foranstaltninger, der reelt fratager unionsborgere den effektive nydelse af kerneindholdet af unionsborgerskabet, dvs. retten til at opholde sig i EU, er der heller ikke tale om, at Domstolen overtræder sine beføjelser.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.