onsdag 20. april 2011

Flere Navrud-saker?

Utvisningssaken til filippinske Laila Navrud fikk i sommer politikerne til å endre utlendingsforskriften, slik at hovedregelen nå er at det ikke lenger skal utvises ved ulovlig arbeid under to år, når utlendingen har barn i Norge og fyller vilkårene for familiegjenforening. Men det er ikke foretatt tilsvarende liberalisering for utvisning som følge av andre brudd på utlendingsloven – eller brudd på straffeloven.

Av Terje Sjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda (UNE)

I et demokrati må det være politikere med et folkevalgt mandat som bestemmer hvor strengt eller imøtekommende samfunnet vårt skal være overfor utenlandske statsborgere med ønske om å bo i Norge. Dette gjelder naturligvis også reglene om utvisning, det vil si forbud mot å reise inn i riket, for utlendinger som har barn i Norge.

Forskriftsendringen, som enkelte har kalt ”Lex Navrud”, innebærer en liberalisering for utlendinger med barn i Norge, dersom deres brudd på utlendingsloven er mindre enn to års ulovlig arbeid. Men regelendringen gjelder ikke utlendinger med tilsvarende familiær tilknytning til Norge, dersom deres brudd på utlendingsloven i stedet er for eksempel tidligere oppgitt uriktig identitet, bruk av falske dokumenter eller ulovlig opphold eller arbeid utover to år.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.