torsdag 7. april 2011

Like rettigheter for alle eneforsørgende?!??.....

NAV saksbehandler og tolker Trygde- og Stønadsregelverket slik at eneforsørgende mister rettigheter andre eneforsørgende får. Kan det være slik det var ment? Skal vi akseptere at en gruppe i vårt land med viten og vilje blir diskriminert?

Gifte og samboende partnere nektes overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utvidet barnetrygd (som de med partner i fengsel får dersom dommen er mer enn 6 måneders ubetinget) og bidragsforskudd når partneren er uten bidragsevne. Det praktiseres forskjellig fra Nav-kontorene, noe som gjør at noen samboere får noen stønader mens andre får ingenting. Vi må ha en konsekvent og rettferdig praksis som tar utgangspunkt i hvem som forsørger barna, og ikke om de er gift/samboer


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.