onsdag 16. mars 2011

Rådgivningsgruppa i Trondheim

Rådgivningsgruppa i Trondheim er en liten menneskerettighetsorganisasjon som arbeider spesielt med rettighetene til flyktninger og asylsøkere. Vi er en ideell organisasjon i den forstand at alt arbeid er frivillig og alle våre tjenester gratis. Vi er en medlemsorganisasjon i den forstand at tjenestene våre er medlemstjenester. Medlemskapet varer så lenge saken varer. Vi fungerer i videre forstand som en interesseorganisasjon for menneskerettigheter, med utgangspunkt og våkenhet i den enkeltes sak, i respekt for og ivaretakelse av menneskeverdet og menneskerettighetene til våre medlemmer og de gruppene de representerer, og i oppmerksomhet og engasjement for menneskerettighetene generelt. Således fungerer vi også som solidaritetsorganisasjon med perspektiv ut over enkeltmedlemmenes interesser. Fra de siste 15 årene har vi mer enn 2000 saker i vårt arkiv, med erfaringsgrunnlag fra møte med mer enn 3.000 mennesker og hva disse har erfart som krenkelser av sitt menneskeverd og menneskerettigheter, i asylsaker, saker om å samle familie, saker om å anerkjennes som verdige individer osv.

Vi mener i denne perioden å ha observert en utvikling av norsk politikk og praksis ovenfor våre medlemsgrupper som ikke er i samsvar med respekt for menneskeverd og menneskerettigheter, men betenkelig mye nærmer seg utspekulerte mønstre for krenkelser av samme, ikke ulik slike som Norge med nasjonal stolthet har tatt oppgjør med og grundig avstand fra, som konventikkelplakat og jødeparagraf, behandling av jøder, tatere og løsgjengere, tyskertøser, lebensborn og naziunger, barnehjemsbarn, homofile, apartheid, trafficking, menneskesmugling osv, osv. Ikke bare det, vi mener å se likhetstrekk og strenge paralleller mellom vår tids metodelære for å holde befolkningen ren og ubesudlet, det man kaller innvandringspolitiske hensyn og tiltak, og tidligere tiders rasehygiene.

Vi har i diverse rapporter, ikke bare til utlendingsforvaltningen, men også til Stortinget og Stortingets ulike ombud, og til Regjeringen gjennom Fylkesmannen, forsøkt å ta opp slike betenkeligheter, men med mye taushet til svar. Det kan virke som om det er flere organer som er så plaget med ytringsstøy at de i så måte har utviklet hørselshemning og ikke har øre for varsling på ulike nødfrekvenser.

Vi er ofte uenige i forvaltningens vedtak, i konklusjon så vel som i begrunnelse og sakshandsaming. Det har over disse årene og med demagogiens kraft utviklet seg og grodd fast en annen og langt fra menneskevennlig agenda, offisielt kalt ”innvandringspolitiske hensyn”, og som fungerer som vårt norske oppgjør med prinsippet om likeverd, og med et stadig bredere og mer fargerikt spekter av innvandringspolitiske og allmennpreventive (!) tiltak som virkemidler.

Det som her skal være poenget, er imidlertid ikke den formelle sakshandsamingens konklusjoner og begrunnelse. Det er hva slags behandling disse menneskene utsettes for, eller risikerer å bli utsatt for, av den norske stat, med norske innsatsmidler, og hvor vi mener det på visse punkter kan være grunnlag for Riksrevisjonen å utrede, gripe inn og eventuelt stoppe. Det kan gjelde der grenser blir overtrådt for:

 • tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
 • menneskehandel
 • menneskesmugling
 • korrupsjon
 • kvalitetssikring og resultatkontroll


Rådgivningsgruppa i Trondheim

3 kommentarer:

 1. hvor er menneskeretteheter ?????????
  hvor er fn organisjonen????????

  bare tullll ingen hjelp

  SvarSlett
 2. Organisasjonen Grenseløs Kjærlighet finner du her: http://grenseloskjaerlighet.com/

  Vi jobber alle frivillig med dette, og har jobber ved siden av. Og vi har alle våre egne saker. Vi prøver å hjelpe så godt vi kan!

  mvh, Siv

  SvarSlett
 3. Hallo seere, jeg er nelson og er i ferd med å dele mitt vitnesbyrd her, min mor introduserte meg for Great Baba Ogbogo da hun oppdaget at jeg ikke kunne få min kone gravid etter 3 års ekteskap. Så disse brakte så mye trøbbel i ekteskapet mitt og førte til skilsmisse. Hun sa, han er veldig åndelig og kan få min kone til å vende tilbake til meg i glede og vi kan få barn sammen. Til å begynne med tvilte jeg ikke på før jeg tok kontakt med ham og deretter kastet mektige trylleformular på meg og fikk kona mi tilbake. Og nå er vi også fornøyde med flotte barn, helt fra dagen Great BaBa Ogbogo jobbet for meg og løste problemene mine. Jeg gjorde et sterkt løfte om at så lenge jeg lever, vil jeg fortsette å vitne om godheten til hans store gjerninger, og for de der ute som har forhold og ekteskapelige vansker, raskt skulle kontakte ham og bli en lykkelig vitnemål som meg. Jeg slipper kontakten hans her, e-post: greatbabaogbogotemple@gmail.com, eller WhatsApp-nummeret hans. +2349020168697

  Han fikk ekskonen min tilbake til meg i glede

  Han botet meg fra en impotent mann til en virkelig mann.

  SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.