torsdag 14. april 2011

Vern om de glemte barna?

Kjære Audun Lysbakken,

Det er med glede jeg ser du er opptatt av å verne om barn.

Det er med glede jeg ser du er opptatt av at barn har det best med sin familie, om familien gir god nok omsorg.

Det er med glede jeg ser du er opptatt av at barn skal ha en nær kontakt og relasjon med fedrene sine og anbefaler "pappa permisjon" og liknende.

Det er derfor jeg undrer sterkt over at du ikke er opptatt av å verne om alle barn i vårt velferdsland? Og opptatt av at alle barn skal kunne leve, få omsorg, føle tilhørighet til og tilknyttes begge sine foreldre?

Norge har utvist utlandske menn og kvinner, og fratatt så mange retten til å leve med sin familie. Utvisning er pr dags dato eneste reaksjon dersom man har brutt utlendingsloven noe som i seg selv er en alt for kraftig reaksjon sett i forhold til hvilke brudd de har begått.

Fedre og mødre blir nektet opphold og utvist i fra 2-5 år og noen på livstid. Dette resulterer i ufrivillige splittelse av familier og barna mister en av sin omsorgspersoner.

Mange barn blir fratatt sine fedre og mødre for store deler av sin barndom, en tid de ikke kan få tilbake..... En tid som er for evig tapt.

Audun, du var i den heldig situasjon for ikke så lenge siden å bli far. Du gikk ut i pappapermisjon. Du og ditt barn kunne hver dag og kan fortsatt nyte hverandre i fulle drag. Gi omsorg, knytte far-sønn-bånd og være nær.

Tenk Audun, om du en dag fikk beskjed om at ikke skulle få se ditt barn på 5 år eller mer?

Tenk Audun, om du ble fratatt din åpenbare rett til et familieliv og privatliv slik EMK faktisk skal sikre oss overfor slike inngripen?

Tenk Audun, om noen skulle bryte ditt barns rettigheter via brudd på Barne-konvensjonen og FN-Konvensjonen?

Hadde du da reagert?

Det finnes barn i dette land som lever under fattigdomsgrensen da mor mister rett til overgansstønad, barnetilsyn og utvidet barnetrygd, og ikke kan ta i mot sosial hjelp. Dette ene og alene for at mor sees ikke på som eneforsørgende mens far er utsendt eller nektet opphold!?? Dersom mor skulle skille seg fra far, så ville de bli nektet gjenforening og splittet opp familien for evig tid.

Mødre må nekte sine barn å gå i fødselsdagsselskap til venner da pengene ikke strekker til. Mødre må snu og vende på kronene for å ha mat på bordet hele måneden!

Jeg var i går hos en av disse ufrivillige splittede familiene. En vakker gutt på nettopp fyllte 2 år lekte rundt bena våre. En mor som viste meg et av mange familiefoto av de tre før han måtte reise for ca 1 år siden. Det vrengte seg i hele meg når hun sa :"dette var det siste bildet før han dro"

Kan du forestille deg hvordan ditt barn ville hatt det dersom du kun fikk kysse ditt barn god natt via et kamera på skype og en datamaskin?

Kan du Audun som Barne-, likestillings og inkluderingsminister fortelle meg om dette er å verne om barn? Er dette inkluderende? Og sist men ikke minst er dette å likestille mødre, barn og familier?Skrevet av Hege Anett Dahl
(som en kommentar til denne)En av de splittede familiene på Kampen mot UDI
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.