lørdag 26. mars 2011

Er det noe som er galt med UNE?

Ju­ris­ter kri­ti­se­rer Utlendingsnemnda (UNE) for mang­len­de åpen­het, og for å leg­ge for lite vekt på ­in­di­vi­det. – Våre eva­lue­rin­ger vi­ser det mot­sat­te, sva­rer UNE-di­rek­tør Ter­je Sjeg­ge­stad.

– Jeg me­ner ut­len­dings­for­valt­nin­gen har gått alt­for langt i en ret­ning hvor man leg­ger for lite vekt på det en­kel­te in­di­vi­det, sier Kris­ti­an An­de­næs, pro­fes­sor i retts­so­sio­lo­gi ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.
Når An­de­næs sier ut­len­dings­for­valt­nin­gen, sik­ter han først og fremst til Utlendingsnemnda (UNE) – for­valt­nings­or­ga­net som be­hand­ler kla­ge­ne fra asyl­sø­ke­re som får av­slag av Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) når de sø­ker om opp­hold i Nor­ge. An­de­næs me­ner UNE gjem­mer seg bak re­gel­ver­ket.


Les mer her

1 kommentar:

  1. Hallo seere, jeg er nelson og er i ferd med å dele mitt vitnesbyrd her, min mor introduserte meg for Great Baba Ogbogo da hun oppdaget at jeg ikke kunne få min kone gravid etter 3 års ekteskap. Så disse brakte så mye trøbbel i ekteskapet mitt og førte til skilsmisse. Hun sa, han er veldig åndelig og kan få min kone til å vende tilbake til meg i glede og vi kan få barn sammen. Til å begynne med tvilte jeg ikke på før jeg tok kontakt med ham og deretter kastet mektige trylleformular på meg og fikk kona mi tilbake. Og nå er vi også fornøyde med flotte barn, helt fra dagen Great BaBa Ogbogo jobbet for meg og løste problemene mine. Jeg gjorde et sterkt løfte om at så lenge jeg lever, vil jeg fortsette å vitne om godheten til hans store gjerninger, og for de der ute som har forhold og ekteskapelige vansker, raskt skulle kontakte ham og bli en lykkelig vitnemål som meg. Jeg slipper kontakten hans her, e-post: greatbabaogbogotemple@gmail.com, eller WhatsApp-nummeret hans. +2349020168697

    Han fikk ekskonen min tilbake til meg i glede

    Han botet meg fra en impotent mann til en virkelig mann.

    SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.