onsdag 16. februar 2011

– Barnet er ikke et sterkt nok hensyn

Loven anser ikke sønnen som viktig nok for at Liliya Statsenko skal få opphold.


I avslaget på oppholdstillatelse skriver UDI at det kan gjøres unntak fra underholdskravet (se også hovedsak) dersom særlig sterke menneskelige hensyn foreligger.

Utlendingsforskriften sier også at menneskelige hensyn skal veies opp mot innvandringsregulerende hensyn. I tillegg opplyser Justisdepartementet at denne nye loven i større grad har fokus på barns rettigheter.

Likevel skriver UDI i brevet til Liliya Statsenko at «det ikke foreligger sterke menneskelige hensyn i forskriftens forstand som gjør at vi kan gjøre unntak (...) i dette tilfellet».

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.