fredag 15. april 2011

Hva med våre barn?

Skal ikke alle barn vernes om, kjære barneminister? Hvorfor gjelder barnekonvensjonen bare for noen barn? Jeg tar kort for meg noen av punktene.

FNs konvensjon om barnets rettigheter
‑ forkortet utgave

3. TIL BARNETS BESTE Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.
  • Blir barnets beste tatt hensyn til i utvisningssaker? Innvandringspolitiske hensyn går foran i de fleste saker.
4. STATENS ANSVAR Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet.
  • Det er staten som står ansvarlig for hva utlendingsmyndighetene foretar seg. At dere har laget en avtale med UDI/UNE om at politikere ikke skal blande seg inn i saksbehandlingen er vel ikke helt i samsvar med denne rettigheten? Hvorfor ser dere på at Barnekonvensjonen blir neglisjert fullstendig i sak etter sak?
7. NAVN OG STATSBORGERSKAP Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet, og så langt det er mulig, å kjenne til sine foreldre og få omsorg av dem.
  • Å være utvist og borte fra familien din i 2-5 år gir deg vel ikke akkurat sjansen til å gi så mye omsorg eller bli nært knyttet.
9. HOLDE FAMILIEN SAMMEN Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.
  • Er det virkelig nødvendig å utvise en person for små brudd på utlendingsloven? Kan dere ikke sette i gang å finne noen andre reaksjonmåter? Michael Tetzschner sa det så godt i en debatt om utvisning: "Hvorfor bruke meisel når du skal fjerne litt tannstein."
10. GJENFORENE FAMILIEN Søknader om familiegjenforening over landegrenser skal behandles på en positiv, human og rask måte. Barnet har rett til regelmessig kontakt med begge foreldre.
  • UDI/UNE mener at en 10 måneders gammel baby kan holde kontakt via brev og telefon. Gjennomtenkt tror du? Og hvem skal betale telefonregningene til land som Irak, Nigeria, Egypt, Thailand osv…? 14 måneders saksbehandling er vel hverken humant eller rask?
12. Å SI SIN MENING OG BLI HØRT Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.
  • Når skal barna våre bli hørt? Når skal de få si ifra hva de mener om å ha en utvist forelder?
16. RETT TIL PRIVATLIV Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.
  • Utvisning er vel den største innblandingen og omveltningen dere kan gjøre mot en familie. Bryte opp velfungerende familier er brutalt.
18. FORELDREANSVARET Begge foreldrene har et hovedansvar for barnets omsorg og utvikling etter hva som er best for barnet.
  • Hvorfor må jeg da alene ta meg av sønnen vår? Hvorfor kan ikke pappa’n få være med å dele ansvaret?
27. LEVESTANDARD Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten har plikt til å støtte de foresatte.
  • Staten har rett til å støtte de foresatte???!!! Først utviser dere den ene forelderen, slik at vi som sitter igjen har det hele og fulle ansvaret på alle områder i hverdagen. Og så nekter dere oss som sitter igjen retten til stønad til barnetilsyn, overgangsstønad og utvidet barnetrygd. Vi er aleneforsørgere, men vi faller imellom to stoler i regelverket. Vi er gift…. Men aleneforsørger fordi staten har tvangsseparert oss… Mange lever under fattigdomsgrensa grunnet dette. Er det en tilstrekkelig levestandard?

Følges Barnekonvensjonen i utvisningssaker? NEI! Er det riktig at barnas rettigheter bare gjelder noen barn?

Alle barn må vernes om, kjære barneminister. ALLE barn!

Jeg håper du syns det var trivelig å knytte sterke bånd til datteren din under pappa-permisjonen. Det finnes mange utviste pappa’er som virkelig kunne ønske seg den samme muligheten.Skrevet av Siv Lilleberg Amin
(som svar til dette innlegget)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.