lørdag 5. mars 2011

Kjærlighetsekteskap over landegrenser kan ikke hindres ved å stemple dem som proforma!

I aftenposten 26.07 kan vi lese om at norske kvinner oftere blir mistenkt for proforma ekteskap enn norske menn. Den samme problematikken gjelder også kvinner med utenlandsk bakgrunn. Vi har selv blitt oppsøkt av kvinner som sliter med dette. UDI tror ikke på at det er et reelt ekteskap på grunn av kvinnen og mannens aldersforskjell.
Udi mener at disse kvinnene blir utnyttet, mens det settes lite spørsmålstegn ved om menn i samme situasjon blir det. Når skal myndigheter slutte å behandle kvinner som barn, og se på dem som naive ofre som trenger beskyttelse. For selv om UDI ønsker å ha rollen som overbeskyttene foreldre så er det snakk om voksne mennesker og deres individuelle valg. Hvorvidt man er enig eller uenig er en stilling et offentlig organ ikke skal ta.
I undersøkelsen kommer det også frem at denne diskrimineringen er mye mer utbredt overfor kvinner, kan man ikke si noe annet enn at UDI driver både kjønnsdiskriminering og aldersdiskriminering. Noe som er alvorlig, et offentlig organ kan ikke ha en slik holdning eller praksis. Slike holdninger hører fortiden til, vi som et demokratisk og likestilt land må sette høyere lit til kvinners evne til å ta egne valg og at de er i stand til å ta vare på seg selv. Dette strider så i mot kvinnekonvensjonens mål om at statene skal avskaffe sedvaner og praksis som viser kjønnsrollestereotypier.
Denne konvensjonen og disse målene ser til å bli neglisjert. Det er en stereotypisk fremstilling av kvinner som svake og utnyttbare. Man er med på å umyndiggjøre kvinnene. Voksne mennesker må få ta egne valg og det som måtte følge med på bakgrunn av disse valgene. Det er lov til å gifte og skille seg slik det skulle passe en. Alle norske statsborgere skal ha like rettigheter. Bevisbyrden burde ikke ligge hos en som gifter seg men hos det offentlige. Å bli mistenkeliggjort på denne måten er uverdig. Hvis det er noen som inngår proformaekteskap så er dette vanskelig å bevise. Det er to parter som tjener på dette, men hvis man ønsker å sette en stopper for dette så må man gjøre det mindre lukrativt for den norskboende part.
Slik UDIs praksis er i dag er ikke måten å bli kvitt problematikken på, her må man begynne å tenke alternativt. Man har aldri løst problemer ved å mistenke eller forskjellsbehandle. Ett av forslagene våre er selvstendig juridisk status for alle som kommer til Norge gjennom familiegjenforening fra dag en. Slik vil mange av proforma ekteskapene ikke være like lønnsomme for den norske statsborgeren som inngår proforma ekteskap for å tjene på dette gjennom flere år. Problemet vil nok ikke forsvinne, for hvis det er proforma ekteskap folk vil inngå så kan man ikke hindre dem i det.

Så lenge det finnes mulighet for kjærlighet over landegrenser, vil folk forelske seg, gifte seg og ønske et liv sammen uansett hva UDI eller andre måtte mene.


Hentet her

1 kommentar:

  1. Hallo seere, jeg er nelson og er i ferd med å dele mitt vitnesbyrd her, min mor introduserte meg for Great Baba Ogbogo da hun oppdaget at jeg ikke kunne få min kone gravid etter 3 års ekteskap. Så disse brakte så mye trøbbel i ekteskapet mitt og førte til skilsmisse. Hun sa, han er veldig åndelig og kan få min kone til å vende tilbake til meg i glede og vi kan få barn sammen. Til å begynne med tvilte jeg ikke på før jeg tok kontakt med ham og deretter kastet mektige trylleformular på meg og fikk kona mi tilbake. Og nå er vi også fornøyde med flotte barn, helt fra dagen Great BaBa Ogbogo jobbet for meg og løste problemene mine. Jeg gjorde et sterkt løfte om at så lenge jeg lever, vil jeg fortsette å vitne om godheten til hans store gjerninger, og for de der ute som har forhold og ekteskapelige vansker, raskt skulle kontakte ham og bli en lykkelig vitnemål som meg. Jeg slipper kontakten hans her, e-post: greatbabaogbogotemple@gmail.com, eller WhatsApp-nummeret hans. +2349020168697

    Han fikk ekskonen min tilbake til meg i glede

    Han botet meg fra en impotent mann til en virkelig mann.

    SvarSlett

Setter stor pris på om du legger igjen en kommentar!
Ufine kommentarer vil bli slettet.