torsdag 20. januar 2011

– Norge har en streng asylpolitikk sammenlignet med andre land

– I Norge låser man seg for mye til regelverket uten å se hver sak individuelt, jussprofessor Kristian Andenæs.

Ifølge Andenæs, som er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, er det ikke selve regelverket som gjør at han mener Norge har en strengere asylpolitikk enn flere andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

(...)

Norsk praksis mener han er «firkantet».

– Regelverket åpner for at man kan bruke skjønn og tillegge sterke menneskelige hensyn vekt. I Norge brukes det imidlertid i veldig liten grad. Det legges for liten grad på individuelle trekk, sakene sees ikke hver for seg, sier Andenæs.

Les mer her

Faksimile NRK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.