mandag 31. januar 2011

Kirstens historie

Etter snart 10 år med lovlig opphold i Norge velger UDI å trekke tilbake oppholdstillatelsen og kaste ham ut av landet, pga misforståelser med politiet og UDI, og litt flisespikkeri fra UDI.

Det blir jo veldig trist for oss alle å bli skilt på den måten, vi to etter å ha bodd på samme adresse snart 4 år, trist for han og sønnen som har hatt nært og godt forhold i 7 år !!

I vedtak fra UDI står det følgende:" For å få fortsatt oppholdstillatelse må søker ha oppholdt seg i Norge med tillatelse siste året, søkeren må ha samvær med barnet en ettermiddag pr uke samt hver annen helg. Vilkårene for denne bestemmelsen er ikke oppfylt. Vi viser til at søker ikke har hatt gyldig oppholdstillatelse siste året".

Takke faen for det, har jo snart ventet 2 år på svar på søknaden, og så kommer et sånn dustesvar. Hvor skulle han få oppholdstillatelse fra om ikke fra UDI?? Får man det på Narvesen eller?? og han HAR jo hatt samvær med sønnen siste året, men hva mener UDI? at han ikke hadde samvær fordi de aldri gadd å svare på søknaden

Hans 7 år gamle sønn som tydeligvis ikke har de rettigheter andre barn er beskyttet av iflg FN's barnekonvensjon.

Norge utviser hvert år foreldre på grunn av brudd på utlendingsloven, misforståelser, saksbehandlingsfeil og språkproblemer.

Norge har signert FN's barnekonvensjon som er inkorporert i Norsk Lov, og som går foran Norsk Lov når den gir de beste betingelser for barna. Likevel utvises barneforeldre der barnekonvensjonen blir tilsidesatt for utlendingsloven.

Barnekonvensjonen sier:

9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.

10. GJENFORENE FAMILIEN Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre.

12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.

I punkt 9 sies det at barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, hvordan har de vurdert at det er til beste for sønnen at faren blir utvist? Hva er begrunnelsen? Hvordan skal barnet ha regelmessig kontakt med faren etter dette?

Utvisning skal ikke skje dersom det ikke er alvorlige tilfeller som narkotika, ran, grov vold ol som ligger til grunn. Sakene skal behandles på en positiv, rask og human måte - det ble jo ikke en positiv behandling, rask? tok bare 1 år og 7 mnd og behandle, og hva er humant med vedtaket - ikke er han kriminell, terrorist eller narkoman heller, så hva er problemet UDI?

Barna har rett til å uttale seg,og barnets mening skal tillegges vekt, men UDI kontaktet aldri sønnen for å spørre hva som er til beste for ham.

Hvem sier at det er bedre å vokse opp med bare en forelder, at samboere må skille lag, ekteskap oppløses bare pga. byråkrati og trangsynte saksbehandlere...

1 kommentar:

  1. Mye av alt dette kunne antagelig vært unngått om de tok seg tid til å snakke med folk, ansikt til ansikt. Har de spørsmål, så kan de spørre den det gjelder og få svar. Men neida, det vil de ikke og så blir det bare rot og feiloppfatninger av det hele.

    Ellers har jeg begynt å forstå hvordan de tenker når det gjelder disse konvensjonene; de gjelder bare egne statsborgere anser de, og dermed blir asylsøker, flyktninger og papirløse og folk som søker familiegjenforening i praksis rettsløse ikke-mennesker.

    Absurd!

    SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.