torsdag 3. februar 2011

- Grundig rapport om proforma

Antallet proformasaker som ikke avsløres i Norge er trolig lavt. Det er ett av funnene i en ny rapport som sammenligner arbeidet for å avdekke proformaekteskap i fem europeiske land.

Et ekteskap som er inngått hovedsakelig for å få oppholdstillatelse i Norge regnes som proforma. "Dersom man tar utgangspunkt i (...) at proforma-ekteskap skulle ha en høyere skilsmisserate enn andre ekteskap etter at permanent oppholdstillatelse er innvilget, tyder tallene på at antallet uavdekkede saker er relativt lavt" heter det i rapporten fra konsulentselskapet Econ Pöyry.

- Det å vurdere om et ekteskap er proforma er tidkrevende og vanskelig. Vi skal sikre retten til familieinnvandring samtidig som vi skal hindre at regelverket utnyttes. Funnene i rapporten tyder på at vi gjøre et godt stykke arbeid, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Oppholdsavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.