torsdag 3. februar 2011

Mistenkjeleg brud

Norske kvinner som giftar seg med yngre, utanlandske menn vert i større grad mistenkjeleggjort enn norske menn som giftar seg med unge, utanlandske kvinner.

Når du eller ektefellen din søkjer om opphaldsløyve på grunnlag av ekteskap må du rekne med å svare på spørsmål om kor mykje gifteringen kosta, kor mange teskeier sukker partnaren din plar ha i teen eller kva onklane hans eller hennar jobbar med.
Du blir òg oppfordra til å ta med filmsnuttar og fotografi frå bryllaupet å legge ved søknaden. Tydelege svar frå samstemte partnerar vert tolka som eit prov på at ekteskapet er reelt og ikkje proforma.

Men somme vert sett på som meir usannsynlege par enn andre.

Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.