tirsdag 1. mars 2011

«Jeg følte jeg skrev ut en dødsdom»

Ingeborg Midttømme var nemdmedlem i UNE i fire år. Hun opplevde at mange saker var for dårlig utredet. Nå ønsker hun et eget menneskerettighetsombud.

Spesielt én sak gjorde henne fortvilet. Midttømme argumenterte for at en asylsøker skulle få opphold, men nådde ikke frem. Til slutt måtte hun signere vedtaket. Det ble to mot én. Asylsøkeren skulle ut av landet.

(...)

Hun vet i dag ikke hva som skjedde med asylsøkeren som ble sendt ut. Midttømme mener et eget ombud bør sjekke hva som skjer med returnerte asylsøkere. Hun er sterkt kritisk til hvilken kvalitet det kan være på avslagene på asylsøknadene.


Les mer her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.