mandag 21. februar 2011

Ekspertgruppe: Barn og unge som har fått en forelder utvist fra Norge etter brudd på straffeloven

Barneombudet vil starte en ekspertgruppe med barn og unge for å lære mer om deres opplevelser når foreldre eller andre omsorgspersoner utvises fra landet. Barn vet mye om hvordan det er å være barn, og noen barn har erfaringer på helt spesielle områder. Det er viktig at barn og unges opplevelser kommer fram til dem som faktisk kan bestemme - det kan Barneombudet hjelpe med.

Derfor har Barneombudet etablert flere ekspertgrupper. Vi kaller det ekspertgrupper fordi barna som er med er eksperter på et område. Vi har blant annet en ekspertgruppe med barn og unge som har opplevd vold i familien. De barna som er med der, har fortalt oss mye viktig om hvordan det er å være barn og være utsatt for vold. Dette har vi fortalt videre til politikere og andre som bestemmer.

Ny gruppe: Utviste foreldre
Barneombudet ønsker å etablere en ny ekspertgruppe med barn og unge som opplever at en forelder har blitt eller skal bli utvist fra Norge. Det kan også være en annen omsorgsperson, for eksempel en steforelder.
Barneombudet kan ikke hjelpe det enkelte barn i ekspertgruppen med å bedre deres situasjon, men de som er med hjelper til med å få fram viktig informasjon som voksne trenger å høre. Kanskje kan dette gjøre at barn og unge blir tatt mer hensyn til når i saker der utvisning av foreldre fra Norge skal vurderes i framtiden.

Barna bestemmer selv hva de ønsker å si når de møter i gruppa. De som er med i gruppa vil ha taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan fortelle til andre hvem som er med i gruppa og hva de forteller, slik at de kan kjennes igjen.

Hva gjør Barneombudet?
Barneombudet skal:
- si fra når barns rettigheter ikke blir ivaretatt
- komme med forslag til hva man kan gjøre for at barn og unge skal få det bedre.

Barneombudet kan ikke bestemme hvordan ting skal være, men vi prøver å få de som bestemmer til å ta mer hensyn til barn og unges behov og ønsker. Du kan lese mer om Barneombudet på vår nettside www.barneombudet.no

Samarbeid med Foreningen for Fangers Pårørende
Barneombudet samarbeider med Foreningen for Fangers Pårørende (FFP). Det er FFP som vil ha kontakt med foreldrene til barna som er med i ekspertgruppen. De vil også følge opp barna i forkant og etterkant av møtene. Du kan lese mer om FFP på www.ffp.no.

Kontakt oss
Første møte i ekspertgruppen skal etter planen gjennomføres i begynnelsen av mars 2011. Barn som har lyst til å være med eller foreldrene deres kan ta kontakt med Anders Cameron hos Barneombudet på telefon 22 99 39 50 innen 27. februar 2011.

2 kommentarer:

  1. Utrolig bra! Dette liker jeg. Ble helt varm om hjertet<3

    SvarSlett
  2. Dette var en god start! Marianne

    SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.