tirsdag 1. mars 2011

Barnas beste er viktigst

UDI sår tvil og uklarheter om FNs barnekonvensjon, skriver Elisabeth Gording Stang.

UDI har i flere uttalelser i mediene og andre steder, spredt uklarheter om FNs barnekonvensjon. Et eksempel er en kommentar i Dagbladet 10. august 2007, avdelingsdirektør Hanne Jendal i Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver at FNs barnekonvensjon ikke gir individuelle rettigheter og at barn generelt ikke kan gis opphold her selv om Norge er et godt land å bo i.

Det siste er riktig; barn kan ikke gis opphold i Norge alene på bakgrunn av en vurdering etter barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste. Men det første er feil. Barnekonvensjonen gir barn individuelle rettigheter! Konvensjonen inneholder bestemmelser av forskjellig karakter, noen er mer generelle retningslinjer og anbefalinger, noen pålegger konkrete plikter overfor statene, noen er formulert både som plikter for statene og rettigheter for barn og noen utelukkende som rettigheter.


Les mer her

(Gammel artikkel - 2007)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.