lørdag 26. mars 2011

Oppleves som straff

Standpunktene var mange og meningene delte under en debatt om utvisning.

Interessen var stor da Juss-Buss onsdag den 23. mars arrangerte debatten "Utvisning- en nødvendighet?".

Panelet bestod av Michael Tetzschner (H), Heikki Holmås (SV), statssekretær i Justisdepartementet, Pål K. Lønseth, Cecilie Schjatvet, leder av ICJ-Norges fagutvalg for humanitær- og flyktningerett og Arild Humlen leder av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett.

En av spørsmålsstillingene i debatten var hvorvidt for den som blir utvist oppleves utvisningen som mer eller like inngripende som straff, siden mange som utvises har vært her i en årrekke og har sterk tilknytning til Norge gjennom familie, arbeid og barn.

Les mer her

Foto: Siv Lilleberg Amin

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.