fredag 4. februar 2011

BARNETS BESTE OG REGULERT INNVANDRING – EN MOTSETNING? BAKGRUNNSNOTAT TIL UDIS VÅRKONFERANSE 2006

Dette bakgrunnsnotatet er utarbeidet som del av forberedelsene til Utlendingsdirektoratets(UDI) vårkonferanse 2006. Årets tema er barn i utlendingsforvaltningen. Sentralt er spenningsforholdet mellom hensynet til barnets beste og hensynet til at innvandringen til Norge skal være regulert i henhold til lov, forskrifter og instrukser. Noen ganger kommer hensynene i konflikt, og UDI stilles overfor vanskelige dilemma og avveininger. Konferansens tittel er ”Barnets beste og regulert innvandring - en motsetning?”

Å innta et barneperspektiv kan forstås som å ha et bevisst forhold til at barn er forskjellige fra
voksne. Barn kan være mer sårbare, mer utsatt og derfor ha andre behov enn voksne.
Bakgrunnsnotatet beskriver utfordringer knyttet til barnets beste og barneperspektivet som
UDI møter i saksbehandling og mottaksdrift. Gjennom å belyse problemstillinger og stille
spørsmål ønsker vi å komme nærmere hvilke konkrete virkemidler vi kan benytte i arbeidet
med å sikre rettighetene til barn i utlendingsforvaltningen.

Les hele her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.