tirsdag 7. juni 2011

UDI og vektleggingen av barnets beste.


Vi hører gang på gang i fra UDI og Regjeringen sin side at rettighetene til barna er bltt betydelig styrket de siste 20 årene. Men hvor reel er den styrkingen de henviser til?

Medlemsmassen vår i Barnestemmene kan ikke gå god for dette utsagnet. De opplever at staten på daglig basis overser hensynet til barnets beste til fordel for innvandringspolitiske hensyn. Dette gjenspeiler seg også klart i uttalelsene til Jonas Gahr Støre i forbindelse med det pågående arbeidet i menneskerettighetsrådet for å opprette et eget klageorgan for barn.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.